Advies over vooropleiding

Vooropleiding

Om in Nederland een opleiding te kunnen volgen moet je voldoende vooropleiding hebben gevolgd. Welke vooropleiding je precies nodig hebt hangt af van het niveau van de opleiding die je wilt volgen. Sommige opleidingen hebben ook aanvullende eisen, zoals taal, vakken enz. De toelatingseisen voor de opleiding die je wilt volgen staan vermeld op de website van de onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt. Bekijk voor meer informatie over het onderwijssysteem in Nederland de video hiernaast. 

uaf_blessing_sblanchard

Wat is je buitenlands diploma of vooropleiding in het buitenland waard in Nederland?

Een internationale diplomawaardering maakt duidelijk wat jouw diploma waard is in Nederland. Ben je aan het inburgeren en doe je de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)? Dan kan je gratis een diplomawaardering aanvragen bij IDW. De diplomawaardering kan je helpen bij het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Een diplomawaardering is een advies. Je kan er geen rechten aan ontlenen. 

Zit je nog in de ISK (Internationale Schakelklas)? Je kan dan via de school een gratis opleidingswaardering aanvragen. De school kan een opleidingswaardering aanvragen via de SBB. 

Weet je al welke opleiding je wilt volgen, maar voldoe je nog niet aan alle toelatingseisen van de opleiding?

Als je nog niet genoeg vooropleiding hebt gevolgd om je aan te melden voor de opleiding die je wilt volgen, dan kan het UAF je misschien helpen met de voorbereiding op deze opleiding. Lees meer over ondersteuning voor studie en studievoorbereiding en over onze voorwaarden voor deze ondersteuning van het UAF. 

Voldoe je (nog) niet aan de aanmeldvoorwaarden van het UAF dan lees je op deze pagina hoe jij zelf aan de slag kunt om toch een weg richting studie af te kunnen leggen. Er bestaan bijvoorbeeld mogelijkheden binnen de VAVO, bij schakeljaren en bij het mbo.   

uaf_mentorkoppel_aylin_arvin_sblanchard_lr-1

Te weinig vooropleiding?

Heb je de middelbare school niet kunnen afronden voordat je naar Nederland kwam? Of heb je niet genoeg vooropleiding gehad om met de opleiding te starten die je wilt volgen? Afhankelijk van jouw situatie zijn er verschillende mogelijkheden om je onderwijs voort te zetten. Kijk hieronder naar welke situatie bij jou past. 

MBO

Van Internationale Schakelklas (ISK) naar mbo 2, 3 en 4  

Ben je op je 16e of 17e naar Nederland gekomen? Dan heb je vaak je middelbare school niet af kunnen maken. Als jonge asielzoeker kom je vaak in een Internationale Schakelklas (ISK). In de schakelklas leer je de Nederlandse taal en de inburgering. Je wordt dan soms in een Entree-opleiding geplaatst. Voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 heb je meestal een diploma nodig. 

Word je in een Entree-opleiding geplaatst maar wil je toch met een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 beginnen? 

Opleidingswaardering 

Je kunt je opleidingsniveau laten waarderen. Dit kan je helpen om op jouw onderwijsniveau te leren. Is jouw opleidingsniveau vergelijkbaar met een Nederlands vmbo-diploma, of met ten minste 3 jaar havo of vwo? Je kunt dan instromen op mbo 2, 3 of 4. Je moet dan wel Nederlands kunnen lezen, spreken en schrijven op minimaal taalniveau B1. Daarnaast moet je ook voldoen aan de andere toelatingseisen van de opleiding. Zit je nog in de ISK? Je kunt dan via de school een gratis opleidingswaardering aanvragen. De school kan een opleidingswaardering aanvragen via de SBB.  

Heb je geen bewijs van je vooropleiding mee kunnen nemen? 

Ben je jouw diploma of cijferlijsten kwijt en kun je deze niet meer (veilig) opvragen? Je school kan dan een Indicatie Onderwijsniveau (ION) voor je aanvragen. 

Op basis van jouw informatie maakt het ION een inschatting van je opleidingsniveau. Het ROC besluit dan op welk niveau je kunt beginnen. 

Andere mogelijkheden 

Word je niet toegelaten tot mbo 2, 3 of 4 omdat jouw onderwijsindicatie te laag is? Er zijn nog mogelijkheden om toch je doel te bereiken. Deze mogelijkheden zijn er ook voor mensen die 18 jaar oud of ouder zijn. Lees verder hieronder. 

