Onderwijsroute voor statushouders: wat kan en moet beter?

Studenten werken met laptop

Op uitnodiging van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het UAF dit voorjaar meegedaan aan drie werksessies over de Onderwijsroute. Deze route is onderdeel van het inburgeringsstelsel en is bedoeld voor statushouders met een studiewens. 

Aan tafel zaten de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland), het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), de brancheorganisatie voor private opleidingen (NRTO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Het doel was om samen tot een werkagenda te komen waarmee de Onderwijsroute, die nu ruim twee jaar in gebruik is, verder te optimaliseren.  

Het inburgeringsstelsel is in 2022 ingevoerd en is een lerend stelsel. Het UAF heeft voor, tijdens en na de invoering van het nieuwe stelsel meegedacht en input geleverd. Dat blijven we doen in het belang van statushouders met een studiewens. Wij zien positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook nog verbeterpunten.  

Wat gaat er goed? 

Tot en met 2029 is er financiële zekerheid toegezegd voor de Onderwijsroute. Dat is goed nieuws voor statushouders die in de komende jaren met een opleiding willen starten.  

Wat ook positief is, is dat er aandacht is voor inhoudelijke verbeteringen van de Onderwijsroute. Deze werksessies zijn daar een goed voorbeeld van. Bij de bijeenkomsten werd de intentie uitgesproken om de samenwerking met het UAF en de andere organisaties voort te zetten en te intensiveren.  

Wat kan er beter? 

Verbeterpunten zijn er ook, bijvoorbeeld: 

  1. De Onderwijsroute is nog niet in alle gemeenten en op alle onderwijsniveaus in gebruik genomen. Dit betekent dat sommige statushouders geen taalschakeltraject kunnen volgen ter voorbereiding op een reguliere opleiding.
  2. Op een paar momenten per jaar kunnen statushouders beginnen met de Onderwijsroute. Hierdoor komt het vaak voor dat zij maandenlang moeten wachten voordat ze kunnen starten. Voor statushouders is het belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen starten met hun inburgering, maar dit moet wel praktisch haalbaar zijn voor aanbieders van taallessen. Er moeten bijvoorbeeld voldoende docenten zijn.
  3. Statushouders die de Onderwijsroute hebben doorlopen zijn niet op elke mbo, hogeschool of universiteit direct toelaatbaar. Het diploma van een taalschakeltraject biedt op dit moment geen garantie voor instroom in vervolgonderwijs. Een onderwijsinstelling bepaalt namelijk zelf de inhoud van het lesaanbod en de toelatingseisen voor vervolgopleidingen.

Hoe gaat het verder en wat doet het UAF? 

In de komende periode worden deze knelpunten verder onder de loep genomen. Aan het UAF is gevraagd om het voortouw te nemen bij de analyse van het tweede knelpunt: het beperkte aantal startmomenten en de lange wachttijden. Wat is hier de oorzaak van en wat zijn mogelijke oplossingen? We houden u op de hoogte. 

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X