<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Kennis van betekenis - UAF

Soms komen ze onverwacht bij elkaar. Twee kanten van de wereld. De vluchteling met zijn ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met zijn waarden, normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar komen en samen vérder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze onverwachte ontmoeting betekenis krijgt voor beiden?

Kennis.

De verborgen kracht van mensen die alles achterlieten. Hun kennis ging mee. Kennis van hun vakgebied. Inzichten, door opleiding en ervaring verkregen. Talenten, als een gift van de natuur. Nieuwsgierigheid. Het vermogen om zich verder te ontwikkelen. De drang om opnieuw waardevol te zijn.
Als déze kennis de ruimte krijgt, gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Een wereld waarin de gevluchte student of professional opnieuw betekenisvol is – maar dan híer. Succesvol geïntegreerd, met nieuw perspectief op zijn eigen niveau.

Dat gaat niet zomaar. De kennis die vluchtelingen meebrengen, moet worden gezíen. Ontdekt. Ontwikkeld. Vertaald en toegepast. Als een geheimtaal die wordt ontcijferd door vluchteling en samenleving. Hoe? Dat weten wij. UAF. Kennis van betekenis.