Krapte op de arbeidsmarkt

Personeelstekort in kraptesectoren bedreigt Nederlandse economie

In het onderwijs, de zorg, de ICT, de bouw en technische sector heerst al jaren een nijpend personeelstekort, dat de komende decennia verder zal toenemen. Dit arbeidsmarkttekort bedreigt de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de positie van Nederland als kenniseconomie, bijvoorbeeld op het gebied
van data, energie & klimaat. Zo houdt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bijvoorbeeld rekening met een tekort van meer dan
100.000 professionals in de zorg alleen in 2030.

Nazila
‘Elektriciteit zit in mijn bloed’

Potentieel van hoogopgeleide statushouders blijft onbenut

Terwijl verschillende sectoren schreeuwen om extra handen, blijft het potentieel van vluchtelingen onnodig onbenut. Gevluchte studenten en professionals willen dolgraag aan het werk in Nederland, maar de bestaande kaders (bijvoorbeeld rondom diploma-erkenning, taalschakelprogramma’s en leerwerktrajecten) belemmeren hun inzet. 

Naar een toegankelijke arbeidsmarkt voor gevluchte studenten en professionals

Door te investeren in de opschaling van leerwerktrajecten in krapteberoepen en het oplossen van de budgettekorten in de onderwijsroute kunnen hoogopgeleide statushouders op niveau aan de slag en zetten we een stap voorwaarts in het oplossen van de arbeidsmarkttekorten door vluchtelingen de kans te bieden om volwaardig mee te doen in onze maatschappij. Een win-win voor de vluchteling, werkgevers en de gehele samenleving.

Onderwijsassistent Nabil mocht bij Miljoenenjacht op SBS6 aan Winston Gerschtanowitz vertellen over de ingewikkelde weg die gevluchte docenten moeten afleggen voor zij in Nederland voor de klas mogen staan.

Wat doet het UAF?

Het UAF zet in krimpgebieden leerwerktrajecten op met goede baankansen, zoals in de ICT, de zorg en de bouwsector. We hebben uitgebreide expertise op het gebied van het ontwikkelen van deze leerwerktrajecten. We werken met multidisciplinaire, regionale teams en hebben daardoor veel lokale contacten met gemeenten en belangenorganisaties. Het verbinden, faciliteren daar waar geen voorzieningen zijn en het delen van kennis, raakt de kern van wat wij al bijna 75 jaar doen. Daarnaast hebben we statushouders in begeleiding die zitten te springen om een opleiding en een baan, maar in hun regio moeilijk aan werk kunnen komen dat aansluit bij hun capaciteiten.   

Door onze kennis te delen en brancheorganisaties, werkgevers en gemeenten vanaf de start met elkaar te verbinden, zorgen we ervoor dat relevante partijen elkaar weten te vinden en daarna zonder het UAF de leerwerktrajecten kunnen continueren. Zij kunnen statushouders zelfstandig naar werk begeleiden. De gemeenten hebben budget voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt, met hen maken we afspraken over bekostiging van de onderwijskosten in leerwerktrajecten.

Jouw donatie helpt vluchtelingen op weg

Wil jij vluchtelingen in Nederland helpen om hun talent weer in te zetten en bij te dragen aan de samenleving?
Al meer dan 20.000 donateurs gingen je voor.