Debatprogramma L1 Arena over vluchtelingen in Limburg

Vluchtelingendebat L1 Arena

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, zond de Limburgse Omroep L1 een live tv-debat uit over het vluchtelingenvraagstuk. Onder de sprekers waren ervaringsdeskundigen (zelf ooit gevlucht), bestuurders, vertegenwoordigers van ngo’s, IND en COA en betrokken burgers.  Twee goede bekenden van het UAF discussieerden mee: Firas al Khoury (uit Irak), arts bij de spoedeisende hulp in het Zuyderland […]

Medische mentoring op de werkvloer: Yumna (uit Jemen) en Marga

Yumna en Marga

OLVG in Amsterdam is één van de zorginstellingen die meedoen met het project ‘Haal gevluchte zorgprofessionals uit de wachtkamer’ van het UAF. Het gezamenlijke doel is om de ervaring en kwaliteiten van gevluchte zorgprofessionals te benutten, door stage- en opleidingskansen te creëren en mentoring op de werkvloer aan te bieden. Zo bereidt Yumna (uit Jemen) […]

Gebrek aan urgentie bij Kabinet: gevluchte studenten dreigen de dupe te worden

Training

Op 25 maart jl. schreven de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en het UAF een brief aan Tweede Kamerleden van de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in aanloop naar het debat inburgering en integratie met de oproep aan Minister Van Gennip de benodigde financiële middelen voor de Onderwijsroute voor de komende […]

Onderwijskoepels en het UAF bezorgd over onderwijsroute voor inburgeraars

Samen kom je verder! Accenture doet mee met mentoring

Nog steeds is er onzekerheid over de onderwijsroute voor inburgeraars. Op papier ziet het er goed uit en kan elke inburgeraar zich met een taalschakeltraject voorbereiden op een studie (mbo/ hbo/ wo). Maar over de financiële kant van het verhaal is nog steeds geen duidelijkheid. Krijgen gemeenten ook ná 2022 voldoende budget om taalschakeltrajecten voor […]

Fatimazhra Belhirch nieuwe directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Nieuwe directeur van UAF: Fatimazhra Belhirch

Fatimazhra Belhirch is per 1 april 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hiervoor was zij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer als eerste adviseur van de Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Fatimazhra Belhirch volgt Mardjan Seighali op, die zich negen jaar lang op inspirerende wijze heeft ingezet voor […]

‘Onze gedachten zijn bij de burgers in Oekraïne en Rusland’

Vlag Oekraïne

De inval in Oekraïne wekt wereldwijd afschuw en verontwaardiging op. Burgers worden het slachtoffer van een oorlog die in korte tijd rampzalige vormen heeft aangenomen. Het UAF onderschrijft de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin is vastgelegd dat burgers moeten worden beschermd en ontzien. De vluchtelingenstroom naar buurlanden zwelt in hoog tempo […]

UAF: ‘Overheid, toon moreel leiderschap en stop de kansongelijkheid’

Aandachtige studenten_S_Blanchard

Het onlangs verschenen rapport van het Kennisplatform Inclusief Samenleven, de Wijkmonitor 2021, brengt een fundamenteel maatschappelijk probleem opnieuw aan het licht: kansongelijkheid. Onder meer mensen met een vluchtelingachtergrond moeten vanuit een achterstandspositie de wedstrijd zien te winnen. Deze scheefgroei in de samenleving is al decennialang gaande, de kloof groeit. Het UAF roept de overheid op […]

Gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

Sedr

De afgelopen jaren is het UAF betrokken geweest bij het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het Ministerie van SZW. Doel van dit programma is onderzoeken ‘wat werkt’ in de bevordering van de duurzame arbeidsparticipatie van Nederlanders met een (niet-Westerse) migratieachtergrond, en om voortbouwend op de ontwikkelde ‘evidence base’, daadwerkelijk aan de slag te […]

Reactie staatssecretaris op pamflet ‘Bied Afghaanse vluchtelingen perspectief’

UAF en HvA_Deelnemers met certificaat

Op 30 augustus 2021 heeft het UAF samen met de MBO Raad en VluchtelingenWerk een pamflet aangeboden. Daarin werd opgeroepen om Afghaanse vluchtelingen bescherming en perspectief te bieden voor een menswaardig bestaan.  Afgelopen week hebben we een reactie gekregen van de staatssecretaris Justitie en Veiligheid. Het UAF wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Directeur Vakontwikkeling en […]