Voortraject verzorgende-IG

Er is een groot tekort in de zorg, dankzij dit leerwerktraject komen er meer handen aan het bed. Het doel is de deelnemer voorbereiden op de BBL-opleiding Verzorgende IG. De deelnemers die het voortraject succesvol doorlopen, kunnen instromen in de mbo 3-opleiding verzorgende IG en gaan werken in een betaalde BBL-plek bij de zorginstellingen.

‘Ik had niet verwacht dat het zo’n mooi beroep is’
Verpleegkundige

Inhoud van het traject

Een intensieve taalcursus (zodat vluchtelingen het staatsexamen Nederlands halen), rekenen (een eis voor instroom in een mbo-opleiding) en beroepsoriëntatie. 

De deelnemer doet een aantal maanden (twee dagen in de week) een snuffelstage bij een van de zorginstellingen. Hierdoor krijgt de hij/zij een goed beeld van het beroep. Tegelijkertijd krijgt de zorginstelling de kans om de deelnemer beter te leren kennen. Zo komt de stap naar een contract op leerwerkbasis dichterbij. Praktijkbegeleiders volgen een training ‘leadership & diversity’, deze training wordt door het UAF aangeboden en geeft een kader en praktische tips voor de begeleider van een statushouder. 

Start traject

Augustus 2021

Duur traject

Twaalf maanden. De vervolgopleiding duurt drie jaar. 

Doelgroep en toelatingseisen

Vluchtelingen die een achtergrond hebben in de zorg of graag willen werken in de ouderenzorg. Het taalniveau is bij de start minimaal A2. De deelnemers werken verder aan hun Nederlands op B1-niveau. 

Interesse?

Kandidaten kunnen zich aanmelden via zwo@amsterdam.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer