Met jouw gift kan een vluchteling zijn of haar talent inzetten in Nederland

Geef gevluchte studenten de kans zich te ontwikkelen. Met jouw donatie maak jij een wereld van verschil. Help jij vluchtelingen op weg?

Dankzij jouw donatie:

  • Helpen we vluchtelingen met het kiezen en starten van een studie
  • Helpen we gevluchte studenten om hun opleiding voort te zetten
  • Helpen we afgestudeerden bij het vinden van een baan
  • Helpen we vluchtelingen met het ontwikkelen van kennis en talent in Nederland
  • Helpen we dus niet alleen vluchtelingen, maar de samenleving als geheel

Talent mag niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Je kunt jouw bijdrage ook overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht.

De gegevens die je hier invult, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees ons privacy statement voor alle details.

Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je misschien om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om het UAF te steunen. Wil je dit wijzigen? Ga dan naar uaf.nl/contact.

Johan Zoutberg

Donateur

'Ons systeem maakt een relatief kleine groep mensen rijker en houdt een veel grotere groep machteloos. Mijn steun aan het UAF is een poging om een correctie te plegen op de privileges die ik heb.’

Johan Zoutberg

Wat we doen met jouw hulp?


27.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 27.000 donateurs.


3.800 professionals en studenten

Jaarlijks begeleiden we gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals


Beoordelingscijfer 8,6

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening in 2019 gemiddeld met een 8,6.

Word donateur en ontvang het boek ‘Tot op de dag’ cadeau

Studeren was voor UAF-directeur Mardjan Seighali als vluchteling niet vanzelfsprekend. Maar dankzij steun van het UAF ging er een deur voor haar open. Samen met schrijver en journalist Job Hulsman schreef ze het boek ‘Tot op de dag’ dat aanzet tot nadenken over een samenleving waarin mensen oog en oor hebben voor het verhaal van de ander. 

Nieuwsgierig naar het verhaal? Word donateur vanaf 5 euro per maand en ontvang het boek cadeau.

 

Ontvang het boek tot op de dag cadeau!

Boek cadeau

Veelgestelde vragen

In 2020 begeleidden we 3.778 vluchtelingen. Dit is voor het derde jaar op rij een zeer hoog aantal, sinds de oprichting van het UAF in 1948. Ook in de 21e eeuw is ons werk onmisbaar. Er deden 1.450 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.144 aanvragen honoreren, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en hun onderwijs- of werkplannen.

Het UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.

Ja, zeker. Je kunt jouw bijdrage overmaken op NL41 INGB 0000 0763 00 t.n.v. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht of via ons donatieformulier

Ja. Je kunt jouw donaties aan het UAF opgeven bij je belastingaangifte, omdat het UAF een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Gebruik hierbij ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 002880957. Voor gewone giften geldt er een drempel. Je kunt je gift ook vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst om dat bedrag zonder drempel op te geven bij de belastingaangifte. Voor meer informatie over de fiscale aftrek van algemene giften verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Wat hebben we in 2020 met jullie steun bereikt?

2020 was een ongewoon jaar. Toch hebben we dankzij de inzet en betrokkenheid van velen weer mooie successen behaald!

Er deden 1.450 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. 1144 van hen gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

In totaal hadden we gemiddeld 3778 vluchtelingen in begeleiding die samen 4809 begeleidingsmodules volgden.

Zoveel studenten hebben we in 2020 geholpen

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg