<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Partners - UAF
We begeleiden vluchtelingen bij het ontsluiten van kennis en talent in een nieuwe omgeving met een nieuwe cultuur en een nieuwe taal. Of dat traject succesvol is, is afhankelijk van veel factoren. Allereerst van de inzet van de vluchteling zelf. Maar net zo goed van de welwillendheid van partijen waar hij of zij mee te maken krijgt: de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven.
Als we samen zorgen voor goede omstandigheden is de kans op succes het grootst. En het mooie is: dan profiteert iedereen. Een vluchteling die zijn of haar kennis en talent kan inzetten heeft geen uitkering meer nodig van de gemeente, slaagt voor zijn of haar studie en is daarna van betekenis in het werkende leven.

Voordelen voor u

Focus op de toekomst

Kom in contact met daadkrachtige hoogopgeleide (potentiële) werknemers

Stijging in waardering

Hogere waardering op het MVO- en diversiteitsbeleid

Maatschappelijke betrokkenheid

Tonen van maatschappelijke betrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid en motivatie nemen toe

Uitbreiding netwerk en achterban

Mogelijkheid tot uitbreiding van uw netwerk en achterban

Publiciteit van uw merk

Mogelijkheden voor publiciteit ter versterking van uw merk

Zet je in voor talentontwikkeling

Vluchtelingen moesten veel achterlaten. Hun kennis, talenten en doorzettingsvermogen namen ze mee.

Wat we doen met jouw hulp

Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen jaarlijks bijna vierduizend gevluchte studenten en professionals: financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

Meer over het UAF