Planbureaus: voorkom grotere kansenongelijkheid met gerichte maatregelen

‘De verschillen in arbeidsparticipatie tussen personen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en hardnekkig. De urgentie om deze ongelijkheid op de arbeidsmarkt te beperken, neemt toe vanwege de verwachte economische neergang’.

Dit staat in het rapport ‘Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt’ van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau dat op 15 oktober is gepubliceerd.

De Planbureaus stellen dat overheden en werkgevers meer gerichte maatregelen kunnen nemen om de ongelijkheid tegen te gaan. Specifiek voor nieuwkomers (asielmigranten) wijzen zij o.a. op deze effectieve manieren arbeidsmarktkansen te verbeteren:

 • Het bereiken van een zo hoog mogelijk taalniveau
 • Het combineren van taallessen met stages/werk (duale trajecten)
 • Meer persoonlijke begeleiding die aansluit op de capaciteiten en aspiraties van de nieuwkomer

Hierbij wijzen de Planbureaus erop dat het helpt als gemeenten het voortouw nemen en de verantwoordelijkheid niet uitsluitend bij de nieuwkomer leggen: ‘In die zin is het kansrijk dat de nieuwe Wet inburgering, die in juli 2021 ingaat, meer inzet op duale trajecten en een hoger taalniveau, en ook de regie weer legt bij de gemeenten.’

 

Wat doet het UAF op dit vlak?

Te veel om op te noemen eigenlijk. Een greep uit onze inspanningen die bijdragen aan betere arbeidsmarktkansen voor vluchtelingen:

 • We gaan na welke kennis en ervaring een vluchteling meebrengt;
 • We geven informatie, advies en persoonlijke begeleiding;
 • We bieden modulaire dienstverlening aan om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag;
 • We moedigen aan om de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren;
 • Aanvullend op bestaande voorzieningen bieden we financiële steun. Bijvoorbeeld om (bij-)scholing, taalcursussen of opleidingen te volgen die bijdragen aan betere arbeidsmarktkansen;
 • Samen met opleiders en werkgevers ontwikkelen we duale trajecten in sectoren waar veel baankansen liggen, zoals de techniek, de zorg, het onderwijs;
 • We delen ons netwerk en brengen werkgevers en gevluchte professionals met elkaar in contact;
 • We werven vrijwilligers die zich als mentor willen inzetten voor gevluchte professionals met hetzelfde vakgebied;
 • Last but not least: We zijn betrokken bij de nieuwe wet Inburgering en de uitwerking daarvan. We hebben er onder andere voor gezorgd dat een onderwijsroute deel uitmaakt van het nieuwe inburgeringsbeleid.

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks duizenden vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X