Er zijn verschillende manieren om een hogere opleiding te gaan doen. Zo kun je stapsgewijs omhoog werken via reguliere opleidingen: Bijvoorbeeld, beginnen bij een Entree-opleiding en blijven studeren tot mbo 4. Het probleem met deze route is dat het vaak een tijdrovend proces is. Daarom kan er gekeken worden naar versnelling van dit proces, zoals een schakeljaar of de VAVO. Maar wat is de beste optie? Het is belangrijk dat dan gekeken wordt naar het onderwijsniveau van de opleiding, en of dit haalbaar is. Is dit het geval, dan kan er gekeken worden naar hoe je toch bij dit onderwijsniveau kan komen. Meer informatie over VAVO en mbo-schakeljaren vind je hieronder. 

Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) is bedoeld voor leerlingen vanaf 18 jaar en in sommige gevallen ook voor leerlingen van 16 of 17 jaar, die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten, maar nog geen startkwalificatie hebben. Hier kan je in theorie in 1 jaar je VMBO-TL diploma halen om daarna met een mbo 3, 4 opleiding te kunnen beginnen.  

De VAVO wordt niet ondersteund door het UAF, maar je kan soms wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen van DUO.  

Wel is het waarschijnlijk dat naast de VAVO-opleiding gewerkt moet worden, aangezien de tegemoetkoming scholieren niet genoeg is om van te leven. Meer weten over VAVO, kijk dan hier.

Soms is het mogelijk om een schakeltraject te volgen dat je voorbereid op een mbo-opleiding, niveau 3 of 4. Het UAF ondersteunt de mbo schakeljaren van het ROC Midden Nederland in Utrecht en het Alfa College in Groningen. Je moet als student eerst aangenomen worden bij het mbo schakeljaar voordat je cliënt van het UAF kan worden. 

Als je een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd hebt gekregen, dan moet je gaan inburgeren. Op verschillende ROC’s in Nederland is het mogelijk om jouw inburgeringstraject te combineren met een beroepsopleiding. 

Geïntegreerde trajecten  

Als je je inburgeringstraject combineert met een beroepsopleiding, dan verbeter je niet alleen je Nederlands, je leert ook gelijk een vak.  Je volgt een taalcursus en een mbo-opleiding op Entree niveau. Op dit mbo-niveau kan je instromen als je nog geen diploma hebt gehaald in Nederland of in jouw land van herkomst. Als je het traject succesvol afrondt, dan ben je geslaagd voor je inburgeringsexamen. Je hebt dan ook een mbo-diploma waarmee je aan het werk kan, of waarmee je door kunt stromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau.  

Toelatingsvoorwaarden onderwijsinstellingen 

In het algemeen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan een geïntegreerd traject:  

  • Je bent ouder dan 16 jaar; 
  • Je hebt nog geen diploma op vmbo-niveau, of hoger behaald (in Nederland of in jouw land van herkomst);  
  • Het Nederlands is niet je moedertaal.  

Voor informatie over specifieke toelatingsvoorwaarden kan je terecht bij het ROC dat de opleiding verzorgt.  

Inhoud van het traject  

In een geïntegreerd traject wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal: uiteindelijk moet je in ieder geval het inburgeringsexamen kunnen doen op A2 niveau. Je volgt vakken als rekenen, burgerschap en werknemersvaardigheden, en je volgt de vakken die horen bij de studierichting van jouw keuze. Ook ga je in de loop van het traject vaak stage lopen. Zo kan je alles wat je geleerd hebt gelijk in de praktijk brengen.  

Waar studeren?  

Het is niet op elke mbo school mogelijk om inburgering en een Entree opleiding zo te combineren. Je kunt informeren bij de mbo school bij jou in de buurt wat de mogelijkheden zijn. 
 

HBO/WO

Als je een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd hebt gekregen, dan moet je gaan inburgeren. Op verschillende ROC’s in Nederland is het mogelijk om jouw inburgeringstraject te combineren met een beroepsopleiding. 

Geïntegreerde trajecten  

Als je je inburgeringstraject combineert met een beroepsopleiding, dan verbeter je niet alleen je Nederlands, je leert ook gelijk een vak.  Je volgt een taalcursus en een mbo-opleiding op Entree niveau. Op dit mbo-niveau kan je instromen als je nog geen diploma hebt gehaald in Nederland of in jouw land van herkomst. Als je het traject succesvol afrondt, dan ben je geslaagd voor je inburgeringsexamen. Je hebt dan ook een mbo-diploma waarmee je aan het werk kan, of waarmee je door kunt stromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau.  

