Heb je geen Nederlands diploma?
Dan moet je aan deze toelatingseisen voldoen:

  • Je moet voldoende vooropleiding hebben. Heb je een diploma uit je land van herkomst? Dan moet dit diploma vertaald en gewaardeerd worden. Lees meer over diplomawaardering.
  • De hogeschool of universiteit beslist of je voldoende vooropleiding hebt. Heb je geen diploma of is jouw vooropleiding onvoldoende? Dan moet je toelatingsexamens doen. Dit noemen we de 21+ toetsen of colloqium doctum. Zoek uit wanneer je toelatingsexamens kunt doen. Sommige examens worden al aan het begin van het jaar afgenomen.
  • Je moet het diploma Staatsexamen NT2, Programma 2 halen (taalniveau B1 en B2). Dit diploma heb je nodig voor bijna alle Nederlandstalige studies. Kijk bij Staatsexamen NT2 voor meer informatie. Voor mbo-3 of mbo-4 heb je soms alleen taalniveau B1 nodig. Vraag dit na bij jouw opleiding.
  • Voor Engelstalige studies, maar ook voor sommige Nederlandstalige HBO of WO studies, moet je een IELTS– of TOEFL-examen maken. Check dit goed vooraf. Ben je cliënt van het UAF en wil je een Engelstalige studie doen? Het UAF betaalt dit alleen als je Nederlands kan spreken en lezen op taalniveau B1.

 

Zijn er genoeg studieplekken in Nederland?

Sommige studies zijn erg populair. Er zijn dan niet genoeg studieplekken voor alle studenten. Je moet dan worden ingeloot of geselecteerd. Dit laatste heet decentrale selectie. Lees meer over loten en decentrale selectie.