Modulaire dienstverlening

In 2019 stapten we over op een modulaire aanpak die aansluit bij de (uiteenlopende) behoeften van studenten en professionals. Vrijwel alle modules zijn te combineren en daardoor zijn veel meer (korte) trajecten mogelijk. Dit zorgt voor meer maatwerk en vergroot de impact. 

Door onze dienstverlening in modules aan te bieden zijn we in staat om met evenveel financiële middelen op termijn méér vluchtelingen te begeleiden. Ook biedt modulair werken de mogelijkheid om flexibel in te spelen op veranderingen in de samenleving. 

Afronding VJL_2019_Univ Leiden_Monique Shaw

Resultaten modulaire dienstverlening

Er deden 1.450 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.144 aanvragen honoreren, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities. We hadden gemiddeld 3.778 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.809 inhoudelijke begeleidingsmodules volgden. 

Cirkeldiagram-Vluchtelingen-in-begeleiding-2020

Een overzicht van onze modules

Vrijwel alle begeleidingsmodules die het UAF aanbiedt zijn te combineren. Hierdoor zijn veel verschillende (korte) trajecten mogelijk. In dit schema zie je de resultaten per soort module. Sommige modules lopen over het kalenderjaar heen. Dit verklaart het verschil tussen afgenomen en afgeronde modules. Met ‘succesvol’ bedoelen we dat de student of professional een stap van belang heeft gezet in zijn of haar ontwikkeling, op weg naar een passende opleiding of baan.

Doel

Succesvol studeren in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 of 4) of het hoger onderwijs. Toegerust om op eigen kracht verder te gaan. 

UAF aanbod

Advies en begeleiding, financiële steun om te kunnen studeren. 

Resultaten 

Afgenomen modules: 2.855
Afgeronde modules:
2.895, waarvan 85% succesvol

Doel

Succesvol afrondenvan een duaal of deeltijd opleidingstraject op mbo- of
hbo-niveau, wat resulteert in een diploma, relevante werkervaring en een betaalde baan

UAF aanbod

Informatie en advies, begeleiding voorafgaand aan
en gedurende het opleidingstraject.

Resultaten 

Afgenomen modules: 149
Afgeronde modules: 72, waarvan 76% succesvol

Doel

Inzicht in de arbeidsmarkt, toegerust om zelfstandig een
opleidingstraject, stage
of baan te vinden die past bij de eigen achtergrond, ervaring en ambitie.

UAF aanbod

Arbeidsmarktadvies, begeleiding (meer of minder intensief) en aanleren van ,sollicitatievaardigheden.
Netwerkactiviteiten met werkgevers, loopbaan-begeleiding in de beginfase van een nieuwe baan.

Resultaten 

Afgenomen modules:638 Afgeronde modules:
661,
waarvan 82% succesvol

Doel

Optimaal voorbereid voor het doorlopen van het landelijke
assessment voor buitenlandse zorgprofessionals (artsen, tandartsen, farmaceuten en verpleegkundigen).

UAF aanbod

Informatie en advies, financiële steun. Stappenplan ter voorbereiding op het assessment, netwerkmogelijkheden en mentoring.

Resultaten 

Afgenomen modules: 39
Afgeronde modules:
46,
waarvan 76% succesvol

Doel

Netwerk vergroten, begeleiding bij studieoriëntatie, maatje tijdens het eerste studiejaar, sollicitatievaardigheden verbeteren, ondersteuning bij de voorbereiding op het medische assessment.

UAF aanbod

Afgenomen modules: 271
Afgeronde modules: 364, waarvan 83% succesvol

Resultaten 

Afgenomen modules: 149
Afgeronde modules: 72, waarvan 76% succesvol

Doel

Optimaal voorbereid voor het Staatsexamen NT2 niveau II
(ingangseis voor het hoger onderwijs), een studie of een baan.

UAF aanbod

Advies over taaltrajecten en
financiële steun.

Resultaten 

Afgenomen modules: 1.337
Afgeronde modules: 1.546, waarvan 90% succesvol

Doel

Optimaal voorbereid voor een studie in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs

UAF aanbod

Taal- en studiekeuzeadvies, wegwerken deficiënties in het
vakkenpakket, begeleiding en
financiële steun.

Resultaten 

Afgenomen modules: 624
Afgeronde modules: 780, waarvan 84% succesvol

Doel

Voldoen aan de toelatingseisen voor een studie in het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs.

UAF aanbod

Informatie, advies en
financiële steun. Met de ingang van de nieuwe inburgeringswet zal het UAF de module studiestart
aanbieden en komt de module schakeljaar te vervallen. Tijdens studiestart bieden we begeleiding bij alle zaken die te maken hebben met de start van de studie.

Resultaten 

Afgenomen modules: 297
Afgeronde modules: 327, waarvan 88% succesvol