Samenwerken om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen

Een duurzame plek in de samenleving begint in bijna alle gevallen met een studie.

Gevluchte studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Voor gevluchte studenten is de stap naar regulier onderwijs meestal niet direct mogelijk. Samen met onderwijsinstellingen slaan wij bruggen, zodat die stap wél mogelijk wordt. Wij initiëren leerwerktrajecten, zetten schakeltrajecten op en bieden begeleiding tijdens studie in de vorm trainingen, mentorprogramma’s, financiële steun en studiemiddelen. Met onderwijsinstellingen zijn we daarom voortdurend in gesprek. Waar wordt extra begeleiding gevraagd en waar is het nodig om de juiste partijen bij elkaar te brengen?

uaf_certificaatuitreiking_han_ipkw_sblanchard-40

Dit is wat we samen met onderwijsinstellingen doen:

We ondersteunen gevluchte studenten tijdens hun studie met programma’s op maat.

Wat voor Nederlandse studenten vanzelfsprekend is – de taal, de Nederlandse manier van studeren – is voor gevluchte studenten nieuw. Hoewel deze groep bereid is om hard te werken is extra ondersteuning meestal geen overbodige luxe. Hoe werk je een taalachterstand weg? Waar leer je studeren? En wie maakt je wegwijs in het onderwijssysteem?

Onderwijsinstellingen hebben niet altijd de middelen en kennis om deze extra ondersteuning te bieden aan gevluchte studenten. Op dat moment komen wij in beeld. Met onze modules op maat zijn we in staat om gevluchte studenten heel gericht ondersteuning te bieden waar zij dat nodig hebben. Soms is het taalbegeleiding, soms is het financiëele steun en een andere keer koppelen we een student aan een mentor.

Op deze pagina staat wat we allemaal voor studenten doen.

Een programma op maat voor gevluchte studenten om de kans op studiesucces te vergroten.

Soms volstaat extra ondersteuning tijdens een reguliere studie, in andere gevallen is het raadzaam om gevluchte studenten vooraf klaar te stomen voor een opleiding. Zo’n programma speciaal voor gevluchte studenten noemen we een schakeltraject. Veel onderwijsinstellingen hebben zo’n programma. Schakeltrajecten vergroten de kans op studiesucces, voorkomen uitval en dragen zo bij aan de ontwikkeling van kennis en talent.

Wij helpen onderwijsinstellingen bij het opzetten van schakeltrajecten. We delen onze kennis en ervaring, helpen bij het opstellen van een curriculum en verzorgen desgevraagd trainingen en workshops. Zo zorgen we er samen met de onderwijsinstelling voor dat een student in een half jaar of jaar wordt klaargestoomd voor een reguliere opleiding.

Samen bereiden we gevluchte studenten voor een plek op de arbeidsmarkt.

De Hogeschool van Amsterdam, de HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogescholen, de Hogeschool Rotterdam: allemaal onderwijsinstellingen waarmee we de afgelopen jaren speciale leerwerktrajecten ontwikkelden. Deze leerwerktrajecten – meestal samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, lokale overheden en het UAF – stomen gevluchte studenten klaar voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Een sprekend voorbeeld is het succesvolle project Statushouders voor de klas, dat begon in Amsterdam en inmiddels naar andere regio’s is gekopieerd. Deelnemers aan dit traject verbeteren hun taalvaardigheid, maken kennis met het Nederlandse onderwijssysteem en doen daarnaast ervaring op als onderwijsassistent of stagiair. Al lerend en werkend vergroten zij ook hun professionele netwerk. Deelnemers die het leerwerktraject succesvol afronden en Staatsexamen NT2 niveau II halen, komen in aanmerking voor de deeltijd docentenopleiding (drie jaar) of het zij-instroom traject voor docenten (twee jaar).

Binnen de verschillende leerwerktrajecten delen we onze kennis en ervaring, we helpen bij het opstellen van een passend curriculum, verzorgen workshops en trainingen en nemen desgewenst de begeleiding en/of financiële steun van de deelnemers op ons.

We zorgen ervoor dat álle studenten kans maken om de eindstreep te halen.

Studeren is overal op de wereld anders. Starten of verder gaan met je opleiding in een nieuw land vraagt dan ook om aanpassingsvermogen – niet alleen van de gevluchte studenten in kwestie, ook van onderwijsinstellingen.

Wat zijn (extra) behoeftes van gevluchte studenten? Tegen welke problemen lopen zij aan? Hoe kun je ze helpen? Hoe bevorder je de communicatie en voorkom je studieuitval. Het zijn vragen waarop we dankzij onze jarenlange kennis en ervaring antwoorden kennen. In workshops en trainingen op maat voor studenten en docenten delen we wat we weten. Zo dragen we eraan bij dat álle studenten zoveel mogelijk kans maken om de eindstreep te halen.

Met jouw financiële steun zorgen wij voor een kansrijke toekomst voor gevluchte studenten en professionals.

Een eenmalige donatie, een inzamelingsactie of een structurele bijdrage: er zijn verschillende manieren om ons financieel te steunen. In alle gevallen geldt dat we jouw bijdrage gebruiken om gevluchte studenten en professionals te helpen bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. Een duurzaam bestaan opbouwen, dat is het doel.

Vrije dagen kunnen worden omgezet in een belastingvrije donatie: kleine moeite, groot effect.

Veel medewerkers in Nederland houden ‘bovenwettelijke’ vrije dagen over. Deze dagen kunnen eenvoudig worden omgezet in een belastingvrije donatie aan het UAF. Het is gemakkelijk te regelen en daarmee een aantrekkelijke manier om ons financieel te steunen. Medewerkers van de Vrije Universiteit deden het al, net als medewerkers van de Universiteit Twente.

Ruim 440 medewerkers van de UT doneerden gezamenlijk 3179 verlofuren. Dit resulteerde in een donatie van tachtigduizend euro. Wist je dat het ook mogelijk is om een kerstpakket in te ruilen voor een donatie aan ons?

Geef ruimte voor mbo-schakelonderwijs!

Het voortbestaan van het mbo-schakelonderwijs hangt aan een zijden draadje en gemeenten kunnen daar verandering in brengen. Bekijk de flyer en lees waarom zo’n mbo-schakeljaar de kansen van jonge statushouders vergroot en wat er nodig is om een mbo-schakeljaar voor deze jonge statushouders ook in de komende jaren mogelijk te maken.  

Wil je met ons in gesprek?

Neem contact met ons op of laat je gegevens achter, dan bellen we je terug. 

Meer informatie over het UAF?

Graag geven we je tekst en uitleg over wat het UAF precies doet en voor wie. Natuurlijk kun je voor uitgebreide informatie onze website raadplegen, maar met ons voorlichtingspakket geven we in een notendop uitleg over onze diensten en werkwijze. Bekijk onze voorlichtingsmaterialen of vraag het voorlichtingspakket aan. 

Meer informatie over gevluchte studenten in het onderwijs

Wij betrekken je graag bij ons werk

Wat kan je elke zes weken in je mailbox verwachten?

  • Persoonlijke en inspirerende verhalen van gemotiveerde vluchtelingen
  • Wat het UAF doet en onze mooie samenwerkingen met o.a. Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam Academy en Hogeschool Windesheim
  • Tips hoe jij als onderwijsinstelling kan bijdragen
  • Het laatste nieuws
  • Aankondiging van onze evenementen

Schrijf je in voor onze relatienieuwsbrief

Hidden
Optin nieuwsbrief