De leerroutes

Hoogopgeleide statushouders

Hoogopgeleide statushouders volgen vaak de onderwijsroute of de B1-route. Je kunt één keer wisselen per route. Wil je van de B1-route overstappen naar de onderwijsroute? Doe dat dan binnen anderhalf jaar. Vanuit de onderwijsroute kun je op elk moment naar de B1-route overstappen. Na een route kun je doorstromen naar een studie of een baan op niveau. Hieronder lees je meer over het volgen van de onderwijsroute en de B1-route.

uaf_blessing_sblanchard

Onderwijsroute

Het doel van de onderwijsroute is dat je doorstroomt naar een voltijd studie op mbo-niveau 2, 3 of 4, hbo of wo. Tijdens de onderwijsroute volg je een taalschakeltraject. Je leert de taal tot taalniveau B2 en je bereidt je voor op vervolgonderwijs. Dat doe je door het behalen van vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Daarnaast leer je studie- en presentatievaardigheden. Is het taalschakeltraject te moeilijk? Je kunt dan overstappen naar de B1-route en examens doen op taalniveau A2. Je kunt dan niet doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 2 of hoger.

Het UAF en de onderwijsroute

Het UAF biedt geen inburgeringsonderwijs. Je kunt tijdens de onderwijsroute wel begeleidingsmodules bij ons volgen. Deze zijn aanvullend op het aanbod van de gemeente. Ons doel is maatwerk bieden zodat hoogopgeleide statushouders na hun inburgering een goede startpositie hebben in het onderwijs. De UAF-modules tijdens de onderwijsroute zijn: mentoring, studievoorbereiding, studiestart.

B1-route

Het doel van de B1-route is het leren van de taal op tenminste taalniveau B1 en daarnaast starten met de voorbereiding op werk. Het UAF vindt het belangrijk dat je ook in deze route leert op het niveau dat past bij jouw ambities. Om in Nederland op niveau te kunnen werken, is het belangrijk om Nederlands te leren op taalniveau B2. Dit taalniveau is vereist om door te stromen naar studie of werk.

Naast het leren van de taal, zijn binnen de B1-route de volgende opties mogelijk:

 • Behalen van vakken die je nodig hebt voor een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld: Je hebt in jouw land van herkomst al een bachelor of master gehaald. Je hoeft dan geen volledig schakeljaar of onderwijsroute te volgen. Je richt je dan alleen op de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Heb je binnen de B1-route de benodigde vakken behaald? Dan kun je alsnog instromen in een bachelorstudie of masterstudie.
 • Een leerwerktraject volgen in de zorg, de techniek of het onderwijs. Je start de eerste 6 maanden vaak met het volgen van vaktaal en het leren van arbeidsvaardigheden. Vervolgens loop je stage of werk je bij een bedrijf. Bekijk de leerwerktrajecten die het UAF aanbiedt in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers. 
 • Andere aanvullende trajecten waarbij je studie of werk combineert.
 • Je kunt ook een begeleidingsmodule van het UAF volgen als daar financiering voor is vanuit de gemeente of het UAF. Bijvoorbeeld:
  • Mentoring
  • Vaktaal
  • Studievoorbereiding
  • Leren en werken tegelijk
  • Op weg naar werk
  • Medisch assessment

Vraag aan jouw contactpersoon van de gemeente wat precies de opties zijn.

Z-route

Het doel van de Z-route is dat je kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De Z-route is voor mensen die moeilijk de Nederlandse taal leren. In de Z-route leer je zo veel mogelijk Nederlands op jouw niveau. Ook doe je activiteiten en vrijwilligerswerk om mee te doen in de maatschappij. Ben je hoogopgeleid? Dan is de B1-route of de onderwijsroute beter voor jou.