Het UAF is blij met het AEF-onderzoeksresultaat naar het budget van de onderwijsroute, nu tijd voor vervolgstappen!

Aandachtige studenten_S_Blanchard

Het UAF heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de ontwikkeling van een onderwijsroute en meer budget voor de onderwijsroute onder de nieuwe wet inburgering. We signaleerden dat het merendeel van de aanbieders van taalschakeltrajecten zich niet inschreven op de aanbestedingen van de onderwijsroute gezien het lage budget waarvoor zij het aanbod niet konden realiseren. Gemeenten konden daardoor niet aan hun aanbodplicht voor deze route voldoen.

We zijn blij dat het Ministerie van SZW onderzoeksbureau AEF de opdracht heeft gegeven om onderzoek te verrichten naar het budget van de onderwijsroute. We betreuren echter dat dit onderzoek pas in zo’n laat stadium heeft plaatsgevonden, aangezien we dit punt al ruim 1,5 jaar agenderen. Hierdoor komen cliënten, gemeenten, onderwijsinstellingen en ook maatschappelijke organisaties nu onder druk te staan.

Vervolgstappen om van de onderwijsroute een succes te maken

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het huidige budget van € 10.000,- inderdaad tekortschiet en worden de kosten geraamd op zo’n €15.000 –  €18.000,- excl. reiskosten. Bovendien blijkt dat ook schaalgrootte (het aantal studenten per groep) een probleem vormt om taalschakeltrajecten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt te realiseren.

Het UAF is erg benieuwd naar de vervolgstappen die nu worden gezet door het Ministerie om dit probleem op te lossen, blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en maakt zich hard voor passende oplossingen. We hebben het Ministerie de volgende aandachtspunten/overwegingen meegegeven:

  • Structurele oplossing om aanbod van de onderwijsroute in alle regio’s te garanderen
  • Er moeten financiële middelen bij, bovenop het huidige budget
  • Organiseer regionaal dekkend aanbod en let daarbij op schaalgrootte (voldoende leerlingen per klas, vanuit bedrijfseconomisch perspectief aanbieders schakeljaren)
  • Zorg voor reiskostenvergoeding
  • Zet de inburgeraar centraal

Samen sterk voor een duurzame start richting studie of werk

Het UAF biedt waar mogelijk ondersteuning aan gemeenten. Hierbij ligt de focus op trajecten voor hoger opgeleide statushouders.

Bekijk ons aanbod voor gemeenten of neem contact op via 030 – 252 08 35.

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X