De organisatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt. Mardjan Seighali is directeur-bestuurder van het UAF.

Het UAF heeft haar besturingsmodel ingericht volgens de SBF-code Goed Bestuur (voorheen de Code Wijffels).

De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder. Deze geeft richting en leiding aan de organisatie, zorgt voor het verwerven,  besteden en beheren van de middelen en het adequaat functioneren van de organisatie. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad van Toezicht worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee  maal herbenoemd worden met een maximum van drie termijnen. Ze ontvangen geen beloning of salaris. Ze mogen wel een reiskostenvergoeding vragen.

De Auditcommissie is een commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over het financiële beleid. Zo beoordeelt de auditcommissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accountant.

Nieuwe voorzitter

Per 1 september heeft onze Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter: Maarten van Beek. Hij volgt Job Cohen op die sinds mei 2014 deze functie bekleedde.

Van Beek heeft ruime toezichthoudende ervaring, onderschrijft en omarmt de doelstellingen van het UAF en beschikt over een voor het UAF zeer relevant netwerk. Hij is werkzaam als directeur human resources bij ING. In zijn werk staat het vinden, ontwikkelen en binden van talent centraal, wat ook de missie is van het UAF. Van Beek heeft een open en gedreven persoonlijkheid die goed bij het UAF past. We zijn dan ook verheugd dat hij zich als voorzitter van de Raad van Toezicht voor onze organisatie gaat inzetten.

We zijn onze vertrekkende voorzitter Job Cohen buitengewoon erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en jarenlange inzet. Ruim zeven jaar zette hij zich intensief in om de onderwijs- en arbeidsmarktkansen van gevluchte studenten en professionals te verbeteren. Daarnaast zette hij zijn netwerk in om deuren te openen voor het UAF. Mede dankzij zijn steun hebben we de afgelopen jaren veel kunnen bereiken

 

 • M. (Maarten) van Beek, MSc, MA, voorzitter
 • drs. G.P.M. (Geert) van den Goor
 • mr. dr. M. (Maarten) den Heijer
 • mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga
 • dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz
 • H. (Hayat) Douich
 

Alle Raad van Toezicht-leden zijn onbezoldigd. Download hier:

 • prof. dr. Th. C. van Boven
 • prof. dr. P.J.D. Drenth
 • prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • mr. S.S.F. Hazewinkel
 • dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • mr. H.D. Tjeenk Willink
 • mr. R.F.B. van Zutphen