Toelatingsvoorwaarden onderwijsinstellingen 

In het algemeen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan een geïntegreerd traject:  

  • Je bent ouder dan 16 jaar; 
  • Je hebt nog geen diploma op vmbo-niveau, of hoger behaald (in Nederland of in jouw land van herkomst);  
  • Het Nederlands is niet je moedertaal.  

Voor informatie over specifieke toelatingsvoorwaarden kan je terecht bij het ROC dat de opleiding verzorgt.  

Inhoud van het traject  

In een geïntegreerd traject wordt veel aandacht besteed aan de Nederlandse taal: uiteindelijk moet je in ieder geval het inburgeringsexamen kunnen doen op A2 niveau. Je volgt vakken als rekenen, burgerschap en werknemersvaardigheden, en je volgt de vakken die horen bij de studierichting van jouw keuze. Ook ga je in de loop van het traject vaak stage lopen. Zo kan je alles wat je geleerd hebt gelijk in de praktijk brengen.  

Waar studeren?  

Het is niet op elke mbo school mogelijk om inburgering en een Entree opleiding zo te combineren. Je kunt informeren bij de mbo school bij jou in de buurt wat de mogelijkheden zijn. 
 

Er bestaan verschillende mogelijkheden als je wilt studeren aan het hbo of het wo. Ook als je nog niet genoeg vooropleiding hebt kunnen volgen. Zo bestaan er schakeljaren voor het hbo en wo, of kun je naar de VAVO om je havo of vwo diploma te halen. Je leest hieronder meer over deze mogelijkheden.   

Heb je de middelbare school (bijna) afgerond voordat je naar Nederland kwam? Dan is het verstandig om te kijken of je een hbo of wo schakeljaar kunt volgen. Dit is vaak een eenjarig traject dat wordt ondersteund door het UAF. Per opleiding kunnen de aanmeldvoorwaarden voor een schakeljaar anders zijn. Dit hangt af van welk hbo of wo schakeljaar je gaat volgen.  

Belangrijk is dat je je al opgegeven hebt voor het schakeljaar als je de eerste keer naar het UAF belt. Het UAF krijgt van de onderwijsinstellingen de namen van de leerlingen doorgestuurd. Sommige schakeljaren focussen zich extra op de Nederlandse taal. Dan is er een mogelijkheid om het DUO budget voor inburgering voor een deel van de bekostiging van het schakeljaar te gebruiken.   

Meer weten over schakeljaren en waar in Nederland je een schakeljaar kan volgen? Klik hier

Kom je niet in aanmerking voor een schakeljaar? Dan zou je mogelijk je havo-, of vwo-diploma kunnen halen op de VAVO. 
Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) is bedoeld voor leerlingen vanaf 18 jaar en in sommige gevallen ook voor leerlingen van 16 of 17 jaar, die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten, maar nog geen startkwalificatie hebben. Hier kan je in theorie in twee jaar je havo-diploma halen. Met een havo-diploma ben je in principe toelaatbaar voor een hbo- opleiding*. Na het behalen van je havo-diploma kan je eventueel twee jaar doorgaan op de VAVO om je vwo-diploma te halen. Een vwo-diploma is nodig om een wo opleiding te kunnen volgen aan een universiteit. *Let op: een hbo-, of wo-opleiding kan ook aanvullende toelatingseisen stellen.  

De VAVO wordt niet ondersteund door het UAF, maar je kan soms wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen van DUO.  

Wel is het waarschijnlijk dat naast de VAVO-opleiding gewerkt moet worden, aangezien de tegemoetkoming scholieren niet genoeg is om van te leven.   

Om op de VAVO toe te worden gelaten, worden per niveau verschillende toelatingseisen gesteld. Kijk op de website van de ROC of VAVO Lyceum in jouw woonplaats voor meer informatie over de toelatingseisen en de deadlines voor aanmelding. 

Meer weten over VAVO, klik hier.

Aanmelden & advies

Heb je een vraag aan ons? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan binnen vier werkdagen contact met je op. 

Voordat we jou aanmelden bij het UAF, nemen we eerst contact met je op om te bespreken wat jouw hulpvraag is en hoe we jou daar precies bij kunnen ondersteunen.

Spreek je liever met iemand aan de telefoon? Bel dan naar: 030 – 252 08 35.

Wil je je aanmelden voor ondersteuning van het UAF? Bekijk dan eerst de aanmeldvoorwaarden