Brede intake en Plan inburgering en Participatie (PIP)

Het doel van de brede intake is dat de gemeente jou leert kennen. De gemeente gaat met je in gesprek over jouw doelen, je ervaring met werken en studeren en jouw capaciteiten. Samen met jou stelt de gemeente een plan op voor jouw inburgering en toekomst in Nederland een Plan Inburgering en Participatie. Dit gebeurt in 10 weken.  

Brede intake

Tijdens de brede intake voert de gemeente 1 of meer gesprekken met jou. Dit is in iedere gemeente anders. Ook verschilt per gemeente wanneer de brede intake start. Soms start de brede intake al als je nog in het azc woont. Meestal start de brede intake als je een huis hebt gekregen in de gemeente.  

De brede intake bestaat uit drie onderdelen.  

  • Leerbaarheidstoets: Tijdens de brede intake maak je de leerbaarheidstoets. Deze toets laat zien of je taalniveau B1 kunt halen binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar. 
  • Onderzoek naar je werkervaring wat voor onderwijs je hebt gehad. 
  • Onderzoek naar je persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld of je kinderen hebt en je gezondheid.  

Voorbereiden brede intake 

Bereid je goed voor op het gesprek met de gemeente. Maak bijvoorbeeld een curriculum vitae (CV) van je ervaring met studie, werk of vrijwilligerswerk. Bekijk onze instructievideo over het maken van een goede CV. En verzamel informatie over de mogelijkheden in Nederland. Kijk eens op onze adviespagina’s. 

Plan inburgering en Participatie (PIP)

Na de brede intake stelt de gemeente een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Hierin staan de afspraken die je met de gemeente hebt gemaakt. Bijvoorbeeld afspraken over: 

  • welke leerroute je gaat volgen 
  • de taalschool waar je je inburgeringslessen gaat volgen 
  • kinderopvang 

 

De gemeente heeft de opdracht jou zo goed mogelijk te begeleiden naar werk en studie. Zij zullen dit altijd proberen te doen. Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met het advies. Heb je na de brede intake met je gemeente twijfels over het advies dat je gekregen hebt? Of denk je dat er niet genoeg mogelijkheden zijn voor je? Kijk dan wat het UAF voor jou kan doen.