Statushouders voor de Klas Rotterdam

In diverse grote steden is er een enorm tekort aan leraren in het middelbaar onderwijs, met name in de exacte vakken. Aan de andere kant zijn er in Nederland docenten met een vluchtelingenachtergrond voor wie het een uitdaging is om een baan te vinden. Gemeente Rotterdam, UAF, Hogeschool Rotterdam en onderwijskoepel LMC hebben de handen ineen geslagen om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het lerarentekort en gevluchte docenten te kwalificeren voor het Nederlandse onderwijs en aan een baan te helpen. 

Ik wil begeleiding_Nabil
MO-2020-Q3-p3-Khatera-Sarwari_Suzanne-Blanchard

Inhoud van het traject

Het traject bestaat uit twee delen: 

  • Het voortraject bevat lessen Nederlands van B1 naar B2-niveau, vaktaal, oriëntatie op lesgeven in Nederland en een korte snuffelstage. 
  • Het oriëntatietraject bevat lessen Nederlands op weg naar C1-niveau, veel aandacht voor pedagogische en didactische vaardigheden en een stage als docent op een middelbare school. 

Start traject

Gestart in februari 2021

Duur traject

1,5 jaar

Doelgroep en toelatingseisen

Statushouders met een onderwijsachtergrond in exacte vakken: minimaal een hbo-bachelordiploma uit land van herkomst. Taalniveau Nederlands: minimaal B1.