Gebrek aan urgentie bij Kabinet: gevluchte studenten dreigen de dupe te worden

Training

Op 25 maart jl. schreven de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en het UAF een brief aan Tweede Kamerleden van de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in aanloop naar het debat inburgering en integratie met de oproep aan Minister Van Gennip de benodigde financiële middelen voor de Onderwijsroute voor de komende […]

Onderwijskoepels en het UAF bezorgd over onderwijsroute voor inburgeraars

Samen kom je verder! Accenture doet mee met mentoring

Nog steeds is er onzekerheid over de onderwijsroute voor inburgeraars. Op papier ziet het er goed uit en kan elke inburgeraar zich met een taalschakeltraject voorbereiden op een studie (mbo/ hbo/ wo). Maar over de financiële kant van het verhaal is nog steeds geen duidelijkheid. Krijgen gemeenten ook ná 2022 voldoende budget om taalschakeltrajecten voor […]

Fatimazhra Belhirch nieuwe directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Nieuwe directeur van UAF: Fatimazhra Belhirch

Fatimazhra Belhirch is per 1 april 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hiervoor was zij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als eerste adviseur van de Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Fatimazhra Belhirch volgt Mardjan Seighali op, die zich negen jaar lang op inspirerende wijze heeft ingezet voor […]

‘Onze gedachten zijn bij de burgers in Oekraïne en Rusland’

Vlag Oekraïne

De inval in Oekraïne wekt wereldwijd afschuw en verontwaardiging op. Burgers worden het slachtoffer van een oorlog die in korte tijd rampzalige vormen heeft aangenomen. Het UAF onderschrijft de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin is vastgelegd dat burgers moeten worden beschermd en ontzien. De vluchtelingenstroom naar buurlanden zwelt in hoog tempo […]

UAF: ‘Overheid, toon moreel leiderschap en stop de kansongelijkheid’

Aandachtige studenten_S_Blanchard

Het onlangs verschenen rapport van het Kennisplatform Inclusief Samenleven, de Wijkmonitor 2021, brengt een fundamenteel maatschappelijk probleem opnieuw aan het licht: kansongelijkheid. Onder meer mensen met een vluchtelingachtergrond moeten vanuit een achterstandspositie de wedstrijd zien te winnen. Deze scheefgroei in de samenleving is al decennialang gaande, de kloof groeit. Het UAF roept de overheid op […]

Gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

Sedr

De afgelopen jaren is het UAF betrokken geweest bij het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het Ministerie van SZW. Doel van dit programma is onderzoeken ‘wat werkt’ in de bevordering van de duurzame arbeidsparticipatie van Nederlanders met een (niet-Westerse) migratieachtergrond, en om voortbouwend op de ontwikkelde ‘evidence base’, daadwerkelijk aan de slag te […]

Reactie staatssecretaris op pamflet ‘Bied Afghaanse vluchtelingen perspectief’

UAF en HvA_Deelnemers met certificaat

Op 30 augustus 2021 heeft het UAF samen met de MBO Raad en VluchtelingenWerk een pamflet aangeboden. Daarin werd opgeroepen om Afghaanse vluchtelingen bescherming en perspectief te bieden voor een menswaardig bestaan.  Afgelopen week hebben we een reactie gekregen van de staatssecretaris Justitie en Veiligheid. Het UAF wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Directeur Vakontwikkeling en […]

Den Haag biedt gevluchte studenten en professionals goede studiemogelijkheden

UAF_Ondertekening met Den Haag

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om gevluchte studenten en professionals snel en duurzaam op weg te helpen en ondertekende daarom een samenwerkingsovereenkomst met het UAF. Het komende jaar zetten we ons gezamenlijk in voor nieuwkomers die de potentie hebben om een opleiding of leerwerktraject succesvol af te ronden.  De samenwerking is gericht op […]

Brief aan Tweede Kamer over onderwijsroute voor inburgeraars

Nationale Ombudsman: Overheid moet inburgeraars beter op weg helpen

Op maandag 22 november bespreekt de Vaste Kamercommissie van SZW de begroting voor het komende jaar. Hierbij gaat het onder andere over het budget voor de onderwijsroute voor inburgeraars. Zes organisaties, waaronder het UAF, hebben in een brief aandacht gevraagd voor vier knelpunten. Waar gaat het om? De volgende punten zijn van belang om de […]