Samenwerken aan een duurzame start op de arbeidsmarkt

Bent u de volgende die we aan de lijst met samenwerkende gemeenten mogen toevoegen?

Samenwerken met het UAF

Al decennialang behartigen wij de belangen van gevluchte studenten en professionals en zetten wij ons in voor hun studie- en werkmogelijkheden, zodat hun talenten weer tot bloei komen. Wat ervoor nodig is om talent te herkennen en erin te investeren, daarover gaan we graag met u in gesprek. 

Tijdens de inburgering

Onder de Wet inburgering 2021 heeft u als gemeente de wettelijke taak om statushouders te begeleiden naar studie en werk. Daar horen allerlei vragen bij: Hoe herken je talent bij statushouders? Wat zijn de juiste stappen in de begeleiding als er een studiewens is? Hoe begeleid je een gevluchte arts naar een baan die bij zijn of haar kwaliteiten en ervaring past? 

Het UAF beschikt over de kennis en ervaring om gevluchte studenten en professionals zo goed mogelijk te begeleiden bij een duurzame start op de Nederlandse arbeidsmarkt, via studie en werk. Maatwerk en regionale samenwerking zijn daarbij sleutels tot succes. Zo begeleiden wij statushouders op weg naar een beroep in de zorg of coachen wij hen bij het vinden en doorlopen van de juiste studie. Ook delen wij onze kennis en geven wij advies aan gemeenten tijdens de Brede Intake aan de start van de inburgering.*  

Wilt u meer weten? Download onze brochure ‘Diensten voor gemeenten en statushouders onder de inburgeringswet 2021’ of neem contact op via onderstaand contactformulier

Na de inburgering

Ook na de inburgering kan het UAF uw sparringpartner zijn. Bijvoorbeeld bij het opzetten van leerwerktrajecten. Of het bieden advies op maat ten aanzien van het meest passende traject voor een student of professional met 12 jaar vooropleiding. Ook begeleiden en adviseren wij gevluchte wetenschappers bij het vinden van een baan op academisch niveau in Nederland.  
Onze begeleiding en trajecten zijn altijd in aanvulling op wat u doet als gemeente.  

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via gemeente@uaf.nl 

wethouder moorman amsterdam

UAF-webinar voor gemeenten: Hoe scan je op talent?

Bekijk de webinar voor klantmanagers: Hoe scan je op talent? Hierin wordt de focus gelegd op de rol van de gemeente bij het scannen van talent bij gevluchte studenten en professionals. Hoe maakt u als klantmanager het verschil? Wat gebeurt er als een hoogopgeleide niet de kans krijgt om een traject op zijn niveau te volgen? En wat gebeurt er als iemand juist wél de begeleiding ontvangt?  

Statushouders vertellen over hun positieve en negatieve ervaringen. En ook de kansen en uitdagingen onder de Wi2021 komen voorbij.  

Interesse in ons dienstenaanbod?

Heeft uw gemeente behoefte om samen met het UAF te werken aan de ontwikkeling van hoogopgeleide statushouders en hun doorstroom naar studie en/of uitstroom naar werk? Vul het formulier in en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op over onze diensten.