<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1" />

Meer tijd voor inburgering

Auteur:Jasper Vink
Datum:6. 5. 2020
Leestijd:1 minuten

Goed nieuws voor inburgeringsplichtigen: vanaf 15 juni worden de inburgeringsexamens hervat (als het coronavirus onder controle blijft). Omdat de achterstanden bij de examinering groot zijn, zal niet iedereen voor de start van het studiejaar examen kunnen doen. Het UAF heeft zich er samen met het onderwijsveld sterk voor gemaakt dat inburgeraars die door de coronamaatregelen vertraging hebben opgelopen voldoende tijd krijgen om aan de ingangseisen voor vervolgonderwijs te voldoen. De minister van Onderwijs heeft bevestigd dat zij hier tot 1 januari 2021 de tijd voor krijgen.

Omdat het inburgeringsonderwijs deels online is gegeven en deels heeft stilgelegen probeert het UAF te bewerkstelligen dat in de zomer bijspijkerprogramma’s worden aangeboden.


Deel dit artikel: