Brede intake en Plan inburgering en Participatie (PIP)

Het doel van de brede intake is dat de gemeente jou leert kennen. De gemeente gaat met je in gesprek over jouw doelen, je ervaring met werken en studeren en jouw capaciteiten. Samen maken jullie een plan voor de toekomst dat past bij jouw wensen en ambities.

Brede intake

De brede intake duurt 10 weken. Tijdens de brede intake voert de gemeente 2 of 3 gesprekken met jou. Het verschilt per gemeente wanneer de brede intake start. Soms start de brede intake al als je nog in het azc woont. In andere gemeenten start de brede intake als je een huis hebt gekregen in de gemeente.

Leerbaarheidstoets

Tijdens de brede intake maak je de leerbaarheidstoets. Deze toets laat zien of je taalniveau B1 kunt halen binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar.

Voorbereiden brede intake

Bereid je goed voor op het gesprek met de gemeente. Maak bijvoorbeeld een curriculum vitae (CV) van je ervaring met studie, werk of vrijwilligerswerk. Bekijk onze instructievideo over het maken van een goede CV. 

Plan inburgering en Participatie (PIP)

Na de brede intake stelt de gemeente een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Hierin staan de afspraken die je met de gemeente hebt gemaakt. Bijvoorbeeld afspraken over:

  • welke leerroute je gaat volgen
  • de taalschool waar je je inburgeringslessen gaat volgen
  • kinderopvang