Schenken met belastingvoordeel: zo geregeld

Maak slim gebruik van het belastingvoordeel
op giften met een periodieke schenking

Schenk met belastingvoordeel​

Gevluchte studenten en professionals op weg helpen én profiteren van belastingvoordeel? Dat kan met een periodieke schenking. Zo is jouw jaarbijdrage volledig fiscaal aftrekbaar en krijg je geld terug van de Belastingdienst.

Ben je van plan om ons voor langere tijd te steunen?

Dan is het slim om je periodieke gift in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar vast te leggen. Zo kun je jouw gift volledig als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting en krijg je geld terug van de Belastingdienst. Zo kun je dus meer schenken zonder dat het je netto meer kost.

UAF-Mentorkoppel

Wat zijn de voordelen?

 • Je krijgt een deel van je donatie terug van de Belastingdienst. Dit is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele fiscale partner. 
 • Je bepaalt zelf welk bedrag je doneert.
 • Je kunt ervoor kiezen om dit belastingvoordeel zelf te houden of meer te schenken zonder dat het jou netto meer kost.
 • Je geeft het UAF de zekerheid om gevluchte studenten en professionals te blijven ondersteunen.
 • Je kunt ervoor kiezen om een vast bedrag jaarlijks, maandelijks of per kwartaal te laten incasseren.
 • Je gehele gift komt ten goede aan onze cliënten, omdat UAF dankzij de ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen. 

Klaar in vijf stappen

 • 1
  Bepaal hoe veel jij wilt geven met behulp van de schenkcalculator van Schenkservice.*
 • 2
  Download de invulbare periodieke schenkingsovereenkomst in. Print en onderteken de overeenkomst.
 • 3
  Stuur de overeenkomst in een enveloppe zonder postzegel naar:
  Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF t.a.v. Donateursservice Antwoordnummer 8819 3500 ZK Utrecht.
 • 4
  Je mag het ook mailen naar donateursservice@uaf.nl. Wij verwerken de overeenkomst en het origineel krijg je van ons terug voor jouw administratie.
 • 5
  Op jouw overeenkomst staan een uniek kenmerk en het RSIN van het UAF (002880957) die je moet invullen bij de belastingaangifte.

Jouw overeenkomst eindigt wanneer:

 • De einddatum op de overeenkomst is verstreken;
 • Je arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt;
 • Het UAF de ANBI-status verliest of faillissement aanvraagt.

 

* Het UAF is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de schenkcalculator.

Liever de periodieke schenkingsovereenkomst per post ontvangen?
Laat je gegevens achter in het formulier onderaan deze pagina. 

Veelgestelde vragen

De Belastingdienst heeft bepaald dat gewone giften beperkt aftrekbaar zijn. Bij een periodieke schenkingsovereenkomst krijgt u belastingvoordeel over het totale schenkbedrag. Op de website van ANBI vindt u een rekentool waarmee u (een indicatie van uw) belastingvoordeel kunt berekenen. Door slim om te gaan met dit belastingvoordeel kunt u uw donatiebedrag zelfs verhogen. Bruto geeft u meer, maar netto blijft u hetzelfde betalen. 

Als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is het verplicht dat je partner mee ondertekent. Dat heeft de Belastingdienst zo bepaald. Bij een samenlevingscontract geldt dit niet. In geval van een scheiding: zolang de scheiding nog niet door de rechter uitgesproken is, moet jouw echtgenoot de overeenkomst toch mee ondertekenen.

Nee, je mag het bedrag ook zelf aan ons overmaken onder vermelding van het transactienummer dat op jouw overeenkomst staat. Let op: vereiste voor je recht op giftenaftrek is wel dat er jaarlijks het afgesproken bedrag wordt overgemaakt. Het is voor zowel jou als ons gemakkelijker om dit automatisch te laten doen.

Ja, je kunt altijd opzeggen, maar als je dit eerder de dan minimale looptijd van vijf jaar doet, vervalt je recht op giftenaftrek bij de belastingaangifte. Dit geldt met terugwerkende kracht. Als je drie jaar geschonken hebt en dan opzegt, moet je het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst.

Ja, onbepaalde tijd betekent dat de overeenkomst loopt totdat je zelf opzegt. Let op: ook hier geldt dat als je binnen de minimale termijn van vijf jaar (vereist voor de Belastingdienst) opzegt, je gift niet aftrekbaar is. Dit geldt met terugwerkende kracht. Als je drie jaar geschonken hebt, moet je het belastingvoordeel van de drie voorgaande jaren terugbetalen aan de Belastingdienst. Het voordeel van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is dat je na vijf jaar niet opnieuw een formulier hoeft in te vullen.

Helaas is dit niet mogelijk, omdat het bedrag is vastgelegd in de periodieke schenkingsovereenkomst. Als je het bedrag wilt verhogen, kun je wel een tweede overeenkomst afsluiten voor minimaal 5 jaar.

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. Het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van het UAF is 002880957.

De Belastingdienst heeft bepaald dat het opnemen van je Burgerservicenummer een voorwaarde is voor de fiscale aftrekbaarheid van je periodieke schenking.

Nee, jouw overeenkomst eindigt na de door jou gekozen termijn van minimaal vijf jaar. Als je voor onbepaalde tijd hebt gekozen, kun je na vijf jaar opzeggen.

Giften die je hebt gedaan in het jaar waarin de overeenkomst begint tellen niet mee, omdat je in de overeenkomst een specifiek bedrag vastlegt. Alle extra giften naast je overeenkomst tellen ook niet mee. Daarvoor gelden de gewone regels voor aftrekbaarheid.

Nee, sinds 2014 is het niet meer nodig om een notaris een akte te laten maken. Je kunt nu direct met ons een overeenkomst afgaan. Dit heeft de drempel voor veel mensen verlaagd om ook gebruik te maken van het belastingvoordeel.

Wat jouw precieze fiscale voordeel is hangt af van onder meer je inkomen en door de voorwaarden die gesteld worden door de belastingdienst. De belastingdienst geeft meer informatie over jouw precieze fiscale voordeel

Meer informatie?

Voor een gesprek of meer informatie neem je contact op met onze donateursservice via donateursservice@uaf.nl of 030 – 252 08 35

Voor specifiek fiscale vragen over schenken kun je terecht op de belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon: 0800 – 0543

Mevrouw Feitsma-Eisma

Donateur en oud-medewerker UAF

‘Het UAF ben ik altijd blijven volgen. Nadat mijn man overleed, dertien jaar geleden, vroeg ik me af: ik steun zoveel goede doelen, waarom het UAF niet? Ik heb contact gezocht en steun het UAF inmiddels met een periodieke schenking. Het was een oude liefde, een liefde waarbij ik me nog betrokken voelde.’

Mevr. Feitsma

Periodieke schenkingsovereenkomst
per post ontvangen

Vul het formulier hiernaast in en wij sturen jou de overeenkomst per post toe.

Wij versturen de overeenkomsten handmatig en proberen dat zo snel mogelijk te doen.

1Contactgegevens
2Adresgegevens