Reactie UAF op coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

UAF_soheil_steffi_sblanchard

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerd. De coalitie geeft aan belang te hechten aan talentontwikkeling, succesvolle inburgering en integratie. De nieuwe Wet inburgering moet hiervoor gaan zorgen. Hoe dit in de praktijk uitpakt, is nog afwachten.

Nieuwkomers worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Ook met het leren van de taal. Het bereiken van een zo groot mogelijke taalbeheersing blijft het doel, bij voorkeur taalniveau B1, waarbij we afspraken maken met gemeentes om achterstanden in taal zo goed en snel mogelijk aan te pakken.

Het UAF onderschrijft het belang van het leren van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau. Wat dat niveau is, verschilt per persoon. Voor een deel van de nieuwkomers is een hoog taalniveau vaak haalbaar en gewenst. Daarbij is voor de doorstroom naar Nederlandstalige hbo- en wo-studies een gevorderd taalniveau (ten minste B2) vereist. Wij geven de toekomstige regering mee om er oog voor te houden dat er voldoende onderwijsaanbod tot stand komt voor statushouders in Nederland

Succesvolle integratie vereist zowel het nemen van eigen verantwoordelijkheid, als een samenleving die iedereen de kans biedt zijn talenten te ontplooien. Meedoen dus. Door de taal te leren, aan het werk te zijn, actief deel te nemen aan onze samenleving en de fundamentele vrijheden en gelijkheden – verankerd in onze Grondwet – te respecteren.

De Nederlandse samenleving is gebaat bij kennisontwikkeling. Vluchtelingen brengen kennis en vaardigheden mee. Een diploma biedt nog steeds de beste garantie om deze kennis te verzilveren. Dat betekent dat de snelste weg naar succesvolle integratie niet altijd direct loopt naar het vinden van werk. Als ‘een samenleving die iedereen de kans biedt zijn talenten te ontplooien’ het streven is, laat inburgeraars dan ook die mogelijkheden benutten via onderwijs. De onderwijsroute kan hierin voorzien, maar het is wel van belang dat deze tot stand komt. De coalitie gaat door met de nieuwe Wet inburgering, maar veel hangt er nog af van de uitvoering.

Het is van groot belang dat nieuwkomers (arbeidsmigranten, statushouders) zo snel mogelijk integreren in onze samenleving. Wederkerigheid is hierbij het vertrekpunt en daaruit volgt een wederzijdse opdracht. Van de nieuwkomer vergt dit burgerschap, leren van de taal en het vinden van werk. Kansrijke asielzoekers krijgen vanaf dag één les in de Nederlandse taal en we maken het makkelijker (vrijwilligers)werk te verrichten.

Inburgering en integratie is niet enkel een opgave voor de inburgeraar maar ook voor de maatschappij. Naast de verplichtingen voor inburgeraars die door de coalitie worden opgesomd betekent dit voor gemeentes, werkgevers, onderwijsinstellingen en alle betrokkenen organisaties dat succesvolle integratie maatwerk is. Als we ons daar als maatschappij voor inzetten krijgen we daar kennisontwikkeling voor terug. Het UAF is altijd bereid om het gesprek hierover te faciliteren.

Meer weten?

Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten

‘Ik denk graag mee over hoe we in jouw gemeente het verschil kunnen maken, zodat hoogopgeleide vluchtelingen een duurzame start maken op de arbeidsmarkt.’

Neem contact op via 030 – 252 08 35

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks duizenden vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X