UAF-projectleider mbo Mery Redjopawiro: ‘Met het mbo vergroten we ons maatschappelijk rendement’

UAF-projectleider mbo Mery Redjopawiro: ‘Met het mbo vergroten we ons maatschappelijk rendement’

Het UAF begeleidt momenteel ongeveer driehonderd hoogopgeleide vluchtelingstudenten in het mbo, maar vindt dat meer mbo’ers een kans moeten krijgen. Goede begeleiding en financiële ondersteuning ontbreekt echter vaak bij deze groep. Het UAF breidt om die reden haar dienstverlening in 2017 geleidelijk uit. Projectleider mbo van het UAF Mery Redjopawiro licht toe.

‘Samen met de MBO Raad en VluchtelingenWerk Nederland hebben we de afgelopen twee jaar samen de instroom van vluchtelingen in het mbo nader bestudeerd. De aanleiding hiervoor was de behoefte aan een goede overdracht van vluchtelingen die het UAF niet kan begeleiden naar het mbo. We kwamen echter tot een opmerkelijke conclusie.

Uit de gesprekken die we met vluchtelingen, Leerwerkloketten en ROC’s voerden, bleek dat er een grote behoefte bestaat aan begeleiding door het UAF. Ook samenwerkingspartners geven aan een rol voor het UAF te zien bij de toeleiding van vluchtelingen naar het mbo en ondersteunen de plannen.

Bovendien blijkt dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar en hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk en dat de groep van potentiële mbo’ers in de afgelopen jaren ook nog eens substantieel gegroeid is door de verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland. Kortom: er zijn zoveel vluchtelingen met zoveel talent en tegelijkertijd zoveel achterstand, er is werk aan de winkel voor het UAF.

Van de vluchtelingstudenten die het UAF begeleidt, volgt gemiddeld een derde een mbo-opleiding, twee derde studeert in het hoger onderwijs. Die verhouding laten we los. De focus ligt nu op het uiteindelijke doel: werk. Als mbo daarvoor de beste route is, dan volgen we die.

Het mbo wordt een aparte programmalijn binnen het UAF, met een aparte financiering en fondsenwerving. We vergroten hiermee ons maatschappelijk rendement en zijn er straks voor meer mensen dan alleen de hoogopgeleide doelgroep. Het UAF behoudt de expertise op het gebied van hoogopgeleide vluchtelingen, de focus op mbo wordt aanvullend. Hierbinnen zal het UAF zich richten op de groep die in staat is succesvol een opleiding af te ronden op mbo-niveau 3 of 4.

Het UAF redt het niet alleen. Alleen als we regionaal, verbindend en aanvullend gaan werken en met alle partijen aan tafel gaan zitten en deze meekrijgen, zullen we het uiteindelijk doel realiseren: een goede instroom van vluchtelingen naar werk.’

Foto: Venus Veldhoen

Misschien vind je dit ook interessant

Het UAF helpen kan op veel manieren

Dankzij de betrokkenheid en steun van 27.000 gevers kunnen wij jaarlijks bijna vierduizend vluchtelingen begeleiden bij studie en werk. Help jij ook mee? 

Het laatste nieuws in je inbox?

Ruim 16.000 mensen gingen je voor! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke zes weken het laatste nieuws en inspirerende verhalen van gevluchte studenten en professionals. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Hidden
Optin nieuwsbrief

Deel dit artikel via:

WhatsApp
LinkedIn
Facebook
X