<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1" />Schenk met belastingvoordeel - UAF

Ben je van plan om ons voor langere tijd te steunen? Dan is het slim om je periodieke gift in een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Het grote voordeel voor jou: je kunt je gift volledig als aftrekpost opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Schenken met belastingvoordeel kan als je het UAF minimaal vijf jaar wilt steunen met een jaarlijks, maandelijks of kwartaalbedrag. Een schenkingsovereenkomst stelt je in staat om netto meer te schenken. En wij? Wij zijn natuurlijk blij met de zekerheid die je ons geeft.

Zo werkt het

  • Je legt in een schenkingsovereenkomst met het UAF vast dat je voor een periode van minimaal vijf jaar een bepaald bedrag schenkt.
  • Je bepaalt zelf of je dit bedrag jaarlijks, maandelijks of per kwartaal doneert.
  • Je besluit of je het bedrag zelf overmaakt of het UAF machtigt jouw bijdrage te incasseren.
  • Je mag het jaarbedrag als aftrekpost opvoeren bij je belastingaangifte, omdat het UAF een ANBI-status heeft.
  • Je krijgt hierdoor, afhankelijk van je inkomen, tot 52% van het bedrag terug.

Bereken jouw voordeel

Wil je weten wat jouw belastingvoordeel is? Bereken dit met de schenkingscalculator.

Goed om te weten: het is niet meer nodig om via een notaris een akte af te sluiten. Je kunt de schenkingsovereenkomst direct met ons afsluiten. Deze overeenkomst heeft dezelfde status als de vroegere notariële akte en geeft recht op de giftenaftrek.

Download nu onderstaande overeenkomst en vul het digitaal of handgeschreven in.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Voor een gesprek of meer informatie neem je contact op met Alex Hoogendoorn via mail alex.hoogendoorn@uaf.nl.

Alex Hoogendoorn