Handvatten ontwikkeld voor effectieve leerwerktrajecten statushouders

TSJ HANcertificaat 8 juli 2021

Voor vluchtelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning kan het een flinke uitdaging zijn om passend werk te vinden, zeker in onze snel veranderende arbeidsmarkt. Leerwerktrajecten voor deze statushouders kunnen uitkomst bieden. Vooral in tekortsectoren op de arbeidsmarkt (techniek, zorg, onderwijs, logistiek, bouw) liggen veel kansen. 

Leendert de Bell, lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen en senior onderzoeker Linda Bakker van de Hogeschool Utrecht (HU), ontwikkelden samen met het UAF, VluchtelingenWerk Nederland en Adviesbureau Berenschot handvatten voor het opzetten en structureel inbedden van nieuwe leerwerktrajecten voor statushouders.

 

Whitepaper ‘Werk maken van werk’

De missie-gedreven aanpak voor het opzetten van leerwerktrajecten voor statushouders is uitgewerkt in een whitepaper: ‘Werk maken van werk’. Het organiseren van effectieve leerwerktrajecten voor statushouders vraagt om samenwerking van publieke, private en maatschappelijke partijen met een helder, gezamenlijk doel. Waarbij de rollen en het gemeenschappelijk belang voor alle partijen duidelijk zijn. Daarnaast is ook een gezamenlijke investering in inzet, tijd en middelen noodzakelijk om dit doel te bereiken. 

 

Maatwerk

Tijdens een bijeenkomst op 10 maart 2022 gingen zo’n vijftig betrokken professionals (werkgevers, overheid, opleidingscentra, taalopleiders en expertisepartners) aan de slag met het speciaal ontwikkelde canvas, dat op een overzichtelijke manier inzicht geeft in de belangrijkste onderdelen van een leerwerktraject voor statushouders. 

Hoe meer maatwerk nodig is, hoe complexer de inrichting en uitvoering van leerwerktrajecten voor statushouders wordt. Het canvas helpt om de rollen in kaart te brengen die bij de opeenvolgende stappen in het proces nodig zijn en welke partijen de benodigde middelen kunnen inbrengen. “Een nuttige praatplaat die het gesprek richting geeft over wat nodig is bij het organiseren van een leerwerktraject voor statushouders”, aldus één van de deelnemende professionals. 

 

Heldere verwachtingen bij kandidaat én werkgever

De bijeenkomst resulteerde in waardevolle inzichten voor de praktijk. Allereerst is een zorgvuldige werving en selectie procedure van groot belang: samen met statushouders bekijken welk beroep bij ze past en heldere verwachtingen scheppen zodat ze weten wat hen te wachten staat. 

Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat de werkgever vanaf het begin al betrokken moet worden. Dit is nodig voor duurzame plaatsing en daarom een belangrijk onderdeel van het leerwerktraject. Verder is het noodzakelijk om ook de werkgevers zelf te trainen en te begeleiden, onder andere ten aanzien van inclusie op de werkvloer, ook na afloop van het traject. 

Werkgevers zitten vaak met vragen. Het is belangrijk dat ze hiermee ergens terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij een ‘buddy’ op de werkvloer die zowel aanspreekpunt is voor de kandidaat als voor de werkgever”, aldus één van de aanwezige werkgevers.

De deelnemers zijn geïnspireerd door de bijeenkomst en het whitepaper en geven aan in hun dagelijkse werk er mee aan de slag te gaan. ‘‘Als we dit met zijn allen willen, dan kan het gewoon’’, aldus één van de aanwezige werkgevers.

Twee werelden met elkaar verbinden

Het UAF gelooft in het talent van vluchtelingen. Samen met werkgevers en opleiders bedenken we slimme en duurzame routes naar de arbeidsmarkt. Deze leveren een win-winsituatie op: voor gevluchte professionals die van betekenis willen zijn in onze samenleving en voor werkgevers die behoefte hebben aan gekwalificeerde medewerkers. Ons doel is deze twee werelden met elkaar verbinden, zodat zowel de gevluchte studenten en professionals als de organisaties daar profijt van hebben.

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X