Gelijke kansen op werk voor mensen met een migratieachtergrond

Sedr

De afgelopen jaren is het UAF betrokken geweest bij het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ (VIA) van het Ministerie van SZW. Doel van dit programma is onderzoeken ‘wat werkt’ in de bevordering van de duurzame arbeidsparticipatie van Nederlanders met een (niet-Westerse) migratieachtergrond, en om voortbouwend op de ontwikkelde ‘evidence base’, daadwerkelijk aan de slag te gaan met ‘wat werkt’.

Op basis van de in het programma opgedane kennis van ‘wat werkt’ hebben de 21 landelijke partijen1 die aangesloten zijn bij de Taskforce Werk & Integratie de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een werkagenda, waarin de opgedane kennis vertaald moet gaan worden naar concrete acties  gericht op het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie.

De Werkagenda VIA is opgebouwd uit drie thema’s:

  • Meer (culturele) diversiteit op het werk
  • Meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond
  • Arbeidstoeleiding

 

Het UAF is betrokken bij het thema ‘arbeidstoeleiding’. Hierin spelen leerwerktrajecten een belangrijke rol.

De leerwerktrajecten voor elektromonteurs van het UAF in samenwerking met Stedin en Alliander zijn in het kader van dit programma uitgebreid geëvalueerd.

Met deze en andere leerwerktrajecten op mbo- en hbo-niveau heeft het UAF de afgelopen jaren concepten neergezet die relatief eenvoudig te kopiëren zijn naar andere bedrijven en sectoren.

Het opschalen en uitbreiden van het aantal leerwerktrajecten is een van de doelstellingen van de Werkagenda VIA. Het UAF blijft hier nauw bij betrokken als belangenbehartiger, verbinder en expertisedeler.

Lees verder: 

Werkagenda verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Evaluatie pilots voor statushouder bij Liander en Stedin (PDF)

 

1 Deze landelijke partijen zijn: ABU, AWVN, CNV Jongeren, Divosa, FNV, G4, G40, MBO Raad, NBBU, ministerie van OCW, Randstad, SBB, SAM, SER, UAF, UWV, Vereniging Hogescholen, VNG, VNO-NCW, Vluchtelingenwerk Nederland, ministerie van SZW.

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks duizenden vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X