Statushouders voor de Klas Zwolle

In veel grote steden is er een enorm lerarentekort in het basis- en middelbaar onderwijs. We starten met een klas van 17 statushouders! Zij gaan aan de slag met de Nederlandse taal, stages lopen voor de klas en krijgen verschillende didactische en Nederlandse cultuurlessen op het Windesheim.

Statushouders voor de Klas van start in Rotterdam

Inhoud van het traject

Het oriëntatietraject bevat taal, beroepshouding en- vorming, vaktaal en Nederlands. Vanaf september 2021 tot en met januari 2022 krijgen de kandidaten een intensieve NT2 taaltraining en ze worden voor bereid op het Nederlands Staatsexamen. Vanaf januari 2022 tot en met januari 2023 hebben ze een hele dag les op Windesheim en ze lopen nog twee a drie dagen stage op een school. Als het nodig is worden de (NT2) taallessen verlengd.

Start traject

September 2021

Duur traject

1,5  jaar

Doelgroep en toelatingseisen

Deelnemers hebben een onderwijsachtergrond in exacte vakken: een Bachelor diploma in land van herkomst. Zij hebben ook taalniveau B1 afgerond. Zie voor aanvullende eisen de flyer.

Enthousiast geworden? Meld je nu aan!

Heb je interesse in het oriëntatietraject en ben je hiervoor geschikt?

Mail naar Ines Hukic: i.hukic@windesheim.nl met als titel van jouw mail ‘Aanmelding oriëntatietraject 2021’.

Doe dit uiterlijk voor 12 juni 2021. Je wordt uitgenodigd voor een toelatingsgesprek in de weken van 14 t/m 25 juni 2021.

Stuur de volgende informatie mee:

  • Je CV
  • Huidige taalniveau en bewijs daarvan
  • Kopie verblijfsvergunning
  • Kopie diplomawaardering van je opleiding in het land van herkomst
  • Heb je al ervaring in het onderwijs? Zo ja welke
  • Ben je al aangemeld bij het UAF? Zo ja, wat is je referentienummer?