Voortgang programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

Leerwerktraject Enexis

Een arbeidsmarkt met gelijkwaardige kansen voor iedereen. Dat is het streven van het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar het UAF samen met ruim 20 andere organisaties deel van uitmaakt.

Het UAF juicht toe dat Minister Van Gennip (SZW) extra aandacht geeft aan de arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Wel benadrukken we dat een goed werkend inburgeringsstelsel met voldoende mogelijkheden voor taalverwerving en uitstroom naar studie en werk daar een belangrijke voorwaarde voor is.

Uit onderzoek van het CBS uit 2022 blijkt dat van de groep Syrische en Eritrese statushouders die tot de beroepsbevolking behoren en die in 2014 hun verblijfsvergunning kregen, ongeveer 45% betaald werk heeft na 5 jaar. Tegelijkertijd zien we dat er sprake is van veel grotere arbeidsmarktparticipatie, wanneer werken in een vroeg stadium wel wordt toegelaten zoals bij Oekraïners. Samen met onze partners blijven we ons -binnen VIA en daarbuiten- inzetten voor arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Inzet op leerwerktrajecten

Juist in een tijd waarin de arbeidsmarkt historisch krap is, zouden er meer en gelijkwaardigere kansen moeten zijn voor statushouders. In de praktijk blijkt die kloof naar passend werk vaak nog te groot. Vandaar dat we onze inzet op leerwerktrajecten de komende jaren blijven voortzetten om die kloof te dichten. Als expertisepartner verbonden aan VIA maakt het UAF onder andere met de SER en Vluchtelingenwerk deel uit van het lerend netwerk ‘leerwerktrajecten’ waarin werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten met elkaar aan de slag gaan om te leren over leerwerktrajecten.

Tijdens een leerwerktraject volgt een statushouder een verkorte opleiding, leert (vak)taal en werkt daarnaast bij een bedrijf om de praktijk te leren. Met een leerwerktraject kan een statushouder een diploma behalen en tegelijkertijd werkervaring opdoen. Het UAF heeft de afgelopen jaren ruime ervaring en expertise opgebouwd in deze trajecten onder andere in de zorg, elektrotechniek en het onderwijs. Zaak is nu om deze geleerde lessen toe te passen om het aantal trajecten op te schalen en een breder landelijk aanbod aan te kunnen bieden. De betrokkenheid van het UAF en diverse partners bij dit programma richt zich voornamelijk op het opschalen en verduurzamen van leerwerktrajecten.

De voortgang van het gehele programma VIA is terug te lezen in de brief die minister Van Gennip op 17 november naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Talent mag niet verloren gaan

Geef gevluchte studenten en professionals de kans zich te ontwikkelen. Met jouw donatie maak jij voor hen een wereld van verschil. 

Help jij vluchtelingen op weg?

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks duizenden vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X