Voorbereidend jaar voor gevluchte wetenschappers

Het voorbereidend jaar is voor gevluchte wetenschappers die willen promoveren. Of al gepromoveerd zijn in hun thuisland. Tijdens het voorbereidend jaar leer je de academische cultuur van Nederland kennen. Zo ben je goed voorbereid wanneer je aan de slag gaat binnen of buiten de wetenschap.

Wat betekent dit voor junior–onderzoekers?

Ben jij junior–onderzoeker en wil je promoveren? Het voorbereidend jaar geeft jou de kans om je wetenschappelijke ambitie te volgen. In dit jaar leer je de vaardigheden die je nodig hebt om te promoveren in Nederland.

Wat betekent dit voor senior–onderzoekers?

Ben jij senior–onderzoeker en gepromoveerd in je thuisland? Dan breng je waardevolle kennis en ervaring mee. Je hebt al een onderzoeksvraag gevormd. Of je hebt in een gespecialiseerde kennisfunctie gewerkt. Het UAF begeleidt jou bij het vinden van een academische baan binnen of buiten de wetenschap.

Wat is het doel van een voorbereidend jaar?

Een voorbereidend jaar helpt je bij het vinden van een baan op academisch niveau. Binnen of buiten de wetenschap. Bijvoorbeeld als onderzoeksassistent, PHD-er of onderzoeker bij een onderwijsinstelling, onderzoeksinstituut, overheid of bibliotheek. Ook een tijdelijke baan via het HESTIA–programma is mogelijk, voor meer informatie zie de website van het NWO.

Hoe ziet het voorbereidend jaar eruit?

Hoe het voorbereidend jaar eruitziet, is afhankelijk van jouw hulpvraag en begeleidingsbehoefte. Wij hebben de volgende begeleidingsmodules:

  • Voorbereiding op onderzoeksaanvragen. Begeleiding gedurende één jaar.
  • Mentoring op weg naar werk. Samen met een mentor wegwijs worden in het academische veld. Of buiten het academisch veld voor gepromoveerden. Informele onderwerpen bespreken zoals omgangsvormen.
  • Tekorten wegwerken in het vakkenpakket. Bijvoorbeeld een cursus academisch schrijven.
  • Taalcursus Engels. Verhogen van het Engelse taalniveau voor academici.
  • Toegang tot de meest recente vakliteratuur en wetenschappelijke publicaties. Dit is belangrijk voor het indienen van projectaanvragen. Hiervoor werken we samen met hoger onderwijsinstellingen en universiteitsbibliotheken. Ook bieden we toegang tot open access literatuur zoals Google Scholar.

Wat is het aanbod van UAF?

Het UAF helpt financieel en adviseert en begeleidt gevluchte wetenschappers bij het vinden van een academische baan. Zo kan jij jouw kennis en talenten optimaal inzetten. Wij zetten ons in voor samenwerkingsverbanden die gevluchte wetenschappers helpen bij het vinden van werk.

Wat zijn de voorwaarden ?

  • Je hebt een geldige verblijfsvergunning waarbij arbeid is toegestaan.
  • Je Nederlands is op taalniveau B1.
  • Je Engels is op taalniveau B2.

Overleg

Voor junior–onderzoekers geldt:

Je hebt een diploma dat in Nederland op masterniveau is gewaardeerd.

Voor senior–onderzoekers geldt:

Je bent aantoonbaar gepromoveerd in je thuisland.