Financiële zekerheid voor de Onderwijsroute

TSJ HANcertificaat 8 juli 2021

Tot en met 2029 is er financiële zekerheid toegezegd voor de Onderwijsroute. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Prinsjesdag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De vaste commissie voor SZW ging op 27 september hierover met de minister in debat. De Onderwijsroute maakt deel uit van het nieuwe inburgeringsstelsel en is bedoeld voor statushouders die zich willen voorbereiden op een studie (mbo, hbo, wo). 

De financiering van de Onderwijsroute was al geregeld tot en met 2025. Nu wordt een bedrag van € 88,9 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 2026 tot en met 2029. Het ministerie van OCW draagt hier ook aan bij.  

'Dat is niet alleen goed voor de nieuwkomers zelf,
maar ook voor de samenleving als geheel.'

Minister van Gennip: ‘Ik ben zeer verheugd met de inzet van het kabinet om de onderwijsroute langdurig financieel te borgen. Hiermee kunnen we bijdragen aan het vergroten van kansen van jonge nieuwkomers. Dat is niet alleen goed voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor de samenleving (en de arbeidsmarkt) als geheel.’  

Sinds de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel bestond er onduidelijkheid over de financiering van de Onderwijsroute op de lange termijn. Samen met de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten Nederland) heeft het UAF hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Dat er nu financiële zekerheid is voor de periode tot en met 2029, vindt het UAF een positieve ontwikkeling. Voor gevluchte studenten die in de komende jaren gaan inburgeren, voor de maatschappij en voor iedereen die de Onderwijsroute tot een succes probeert te maken (gemeenten en onderwijsinstellingen voorop!).  

Verbeterpunten zijn er ook nog genoeg. Het UAF staat dagelijks in contact met gevluchte studenten en professionals die zich oriënteren op een studie of een traject naar werk. Deze gesprekken geven bijvoorbeeld inzicht in de ‘lege plekken’ op de kaart van Nederland: de Onderwijsroute is nog niet overal en niet op alle onderwijsniveaus in gebruik genomen. Dit betekent dat sommige statushouders géén mogelijkheid hebben om een traject te volgen dat aansluit bij hun talenten. Hierdoor is het voor hen niet mogelijk om door te stromen naar regulier onderwijs.  

Verder vindt het UAF, net als de onderwijskoepels, dat de uitvoering van de Onderwijsroute een publieke taak zou moeten zijn. De minister heeft echter besloten dat dit voorlopig geen publieke maar een private aangelegenheid blijft, om het stelsel de kans te geven om zich te bewijzen. De mogelijkheid om na 2029 alsnog te kiezen voor publieke onderwijsroute, is wat UAF betreft een centrale vraag bij de evaluatie van de wet.  

Het UAF blijft de belangen van deze mensen behartigen zolang als dat nodig is. Hun talenten mogen niet verloren gaan. 

Zie ook: 

https://www.uaf.nl/nieuws/onderwijskoepels-en-uaf-bezorgd-over-onderwijsroute-voor-inburgeraars/

https://www.uaf.nl/nieuws/update-inburgering-onderwijsroute/

Talent mag niet verloren gaan

Geef gevluchte studenten en professionals de kans zich te ontwikkelen. Met jouw donatie maak jij voor hen een wereld van verschil. 

Help jij vluchtelingen op weg?

Voeg je koptekst hier toe

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X