Leerwerktrajecten

Wil jij een diploma halen en tegelijkertijd werkervaring opdoen? Dat kan met een leerwerktraject!

Een overzicht van onze leerwerktrajecten

Het UAF gelooft in het talent van vluchtelingen. Samen met werkgevers en opleiders bedenken we slimme en duurzame routes naar de arbeidsmarkt. Deze leveren een win-winsituatie op: voor gevluchte professionals die van betekenis willen zijn in onze samenleving en voor werkgevers die behoefte hebben aan gekwalificeerde medewerkers. Ons doel is deze twee werelden met elkaar verbinden, zodat zowel de gevluchte studenten en professionals als de organisaties daar profijt van hebben

Inschrijving open voor de volgende leerwerktrajecten

 • Start leerwerkraject
  November 2021

 • Over het traject
  De kappersbranche wil vluchtelingen een kans geven een opleiding te volgen en vervolgens aan het werk te gaan. Daarom hebben L’Oréal, het UAF en de Nederlandse Kappersakademiede opleiding tot Hairstylist opgezet.

 • In samenwerking met
  L’Oreal en de Nederlandse Kappersakademie
 • Start leerwerkraject
  Oktober 2021

 • Over het traject
  In de energiebranche is er een grote behoefte aan gekwalificeerde elektrotechnici. Dit leerwerktraject biedt statushouders met ene achtergrond in de elektrotechniek de kans om bij te dragen aan de energietransitie en zich te ontwikkelen tot Eerste monteur.

 • In samenwerking met
  Alliander en Temphory
 • Start leerwerkraject
  November 2021

 • Over het traject
  De HAN University of Applied Sciences, het UAF en een aantal zorginstellingen in de regio bieden statushouders een voorbereidend leerwerktraject met uitzicht op een hbo-diploma Verpleegkunde én een baan in de zorg.

 • In samenwerking met
  De HAN University of Applied Sciences
 • Start leerwerkraject
  November 2021

 • Over het traject
  Het oriëntatiejaar voor mbo4-hbo zorgopleidingen is een unieke kans voor statushouders. Je verbetert je studievaardigheden die nodig zijn aan de hogeschool en met stages doe je werkervaring op en oriënteer je je op de zorgsector. Zo ontdek je of een baan in de zorg bij jou past.

 • In samenwerking met
  Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, gemeente Amsterdam en Sigra Netwerk.

Deze leerwerktrajecten zijn reeds gestart

 • Start leerwerkraject
  September 2021

 • Over het traject
  Om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten voor hoogopgeleide statushouders in de sector bouw of installatietechniek hebben we het leerwerktraject WOOW bij Zuyd Hogeschool.

 • In samenwerking met
  Wonen Limburg en Zuyd Hogeschool
 • Start leerwerkraject
  September 2021

 • Over het traject
  In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. We starten met een klas van 17 statushouders! Zij gaan aan de slag met de Nederlandse taal, stages lopen voor de klas en krijgen verschillende didactische en Nederlandse cultuurlessen op het Windesheim.

 • In samenwerking met
  Hogeschool Windesheim en Vluchtelingenwerk Nederland
 • Start leerwerkraject
  September 2021

 • Over het traject
  In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. We willen starten met een klas van 15 statushouders. Zij gaan aan de slag met de Nederlandse taal, stages lopen voor de klas en krijgen verschillende didactische en Nederlandse cultuurlessen.

 • In samenwerking met
  Gemeente Amsterdam, Ministerie van OCW en Hogeschool van Amsterdam
 • Start leerwerkraject
  Augustus 2021

 • Over het traject
  Er is een groot tekort in de zorg, dankzij dit leerwerktraject komen er meer handen aan het bed. Het doel is de deelnemer voorbereiden op de BBL-opleiding Verzorgende IG. De deelnemers die het voortraject succesvol doorlopen, kunnen instromen in de mbo 3-opleiding verzorgende IG en gaan werken in een betaalde BBL-plek bij de zorginstellingen.

 • In samenwerking met
  ROC Amsterdam en Gemeente Amsterdam
 • Start leerwerkraject
  Maart 2021

 • Over het traject
  In de energiebranche is er een grote behoefte aan gekwalificeerde elektrotechnici. Dit leerwerktraject biedt statushouders met achtergrond in de elektrotechniek de kans om bij te dragen aan de energietransitie en zich te ontwikkelen tot Electromonteur.

 • In samenwerking met
  Enexis Netbeheer en de gemeente Eindhoven
 • Start leerwerkraject
  Februari 2021

 • Over het traject
  In diverse grote steden is er een enorm tekort aan leraren in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, met name in de exacte vakken. Aan de andere kant zijn er in Nederland docenten met een vluchtelingenachtergrond voor wie het een uitdaging is om een baan te vinden.

 • In samenwerking met
  Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en onderwijskoepel LMC
 • Start leerwerkraject
  Januari 2021

 • Over het traject
  Een Nederlands diploma én een baan in de energiesector. Dit leerwerktraject is een initiatief van het HAN-Talencentrum en SEECE (het expertisecentrum voor duurzame energie) in samenwerking met het UAF.

 • In samenwerking met
  SEECE, VSB Fonds en het Sioe Yao Kan Fonds op Naam