Nieuw schakelprogramma voor vluchtelingen in Friesland

Nationale Ombudsman: Overheid moet inburgeraars beter op weg helpen

Weer een witte vlek van de kaart! Vanaf september biedt NHL Stenden in Leeuwarden een schakelprogramma aan voor vluchtelingen en anderstaligen die naar het hbo willen. ‘Dit ontbrak in Leeuwarden nog, terwijl er wel veel behoefte aan is’, zegt Tialda Dijkstra, een van de twee coördinatoren van de hogeschool die het programma vormgeven.

Het gebrek aan schakeljaren ‘in de provincie’ signaleerde het UAF enkele jaren geleden in de TaskForce Vluchtelingen & Hoger onderwijs. Het UAF heeft zich er sterk voor gemaakt om dit knelpunt op te lossen en dat is gelukt: er is nu een landelijk dekkend aanbod van 19 schakeljaren voor vluchtelingen die de potentie hebben om aan een hogeschool of universiteit te studeren.

Knelpunt: financiering

De financiering van schakeljaren blijft een probleem, omdat deze door de overheid als privaat onderwijs worden beschouwd. Het UAF vindt dat hier verandering in moet komen en pleit al enkele jaren bij de overheid voor een structurele oplossing.

In juli hebben we samen met de VSNU, Vereniging Hogescholen, MBO-raad, de studentenvakbond LSVB en Nuffic per brief aan de ministers van SZW en OCW gevraagd om de financiering van schakeljaren beter te regelen. Nu moet het geld worden opgebracht door de onderwijsinstelling, de statushouder (uit de inburgeringslening, voor zover dat kan), het UAF en soms een gemeente. Dat levert een onzekere situatie op.

Op 18 september heeft de minister van OCW mede namens haar collega van SZW geantwoord. De minister verwijst onder meer naar de vernieuwing van het inburgeringsbeleid met daarin een onderwijsroute. Een taalschakeltraject zou onderdeel van de onderwijsroute worden en de bekostiging zal bij de uitwerking worden meegenomen. Maatschappelijke organisaties, waaronder het UAF, zullen bij de uitwerking worden geraadpleegd.

Het is hoopgevend dat het knelpunt in het aangepaste inburgeringbeleid mogelijk wordt opgelost. Maar daarmee is onze zorg over de financiering en het voortbestaan van de taalschakeltrajecten in de komende jaren niet weggenomen. Samen met de andere ondertekenaars van de brief vragen we daarom aan de Tweede Kamer om dit knelpunt binnenkort te bespreken bij de begrotingsbehandeling van OCW en SZW. Het UAF blijft dit thema kritisch en constructief volgen.

Foto: Suzanne Blanchard

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks duizenden vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X