Taal

Alles begint met taal! Taal is belangrijk om een netwerk op te bouwen en om een studie of baan te vinden. Zo heb je voor de meeste MBO opleidingen B1 niveau Nederlands nodig en voor een HBO of WO opleiding B2 of hoger. Als je wilt werken wordt vaak C2 niveau Nederlands verwacht. Ook als je een Engelstalige opleiding wilt doen of het medisch assessment krijg je met taal eisen te maken. Het UAF kan je hierbij ondersteunen.

Wat kan het UAF voor mij doen?

Taaladvies

Het UAF kan je advies geven over welk taalniveau nodig is voor jouw plan. Wij weten welke taalscholen goed zijn en kunnen je adviseren welke taalschool past bij jouw vraag. Soms kun je ook aan de slag met een online taalcursus, bijvoorbeeld via de UAF Academy.

Vaktaal

Vaktaal is taal die hoort bij een bepaald vak of beroep. Denk bijvoorbeeld aan juridische of medische beroepen, maar ook in de techniek of bouw. Als je studie of werk wilt gaan doen waar vaktaal voor nodig is, kan het UAF je daar bij helpen. Wij denken met je mee en geven je advies over de cursussen die je nodig hebt en waar je dat het beste kunt doen.

Als je wilt gaan werken in de zorg. Kijk dan ook op de pagina over onze ondersteuning bij het medisch assessment. Hier kun je meer informatie vinden over wat het medisch assessment is, hoe het werkt en wat de taaleisen zijn.

Nederlands

Wil je je Nederlands verbeteren zodat je een studie kunt gaan doen die bij je past? Het UAF kan je hierbij adviseren en begeleiden. Zo kunnen we je helpen bij de voorbereiding op het NT2-examen of adviseren over welke cursus je kunt doen om je taalniveau te verhogen.

Engels

Als je een Engelstalige studie in Nederland wilt volgen, dan wordt vaak een IELTS of TOEFL certificaat gevraagd. Het UAF kan je hierbij ondersteunen in de voorbereiding en tijdens de cursussen.

Mentor koppel

Wat zijn de vergoedingen?

Wij kunnen de kosten van jouw taalcursus en eventuele reiskosten vergoeden, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. De kosten die het UAF voor jou betaalt, betaal je gedeeltelijk of helemaal terug. Lees meer over financiële bijdragen ontvangen en terugbetalen.

Inburgeringscursussen vergoeden wij niet. Neem daarvoor contact op met DUO of met je gemeente.

Wat zijn de aanmeldvoorwaarden voor taalondersteuning van het UAF?

Je moet minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een Nederlandse verblijfsvergunning op basis van asiel*.
 • Je hebt je verblijfsvergunning niet langer dan 5 jaar geleden ontvangen (datum beschikking).
 • Je bent gestart met een taalcursus Nederlands op B1-niveau. Ben je nog niet begonnen met taalniveau B1? Lees dan op onze pagina over taaladvies wat je zelf kunt doen.
 • Je hebt in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd. Deze is vergelijkbaar
  met het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs. Heb je interesse in een opleiding of leerwerktraject op mbo-niveau? Dan kan 10 of 11 jaar vooronderwijs of havo 3-niveau ook voldoende zijn. 
 

Extra voorwaarden

Afhankelijk van de ondersteuning die je van ons krijgt, zijn er nog extra voorwaarden. Wil jij weten hoe we jou precies kunnen ondersteunen en welk voorwaarden er gelden? Ga dan naar hoe kunnen we je helpen? voor meer informatie. 

Voor alleen financiële ondersteuning van het UAF moet je een bewijs van inschrijving en een bewijs van toelating voor een opleiding hebben. Als je al cliënt van het UAF bent geweest, kijken we of je al een lening bij het UAF hebt.

Voor asielzoekers in procedure gelden andere voorwaarden:

 • Je hebt asiel aangevraagd in Nederland en er loopt een asielprocedure.
 • Je zit in je eerste asielprocedure.
 • Je hebt het tweede interview/nader gehoor met de IND gehad en je wacht nog op een beslissing van de IND. 
  of
  Je hebt na een negatieve beschikking van de IND een positieve uitspraak van de rechtbank gehad. (Je eerste procedure is opnieuw bij de IND in behandeling.) Loopt er een herhaalde asielaanvraag (HASA) of een hoger beroep dan kun je je niet aanmelden.
 • Je hebt een geldig W-document
 • Je spreekt Engels of Nederlands op gevorderd niveau.
 • Je hebt in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd vergelijkbaar met het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs.
 • Als er tijdens de aanmelding bij het UAF ontwikkelingen zijn in je asielprocedure dan kan dit consequenties hebben voor de ondersteuning die het UAF kan bieden.

  Let op: Je kunt zonder verblijfsvergunning geen steun van het UAF krijgen om direct aan het werk te gaan.

Meer informatie over ondersteuning voor asielzoekers in procedure.

Misschien ook interessant

Aanmelden & advies

Heb je een vraag aan ons? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan binnen vier werkdagen contact met je op. 

Voordat we jou aanmelden bij het UAF, nemen we eerst contact met je op om te bespreken wat jouw hulpvraag is en hoe we jou daar precies bij kunnen ondersteunen.

Spreek je liever met iemand aan de telefoon? Bel dan naar: 030 – 252 08 35.