Jaarverslag 2022

Shadi Alhakimi UAF-Award

We kunnen er niet omheen, 2022 was een turbulent jaar. De wereld waarin wij opereren was voortdurend in beweging: de oorlog in Oekraïne, heropleving van geweld in verschillende
plekken in de wereld, zoals in Myanmar, Burkina Faso, Congo, oorlog in Jemen en een dieptepunt van 100 miljoen
mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Het was een uitdagend jaar waarin we onze schouders eronder hebben gezet en doorgingen – volhardend, koersvast. Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen hebben we weer mooie successen behaald. 

Fatimazhra portret

Wat 2022 vooral heeft laten zien is dat de wereld zal blijven bewegen en dat het UAF in deze snel veranderende wereld flexibel en wendbaar moet zijn. We blijven dan ook bezien hoe we onze missie en daarbij onze dienstverlening kunnen verbeteren en optimaal laten aansluiten bij de actuele behoeftes en noden die er zijn.

2022 in cijfers:

Er deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

Cijfers 2022

Belangenbehartiging, draagvlak en zichtbaarheid

Om een nieuw en duurzaam bestaan op te kunnen bouwen is het voor vluchtelingen belangrijk om gelijke kansen te krijgen. Zij komen daarin nog veel obstakels tegen. Dat maakt de weg naar het opbouwen van een nieuw bestaan niet eenvoudig. Het UAF vindt het belangrijk dat ook vluchtelingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen zodat hun talenten en ambities kunnen bloeien.

Daarom zet het UAF in op een gelijk speelveld voor vluchtelingen, ongeacht waar je vandaan komt. Dat doen we door op nationaal en lokaal niveau het beleid te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan het maatschappelijke debat of in gesprek te gaan met de politiek en beleidsbepalers; dit doen we op eigen kracht maar steeds vaker ook samen met andere partners vanuit het maatschappelijk middenveld. 

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je met ons in gesprek? Neem dan contact op via 030 – 252 08 35 of stuur een e-mail aan communicatie@uaf.nl

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X