Onze basishouding is vertrouwen

Bij het UAF stellen we de mensen met en voor wie we werken centraal. Onze basishouding is vertrouwen. Integriteit is een belangrijke waarde voor het UAF. Rekening houden met elkaar en met de waarden van anderen, respect hebben voor andermans eigendommen, het zijn dingen die we meestal automatisch doen.

Toch kunnen er situaties zijn in het dagelijks werk waar men te maken krijgt met dilemma’s rondom integriteit. Met behulp van het integriteitsbeleid bieden we handvatten aan medewerkers, cliënten en vrijwilligers om zich hier meer bewust van te zijn.

Het kan voorkomen dat u met een integriteitsvraagstuk wordt geconfronteerd. Bespreek dit dan eerst met de betrokken persoon. Als u er samen niet uitkomt, neem dan contact met ons op. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

 

Routekaart melding Integriteit

 

Lees meer

 

Integriteits- en gedragscode

 

Lees meer

 

Klokkenluidersregeling

 

Lees meer

 

Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Lees meer