(Nog) geen verblijfsvergunning

Let op, onze procedure wordt op dit moment aangepast.

Het UAF ondersteunt niet alleen statushouders, maar ook asielzoekers die in procedure zijn. Dit doen we omdat wij vinden dat iemand die zich bij het UAF aanmeldt als asielzoeker, niet minder kans op steun mag krijgen dan iemand die zich aanmeldt als statushouder. Daarnaast wil het UAF geen waardevolle tijd verspillen van de gevluchte student of professional die aan het wachten is op het besluit van de IND. Er kunnen tijdens het wachten al essentiële stappen worden gezet richting taal en studie. 

De groep asielzoekers in procedure gaat ons aan het hart. Maar hoe graag het UAF het ook zou willen, we kunnen niet iedereen helpen. Het UAF heeft de moeilijke keuze moeten maken welke beperkte groep asielzoekers ondersteuning kan krijgen. Zie ook onze aanmeldvoorwaarden

UAF-ondersteuning voor asielzoekers

Het UAF ondersteunt asielzoekers soms met financiële hulp. Hierdoor kunnen zij Nederlandse taallessen of een studie volgen. Heb je geen verblijfsvergunning? Dan ondersteunen wij je eerst met het leren van Nederlands op taalniveau B1 via de UAF Academy. Daarna kijken we samen naar de mogelijkheden om een opleiding te volgen. Als je B1 hebt afgerond op UAF Academy neem dan opnieuw contact op met het UAF dan kunnen we kijken of we jou verder kunnen ondersteunen.

Let op: Wil je ondersteuning van ons voor een Engelstalige opleiding? Je moet dan eerst je Nederlands op taalniveau B1 halen.

Blessing

Voorwaarden voor ondersteuning van het UAF

Wil je ondersteuning van het UAF? Je moet dan minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je hebt asiel aangevraagd in Nederland en er loopt een asielprocedure.
 • Je zit in je eerste asielprocedure.
 • Je hebt na een negatieve beschikking van de IND een positieve uitspraak van de rechtbank gehad. (Je eerste procedure is opnieuw bij de IND in behandeling.)

*Loopt er een herhaalde asielaanvraag (HASA) of een hoger beroep dan kun je je niet aanmelden.

 • Je hebt een geldig W-document
 • Je spreekt Engels of Nederlands op gevorderd niveau.
 • Je hebt in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd vergelijkbaar met het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs.
 

Zijn er tijdens de aanmelding bij het UAF ontwikkelingen in je asielprocedure? Dit kan gevolgen hebben voor de ondersteuning van het UAF.

Let op: Je kunt zonder verblijfsvergunning geen steun van het UAF krijgen om direct aan het werk te gaan.

Voldoe je aan deze voorwaarden? En wil je ondersteuning aanvragen bij het UAF? Vul dan het contactformulier in. We nemen dan contact met je op. 

Voldoe je (nog) niet aan de voorwaarden? Wij adviseren je om toch de Nederlandse taal te leren. Er zijn veel mogelijkheden om je voor te bereiden op een studie. Ook als je nog geen verblijfsvergunning hebt. Kijk ook bij onze tips voor het verbeteren van je taal.

Asielzoekers en recht op onderwijs

Je hebt asiel aangevraagd, maar je hebt nog geen verblijfsvergunning. Mag je dan een studie volgen? Waar moet je rekening mee houden? En wat verandert er als je 18 jaar wordt?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je nog geen verblijfsvergunning? Dan heb je in Nederland recht op onderwijs. Dat geldt ook voor de leer- en kwalificatieplicht. Dat betekent dat je naar school moet om een startkwalificatie te halen. Dat is een diploma op minimaal havo-niveau, vwo-niveau of mbo-niveau 2. Met een startkwalificatie mag je je inschrijven bij een school of onderwijsinstelling.

Ben je voor je 18e begonnen aan een mbo-opleiding? Dan mag je deze afmaken. Ook als je nog in de asielprocedure zit. En misschien ook als je al bent uitgeprocedeerd. Dit geldt niet altijd voor opleidingen aan het hbo en wo.

Het is belangrijk dat je rechtmatig in Nederland verbleef toen je jezelf inschreef bij de school. Dat betekent dat je toen een verblijfsvergunning had of een W-document.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je een mbo-opleiding volgen? Heb je asiel aangevraagd en loopt jouw procedure nog? Dan mag je jezelf inschrijven voor een mbo-opleiding. Je moet dan wel aantonen dat je rechtmatig in Nederland verblijft. Dit doe je meestal met je W-document.

Wil je je inschrijven voor een hbo-opleiding of wo-opleiding? Dat kan. Ben je geen cliënt van het UAF? De kans is dan groot dat je instellingscollegegeld moet betalen in plaats van het wettelijk collegegeld. Dit is afhankelijk van het land van herkomst.

Tot je 18e betaalde waarschijnlijk het NIDOS of COA je opleiding. Na je 18e verjaardag verandert dat meestal.

Soms kun je via DUO de buiteninvorderingstelling voor het lesgeld aanvragen.

Bijvoorbeeld voor:

 • Opleidingen aan de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) van het mbo.
 • Voltijd opleidingen aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo).

Volg je een opleiding aan het mbo (niveau 3 of 4) of aan het hoger onderwijs? Dan kan het UAF je misschien ondersteunen bij de kosten van je studiematerialen en je reiskosten.

Studeren als je uitgeprocedeerd bent is erg moeilijk. Je kunt soms nog wel je opleiding afmaken. Je hebt dan geen recht op studiefinanciering. Soms kun je via DUO de buiteninvorderingstelling voor het lesgeld aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • Opleidingen aan de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) van het mbo.
 • Voltijd opleidingen aan het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo).

Je kan je niet meer inschrijven voor een nieuwe opleiding. Houd hier rekening mee bij het maken van jouw studiekeuzes. 

Heb je geen verblijfsvergunning? Dan mag je alleen in de volgende situaties stagelopen:

 • Je bent vóór je 18e begonnen aan een mbo-opleiding of een mbo BOL-opleiding.
 • Je volgt een speciale opleiding voor leerlingen met een beperking.

Leerlingen aan het hbo en de universiteit mogen dit niet.

Zonder verblijfsvergunning kun je je niet verzekeren voor ziektekosten. Soms ben je via het COA verzekerd voor ziektekosten. Dat geldt in de volgende situaties:

 • Je zit nog in een asielprocedure.
 • Je woont in een asielzoekerscentrum. 

Een aantal onderwijsinstellingen biedt (gratis) cursussen aan voor asielzoekers en vluchtelingen. De cursussen zijn vooral bedoeld voor mensen die wachten op een verblijfsvergunning en dus geen normale opleiding kunnen volgen.

Let op: Ben je nog geen cliënt van het UAF? Dan kunnen wij geen reiskosten vergoeden die je maakt voor deze cursussen.

Aanmelden & advies

Heb je een vraag aan ons? Vul het contactformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Let op: vul het formulier in het Nederlands of Engels in. 

Voordat we jou aanmelden bij het UAF, nemen we eerst contact met je op om te bespreken wat jouw hulpvraag is en hoe we jou daar precies bij kunnen ondersteunen.

Spreek je liever met iemand aan de telefoon? Bel dan naar: 030 – 252 08 35.

Wil je je aanmelden voor ondersteuning van het UAF? Bekijk dan eerst de aanmeldvoorwaarden