Talent mag niet verloren gaan

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Dit doet het UAF

  • Begeleiding. We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen.
  • Financiële steun. We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen.
  • Belangenbehartiging. We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor vluchtelingen zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de samenleving.

Krapte arbeidsmarkt

In het onderwijs, de zorg, de ICT, de bouw en technische sector heerst al jaren een nijpend personeelstekort, dat de komende decennia verder zal toenemen. Terwijl verschillende sectoren schreeuwen om extra handen, blijft het potentieel van vluchtelingen onnodig onbenut. Gevluchte studenten en professionals willen dolgraag aan het werk in Nederland, maar de bestaande kaders belemmeren hun inzet.

Onderwijsassistent Nabil mocht bij Miljoenenjacht op SBS6 aan Winston Gerschtanowitz vertellen over de ingewikkelde weg die gevluchte docenten moeten afleggen voor zij in Nederland voor de klas mogen staan.

Enkele cijfers

Sinds de oprichting in 1948 heeft het UAF naar schatting 39.000 gevluchte studenten en professionals begeleid. 

In 2022 deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

‘Elektriciteit zit in mijn bloed’


20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.


3.800 professionals en studenten

Jaarlijks begeleiden we gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals


Beoordelingscijfer 8,6

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening gemiddeld met een 8,6.

Wil je bijdragen?

Dankzij de betrokkenheid en steun van ruim 20.000 donateurs en vrijwilligers kunnen wij jaarlijks bijna 4.000 vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? Of het nu financieel is, met tijd of met het organiseren van een actie.
Alle hulp is welkom!

Waar zijn we trots op?

  • In de eerste plaats op al ‘onze’ studenten en professionals. Zij hebben de moed en het doorzettingsvermogen om een nieuwe start te maken, op weg naar een passende maatschappelijke positie. Hun inspanningen vormen onze dagelijks inspiratie.
  • Het UAF zorgde ervoor dat er in heel Nederland
    taalschakeljaren kwamen. Deze hebben een brugfunctie voor vluchtelingen met een studiewens. Samen met onderwijsinstellingen bekostigen we dit onderwijs totdat er een structurele oplossing komt van de overheid.
  • Samen met partners ontwikkelen we leerwerktrajecten in kraptesectoren op mbo-niveau 3 en 4 en op hbo-niveau. Deze trajecten voor monteurs, kappers, docenten, ingenieurs en zorgprofessionals leveren tegelijkertijd diploma’s en banen op. Ze krijgen navolging in alle delen van het land.
  • We zijn actief betrokken bij het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 in werking is getreden. Samen met partners zorgden we ervoor dat er een onderwijsroute komt voor inburgeraars met een studiewens.

Vluchtelingen brengen hun kennis en kwaliteiten mee

Inmiddels zijn er weer talloze ingenieurs, technisch tekenaars en docenten van start in alle delen van het land. Door slim samen te werken boekt het UAF snel resultaat en vinden getalenteerde vluchtelingen hun plek. Dit is het gevolg van de succesvolle leerwerktrajecten die we samen met bedrijven en onderwijsinstellingen opzetten.

Mentorkoppel

Veelgestelde vragen

Al 75 jaar zet UAF zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.

In 2022 deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

In 2019 stapten we over op een modulaire aanpak die aansluit bij de (uiteenlopende) behoeften van studenten en professionals. Vrijwel alle modules zijn te combineren en daardoor zijn veel meer (korte) trajecten mogelijk. Dit zorgt voor meer maatwerk en vergroot de impact.

Door onze dienstverlening in modules aan te bieden zijn we in staat om met evenveel financiële middelen op termijn méér vluchtelingen te begeleiden. Ook biedt modulair werken de mogelijkheid om flexibel in te spelen op veranderingen in de samenleving.

Het UAF wordt gesteund door donateurs, vrijwillige mentoren, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden, werkgevers en meerdere fondsen en stichtingen.

Wij werken met verschillende bedrijven samen voor opleidingstrajecten, mentoringprogramma’s, leerwerktrajecten, studievoorbereidingen en meer.

Het UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen.

De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%.

De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%.

Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen.

Je kunt een vluchteling begeleiden als mentoreen actie of inzamelingsevenement organiseren en ons financieel steunen met een donatie.

Je kunt kiezen of je dit structureel wilt doen of eenmalig.

In alle gevallen help je ons om onze missie mogelijk te maken: zorgen dat gevluchte studenten en professionals zich ontwikkelen en integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg

Wil jij vluchtelingen in Nederland helpen om hun talent weer in te zetten en bij te dragen aan de samenleving?
Al meer dan 20.000 donateurs gingen je voor.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Optin nieuwsbrief