Ivan: ‘Veel mensen zeggen: ga toch werken. Maar ik wil studeren.’ 

Oekraïense student Ivan

‘Je hebt een paar uur om je spullen te pakken, we moeten vluchten.’ Dit kreeg Ivan Rudenko (19) ruim twee jaar geleden te horen van zijn ouders. Als 17-jarige puber pakte hij zijn spullen en liet hij al zijn vrienden achter. Twee jaar later kan hij zijn leven langzaam weer oppakken. ‘Ik ben erg gemotiveerd […]

Boodschap nieuw kabinet aan vluchtelingen: laat je hoop, lef en trots maar varen

Student Kübra

Laat je hoop, lef en trots maar varen, dat is kortweg wat het nieuwe kabinet meegeeft aan vluchtelingen. Het kabinet streeft naar het strengste asielbeleid dat Nederland ooit heeft gekend, blijkt uit het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd. Het UAF is bezorgd over de gevolgen hiervan voor mensen die noodgedwongen moeten vluchten voor […]

UAF bij internationale conferentie over wetenschappers in nood 

Wetenschappers conferentie Berlijn

Op 18 en 19 april nam het UAF deel aan een internationale conferentie in Berlijn: het Philip Schwartz Initiative and InSPIREurope Stakeholder Forum. Zo’n vierhonderd academici, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties, bestuurders en beleidsmakers uit heel Europa spraken er over urgente thema’s: het beschermen en bevorderen van academische vrijheid en de ondersteuning van wetenschappers in nood.   Het […]

Onderwijsroute voor statushouders: wat kan en moet beter?

Studenten werken met laptop

Op uitnodiging van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het UAF dit voorjaar meegedaan aan drie werksessies over de Onderwijsroute. Deze route is onderdeel van het inburgeringsstelsel en is bedoeld voor statushouders met een studiewens.  Aan tafel zaten de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland), het ministerie van Onderwijs Cultuur […]

Mirjam Huisman nieuwe directeur-bestuurder Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 

Per 1 mei 2024 start Mirjam Huisman als directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hiervoor was zij lid van de Raad van Bestuur van VluchtelingenWerk Nederland.   Mirjam Huisman volgt daarmee Fatimazhra Belhirch op die de afgelopen twee jaar onder andere verantwoordelijk was voor de strategische herijking van het UAF waarmee de koers, met een sterke […]

Meeste Oekraïense studenten konden hier vorig jaar niet verder studeren

Vandaag publiceerde het CBS de cijfers over de onderwijsdeelname in 2023 van Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven. Hieruit blijkt dat slechts 21 procent van de 17- tot 23-jarigen een opleiding volgde (1.110 jongvolwassenen). Anders gezegd: 79 procent (4.176) kreeg géén toegang tot vervolgonderwijs. Wat hiervoor de verklaring is, kunnen we nog niet met zekerheid […]

Starten met inburgeren duurt maanden, blijkt uit CBS-onderzoek

Aman Zeray

Ruim twee jaar geleden is een nieuw inburgeringsstelsel ingevoerd. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering: zij hebben de taak om elke statushouder een traject op maat aan te bieden. Zo’n traject heet een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).  Uit gegevens van het CBS blijkt dat aan het eind van 2022 ruim zeventig procent […]

UAF Zorgdag opnieuw druk bezocht

Zorgdag 2024

Voor gevluchte zorgprofessionals die bezig zijn om hun BIG-registratie te behalen, zodat zij hun vak (opnieuw) kunnen uitoefenen, organiseert het UAF jaarlijks een Zorgdag. Op zaterdag 23 maart werd opnieuw duidelijk dat deze bijeenkomst in een grote behoefte voorziet. In Utrecht, bij NSPOH, kwamen 74  deelnemers bij elkaar: gevluchte medici, vrijwilligers die zich in zetten als mentor en organisaties uit de zorgsector.   Doel bijeenkomst De […]

‘Van vlucht naar kracht’: werken aan empowerment 

Vrouwentraject Van vlucht naar kracht

Opnieuw in je kracht komen, nadat je bent gevlucht en alles en iedereen hebt achtergelaten. Dat is het doel van het pilotproject ‘Van vlucht naar kracht’ dat deze week is gestart. Twaalf vrouwen met verschillende culturele achtergronden doen hieraan mee. Met de pilot onderzoeken we of nieuwe vormen van begeleiding (sneller) bijdragen aan empowerment en […]

Twee jaar oorlog in Oekraïne; nog steeds geen goede toegang tot onderwijs in Nederland 

student met boeken

Twee jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne is de toegang tot onderwijs voor ontheemde Oekraïners nog steeds onvoldoende geregeld.  Sinds 2022 kregen meer dan 100.000 Oekraïners een tijdelijke status in Nederland op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Binnen deze regeling is de toegang tot onderwijs (nog steeds) onvoldoende opgenomen. Samen […]