Voorwaarden stemcampagne UAF-Award 2021

Procedure  

Het publiek krijgt de kans om op haar favoriet te stemmen tussen maandag 11 oktober 0:00 en dinsdag 2 november 2021 23:59. 

De publieksstem en de vakjurystem tellen beiden voor 50% mee in het eindoordeel. Degene met de hoogste gezamenlijke ‘score’ wint. 

De winnaar van de UAF-Award maken we bekend tijdens de (digitale) uitreiking op 4 november 2021. Vervolgens maken wij dit ook bekend via onze website en social mediakanalen.

De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van €4.000,- voor een opleiding of training naar keuze aangeboden door ICM. 

 

Stemreglement UAF Award 2021 

 • Iedereen met een e-mailadres kan stemmen via de website www.uaf.nl/stem. 
 • Er mag één keer gestemd worden vanuit een geldig en werkend e-mailadres. Dubbele stemmen worden niet meegeteld. 
 • Stemmen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet meegeteld  
 • Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om de stem te controleren en voor communicatie rondom de prijs. 
 • De stemperiode duurt 3 weken. 
 • Indien er ongeregeldheden in het stemproces worden opgemerkt die niet eenvoudig te corrigeren zijn, dan behoudt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zich het recht voor de e-mailstemming te laten vervallen. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF bepaalt vervolgens de winnaar op basis van het advies van de jury. 
   

De Jury voor de UAF-Award 2021 

Naast het publiek, beoordeelt een externe vakjury de  zes genomineerden vanuit hun achtergrond en ervaring op de volgende criteria: 

 • Opvallende resultaten behaald tijdens een voorbereidend jaar, leerwerktraject of opleiding; 
 • Onlangs glansrijk gepromoveerd of een goede baan gevonden; 
 • Prijs gewonnen of een beurs ontvangen voor een vervolgstudie/onderzoek; 
 • Opleiding of werk gecombineerd met een uitzonderlijk lastige privé situatie; 
 • Vrijwilligerswerk of bestuurstaken gecombineerd met een opleiding of baan.
   

De jury bestaat uit:   

 • Anneke de Vries, lid van Raad van Bestuur NS 
 • Kees Smit (VASU, voorbereidend jaar anderstalige Studenten Vu) 
 • Karoun Baghboudarian en Rani Elias (winnaars UAF-Award 2019)  
 • Bahram Sadeghi (journalist, schrijver, programmamaker) 
 • Nada Al-Rubaiee (Vluchtte uit Syrië, in 2015 en 2016 Etnische Zakenvrouw van het jaar) 

 

Jury-voorzitter: Mardjan Seighali, directeur UAF