Wanneer kom ik in aanmerking voor ondersteuning?

Je moet minimaal aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een Nederlandse verblijfsvergunning op basis van asiel*.
 • Je hebt je verblijfsvergunning niet langer dan 5 jaar geleden ontvangen (datum beschikking).
 • Je bent gestart met een taalcursus Nederlands op B1-niveau.
 • Je hebt
  in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd. Deze is vergelijkbaar
  met het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs. Heb je
  interesse in een opleiding of leerwerktraject op mbo-niveau? Dan kan 10 of
  11 jaar vooronderwijs of havo 3-niveau ook voldoende zijn. Wil je een schakeljaar volgen? Dan zijn er ook
  andere
  aanmeldvoorwaarden
  van toepassing. 

Extra voorwaarden

Afhankelijk van de ondersteuning die je van ons krijgt, zijn er nog extra voorwaarden. Wil jij weten hoe we jou precies kunnen ondersteunen en welk voorwaarden er gelden? Ga dan naar hoe kunnen we je helpen? voor meer informatie.

Voor alleen financiële ondersteuning van het UAF moet je een bewijs van inschrijving en een bewijs van toelating voor een opleiding hebben. Als je al cliënt van het UAF bent geweest, kijken we of je al een lening bij het UAF hebt.

*Voor asielzoekers in procedure gelden andere voorwaarden:

 • Je bent in procedure in Nederland.
 • Je hebt asiel aangevraagd in Nederland en er loopt een asielprocedure.
 • ‘je hebt het tweede interview/nader gehoor met de IND gehad.
 • Je spreekt Engels, Frans of Nederlands.
 • Je hebt in je land van herkomst een vooropleiding gevolgd vergelijkbaar met het Nederlands havo 5-niveau of 12 jaar vooronderwijs.
 • Je kunt zonder verblijfsvergunning geen steun van het UAF krijgen om direct aan het werk te gaan.

Loopt er nog een asielprocedure?

Het UAF ondersteunt asielzoekers soms met financiële hulp voor het volgen van Nederlandse taallessen of een studie.  

Helaas is er door de Corona maatregelen bij ons een lange wachttijd ontstaan bij het behandelen van steunaanvragen van asielzoekers. Om deze reden is er besloten om tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen van mensen die nog in de asielprocedure zitten. We streven er nu eerst naar om zo snel mogelijk de kandidaten van wie we aanvragen in behandeling hebben, uit te nodigen voor een gesprek, maar onder de huidige omstandigheden gaat dit geleidelijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we weer nieuwe aanvragen in behandeling gaan nemen. 

Zodra wij meer weten, publiceren wij dat op onze website. Houd die regelmatig in de gaten. 

Op onze website vind je tips over Nederlands leren terwijl je in afwachting bent van de beslissing in jouw  asielprocedure.