<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Wat we doen - UAF

Dáárom het UAF

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Dit doet het UAF

  • Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.
  • Wij informeren, motiveren en verbinden de student of professional en iedereen die bij zijn of haar loopbaan betrokken is, zoals onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers. Door slim samen te werken boeken we het snelst resultaat.
In een oogopslag zien hoe het UAF werkt? Bekijk deze infographic. Hierin is te zien hoe een gevluchte student of professional terechtkomt bij het UAF en wat vervolgens de stappen en mogelijkheden zijn.

 

infographic over het UAF

Begeleiding

We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten.

Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. Bijvoorbeeld door slimme maatwerkroutes te ontwikkelen waarbij leren en werken hand in hand gaan. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en advies.

Soorten begeleidingsmodules

Dit zijn de soorten modules die het UAF aanbiedt:

  • Mentoring
  • Studievoorbereiding
  • Studie (mbo niveau 3 en 4/hbo/wo)
  • Leren en werken tegelijk
  • Op weg naar werk
  • Medische assessments

Financiële steun

We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

Belangenbehartiging

We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor vluchtelingen zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de samenleving. Lees meer