(Nog) geen verblijfsvergunning

Hoe graag het UAF het ook zou willen, we kunnen niet iedereen helpen. Het UAF heeft de moeilijke keuze moeten maken welke beperkte groep asielzoekers ondersteuning kan krijgen. Klik hier voor meer informatie. 

UAF ondersteuning voor asielzoekers

Het UAF ondersteunt asielzoekers soms met financiële hulp voor het volgen van Nederlandse taallessen of een studie. Als je nog geen verblijfsvergunning hebt en client wordt van het UAF dan ondersteunen we je eerst met het leren van de Nederlandse taal tot minimum B1 niveau. Pas daarna kunnen we samen met jou kijken naar je studiewens en naar de mogelijkheden om een opleiding te kunnen volgen. 

Let op: Het UAF biedt geen ondersteuning voor Engelstalige opleidingen als je B1 niveau Nederlands nog niet hebt behaald.

 • Je hebt asiel aangevraagd in Nederland en er loopt een asielprocedure. 
 • Je zit in je eerste asielprocedure.  
  Je hebt het tweede interview/nader gehoor met de IND gehad en je wacht nog op een beslissing van de IND.  
  Of 
  Je hebt na een negatieve beschikking van de IND een positieve uitspraak van de rechtbank gehad. (Je eerste procedure is opnieuw bij de IND in behandeling.) 
  *Loopt er een herhaalde asielaanvraag (HASA) of een hoger beroep dan kun je je niet aanmelden. 
 • Je hebt een geldig W-document. 
 • Je spreekt Engels of Nederlands op gevorderd niveau. 
 • Je hebt in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd vergelijkbaar met ten minste het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs. 
 • Je wilt je voorbereiden op een studie of starten met een studie. (Het UAF kan je niet helpen richting werk als je geen verblijfsvergunning hebt)

  Als er tijdens de aanmelding bij het UAF ontwikkelingen zijn in je asielprocedure dan kan dit consequenties hebben voor de ondersteuning die het UAF kan bieden.

 

Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je een aanvraag voor ondersteuning starten bij het UAF? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan contact met je op.   

Voldoe je (nog) niet aan deze voorwaarden dan adviseren we jou om te focussen op het leren van de Nederlandse taal. Er zijn veel mogelijkheden om aan je taal en voorbereiding van je studie te werken. Ook als je nog geen verblijfsvergunning hebt. Zie onze tips voor het verbeteren van je taal en voor het kiezen van de juiste studie.  

Asielzoekers en recht op onderwijs

Je hebt asiel aangevraagd, maar je hebt nog geen verblijfsvergunning. Mag je dan een studie volgen? En waar moet je rekening mee houden? Wat verandert er als je 18 jaar wordt?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je nog geen verblijfsvergunning? Dan heb je in Nederland wel recht op onderwijs. Ook geldt voor jou de leer- en kwalificatieplicht. Dat betekent dat je naar school moet om een startkwalificatie te halen. Dat is een diploma op minimaal havo-, vwo- of mbo 2-niveau. Je mag dus ingeschreven worden bij een school of onderwijsinstelling.

Ben je voor je 18e begonnen aan een MBO-opleiding? Dan mag je jouw opleiding afmaken. Ook als je nog in de asielprocedure zit of misschien zelfs bent uitgeprocedeerd. Dit geldt niet automatisch voor HBO en WO-opleidingen.

Het is belangrijk dat je nog rechtmatig in Nederland verbleef, toen je jezelf inschreef bij de school. Dat betekent dat je toen een verblijfsvergunning had of een W-document bezit waarmee je kan aantonen dat je nog in de asielprocedure zat.

Heb je asiel aangevraagd en loopt jouw procedure nog? Ben je 18 jaar of ouder en wil je een mbo-opleiding beginnen? Dan mag je jezelf voor een mbo-opleiding inschrijven, zolang je kunt aantonen dat je rechtmatig in Nederland verblijft. Dit doe je meestal met je W-document.

Wil je je voor een opleiding in het hoger onderwijs inschrijven? Dat kan, maar als je nog geen client bent van het UAF dan is de kans groot dat je instellingscollegegeld moet betalen (op basis van je nationaliteit) in plaats van het wettelijk collegegeld.

Tot je 18e werd je studie waarschijnlijk betaald door het NIDOS of door COA. Na je 18e verjaardag verandert dat meestal.  

Voor mbo-bol opleidingen en vavo (voltijd) opleidingen zijn soms mogelijkheden om via DUO de buiteninvorderingstelling voor het lesgeld aan te vragen. Klik hier voor meer informatie. 

Ga je een opleiding doen op mbo 3 of 4 niveau of een opleiding in het hoger onderwijs, dan kan het UAF je misschien ondersteunen bij de kosten van je studiematerialen en je reiskosten. Voor meer informatie en voorwaarden klik hier

Studeren als je uitgeprocedeerd bent is erg complex. Je kunt als je uitgeprocedeerd bent soms wel je opleiding afmaken, maar je hebt geen recht op studiefinanciering. Voor mbo-bol opleidingen en vavo (voltijd) opleidingen is het in bepaalde situaties wel mogelijk om via DUO een buiteninvorderingstelling voor het lesgeld aan te vragen. Je kan je niet meer inschrijven voor een nieuwe opleiding. Houd hier rekening mee bij het maken van jouw studiekeuzes.   

Als je geen verblijfsvergunning hebt mag je in principe geen stage lopen. Alleen als je vóór je 18de begonnen bent aan een opleiding aan het MBO (BOL), of bij speciale opleidingen voor leerlingen met een beperking, mag je wel stage lopen. Leerlingen aan het HBO en de universiteit mogen dit niet. 

Zonder verblijfsvergunning kun je je niet verzekeren voor ziektekosten. Als je nog in een asielprocedure zit, of als je nog in een Asielzoekerscentrum woont, ben je via het COA verzekerd voor ziektekosten door een collectieve WA-verzekering.   

Er zijn ook een aantal onderwijsinstellingen die (gratis) cursussen aanbieden aan asielzoekers en vluchtelingen. De cursussen zijn met name bedoeld voor mensen die nog moeten wachten op een verblijfsvergunning en dus geen reguliere opleiding kunnen volgen.

 

Let op: het UAF kan geen reiskosten vergoeden naar deze cursussen voor mensen die nog geen cliënt zijn van het UAF. 

Aanmelden & advies

Heb je een vraag aan ons? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan binnen vier werkdagen contact met je op. 

Voordat we jou aanmelden bij het UAF, nemen we eerst contact met je op om te bespreken wat jouw hulpvraag is en hoe we jou daar precies bij kunnen ondersteunen.

Spreek je liever met iemand aan de telefoon? Bel dan naar: 030 – 252 08 35.

Wil je je aanmelden voor ondersteuning van het UAF? Bekijk dan eerst de aanmeldvoorwaarden