De leerroutes

Opgeleide statushouders

Heb je al meer dan tien jaar vooropleiding gehad in je land van herkomst? Heb je gestudeerd of ben je professional in een vakgebied? Dan kan de B1-route bij jou passen. Je kunt wisselen van route, dit kan meerdere keren, maar moet wel binnen anderhalf jaar. Wil je van de B1-route overstappen naar de onderwijsroute? Doe dat dan binnen anderhalf jaar. Vanuit de onderwijsroute kun je op elk moment naar de B1-route overstappen. Na een route kun je doorstromen naar een studie of een baan op een niveau dat bij je past. Hieronder lees je meer over het volgen van de onderwijsroute en de B1-route. 

uaf_blessing_sblanchard

Onderwijsroute

Het doel van de onderwijsroute is dat je gaat voorbereiden op een voltijd studie op mbo-niveau 2, 3 of 4, hbo of wo. Tijdens de onderwijsroute volg je een taalschakeltraject. Je leert de Nederlandse taal op taalniveau B1 of hoger en je bereidt je voor op vervolgonderwijs. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Daarnaast leer je studie- en presentatievaardigheden. Is het taalschakeltraject te moeilijk? Je kunt dan overstappen naar de B1-route en examens doen op taalniveau A2 of B1. Je kunt dan niet doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 2 of hoger. 

Het UAF en de onderwijsroute

Het UAF biedt geen inburgeringsonderwijs. Wanneer je klaar bent met de onderwijsroute, kunnen wij je helpen met je studiestart. Ook kunnen wij je helpen met het kiezen van een studie die bij je past. Dit doen wij in overleg met jouw gemeente. Kijk op onze ondersteuningspagina’s wat de aanmeldvoorwaarden zijn voor ondersteuning voor en tijdens een studie.  

B1-route

Het doel van de B1-route is het leren van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau: tenminste taalniveau B1, maar B2 of zelfs C1 als dat bij je past. Daarnaast is het doel van de B1-route om te starten met de voorbereiding op werk. Het UAF vindt het belangrijk dat je ook in deze route leert op het niveau dat past bij jouw ambities. Om in Nederland op niveau te kunnen werken, is het belangrijk om Nederlands te leren op ten minste taalniveau B2. Dit taalniveau is vereist om door te stromen naar studie of werk vanaf niveau MBO 3 en 4 en hoger.

Naast het leren van de taal, zijn binnen de B1-route de volgende opties mogelijk:

  • Les in vakken die je nodig hebt voor een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld: Je hebt in jouw land van herkomst al een bachelor of master gehaald. Je hoeft dan geen volledig schakeljaar of onderwijsroute te volgen. Je krijgt dan alleen de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding. Heb je binnen de B1-route de vakken die je nodig hebt al gehaald? Dan kun je nog instromen in een bachelorstudie of masterstudie. .
  • Een leerwerktraject volgen in de zorg, de techniek of het onderwijs. Je start de eerste 6 maanden vaak met het volgen van vaktaal en het leren van arbeidsvaardigheden. Daarna loop je stage of werk je bij een bedrijf. Bekijk de leerwerktrajecten die het UAF aanbiedt in samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers.  
  • Andere trajecten waarbij je studie of werk combineert. 

 

Het aanbod binnen de B1-route verschilt sterk per gemeente. Vraag aan jouw contactpersoon van de gemeente wat precies de opties zijn. 

Het UAF en de B1-route

De mogelijkheden binnen de B1-route verschillen per gemeente. Je kunt ook begeleiding krijgen van het UAF als daar afspraken voor zijn met je gemeente. Het UAF heeft niet met alle gemeente afspraken. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor advies of als je twijfelt over de mogelijkheden in jouw gemeente. Bijvoorbeeld wanneer je de Nederlandse taal op een hoger niveau wilt leren, maar de gemeente dit niet aanbiedt.  

Z-route

Het doel van de Z-route is dat je kunt meedoen in de Nederlandse samenleving. De Z-route is voor mensen die moeilijk de Nederlandse taal leren. In de Z-route leer je zo veel mogelijk Nederlands op jouw niveau. Ook doe je activiteiten en vrijwilligerswerk om mee te doen in de maatschappij. Heb je een opleiding gevolgd? Dan is de B1-route of de onderwijsroute beter voor jou.