<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Instellingen ondertekenen akkoord voor inclusief en divers onderwijs - UAF

Instellingen ondertekenen akkoord voor inclusief en divers onderwijs

Amsterdams akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs wordt bekrachtigd tijdens WeMakeThe.City 2020

Auteur:Jet Klaver
Datum:9. 21. 2020
Leestijd:2 minuten

Op 21 september ondertekenen de Colleges van Bestuur van zes Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen een akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De instellingen zetten zich gezamenlijk in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ binden de onderwijsinstellingen zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen. Deze doelen benadrukken het tegengaan van kansenongelijkheid, waarbij meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen wordt nagestreefd.

Het akkoord is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de verschillende hogere onderwijsinstellingen en externe partijen, waaronder het UAF en Pakhuis de Zwijger.  Wij hebben onze kennis en expertise gedeeld over onder andere de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor vluchtelingen.

De ondertekening vindt plaats van 17:00-18:00 en is onderdeel van WeMakeThe.City 2020, een online programma dat wordt uitgezonden vanuit Pakhuis de Zwijger. Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen meekijken via een live verbinding.

 

Betrokken onderwijsinstellingen: Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Kernpartners: WeMakeThe.City, Pakhuis de Zwijger, het UAF, Echo Expertisecentrum Diversiteitsbeleid
Mediapartners: Omroep Salto, AT5


Deel dit artikel: