Integriteitsbeleid

Onze basishouding is vertrouwen

Bij het UAF stellen we de mensen met en voor wie we werken centraal. Onze basishouding is vertrouwen. Integriteit is een belangrijke waarde voor het UAF. Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen.

Toch kunnen er situaties zijn in het dagelijks werk waar men te maken krijgt met dilemma’s rondom integriteit. Met behulp van het integriteitsbeleid bieden we handvatten aan medewerkers, cliënten en vrijwilligers om zich hier meer bewust van te zijn.
Het kan voorkomen dat u met een integriteitsvraagstuk wordt geconfronteerd. Bespreek dit dan eerst met de betrokken persoon. Als u er samen niet uitkomt, neem dan contact met ons op. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Gedragscode

Lees meer

Klokkenluidersregeling

Lees meer

Klachtenregeling

Lees meer

Omgang met integriteitsschendingen - routekaart

Lees meer

Contactpersonen

Interne vertrouwenspersoon
Marjoleine van de Zande
m.vandezande@uaf.nl

Externe vertrouwenspersoon
Roelof-Kan de Wild – (GIMD)
r.dewild@gimd.nl
088 – 800 8500

Integriteitsofficer  
Mary Vos 
m.vos@gimd.nl 
06 – 2245869 

Klachten
Mail naar info@uaf.nl
Of brief aan:
UAF t.a.v. klachten coördinator
Postbus 14300
3508 SK Utrecht