De organisatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt. 

Het UAF heeft haar besturingsmodel ingericht volgens de SBF-code Goed Bestuur (voorheen de Code Wijffels).
De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder. Deze geeft richting en leiding aan de organisatie, zorgt voor het verwerven, besteden en beheren van de middelen en het adequaat functioneren van de organisatie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar benoemd en kunnen een maal herbenoemd worden met een maximum van twee termijnen. Ze ontvangen geen bezoldiging. Ze mogen wel een reiskostenvergoeding vragen.

De Auditcommissie is een commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over het financiële beleid. Zo beoordeelt deze commissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accountant.
De Raad van Toezicht heeft ook een Governance en Renumeratiecommissie. Het is haar taak om voorstellen te doen aan de Raad van Toezicht met betrekking tot de werkgeverstaken van de raad, waaronder met name voorstellen m.b.t. beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder. De commissie doet daarnaast voorstellen aan de Raad van Toezicht over processen rondom onder meer de zelfevaluatie, opleiding & ontwikkeling en werving, selectie en herbenoeming van zowel de (leden van de) Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder. Bovendien vervult de commissie een adviserende rol naar de Raad van Toezicht ten aanzien van de Governancecode voor Goede Doelen organisaties.

Mirjam Huisman

Directeur-bestuurder

Per 1 mei 2024 is Mirjam Huisman directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Mirjam heeft ruime bestuurlijke ervaring en is bekend met de actuele vraagstukken van mensen op de vlucht. Zo werkte zij onder andere als Directeur Opvang bij het COA en sinds 2016 in verschillende functies bij Vluchtelingenwerk Nederland, waaronder recentelijk als lid van de Raad van Bestuur.  

‘Het werk van UAF, is voor gevluchte studenten en professionals van enorme meerwaarde. Ik zie hoe het UAF in hun leven echt het verschil maakt. Ik ben dan ook heel blij dat ik de komende jaren mee mag bouwen aan deze bijzondere organisatie. Ik kijk er naar uit om iedereen die hieraan bijdraagt te ontmoeten’. Ze voegt toe: ‘Bij het UAF komen meerdere belangrijke thema's uit mijn leven samen: onderwijs, (oud-)vluchtelingen en inclusie. Mijn warm kloppend hart voor vluchtelingen en betrokkenheid als mens neem ik zeker ook mee naar het UAF.’

Mirjam Huisman directeur UAF

Maarten van Beek

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Maarten van Beek is sinds 1 september 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit interview stelt hij zich voor. Van Beek heeft ruime toezichthoudende ervaring, onderschrijft en omarmt de doelstellingen van het UAF en beschikt over een voor het UAF zeer relevant netwerk. Hij is werkzaam als directeur human resources bij ING. In zijn werk staat het vinden, ontwikkelen en binden van talent centraal, wat ook de missie is van het UAF. Van Beek heeft een open en gedreven persoonlijkheid die goed bij het UAF past. 

Van Beek is de opvolger van Job Cohen Die zich ruim zeven jaar met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de onderwijs- en arbeidsmarktkansen van gevluchte studenten en professionals.

‘Het is belangrijk om open te staan, inclusief te zijn – om het onbekende bekender maken. Die dingen zijn helemaal niet zo moeilijk, het is een kwestie van doen. Bij elke openstaande vacature hebben managers de keuze. Diversiteit gaat verder dan bij gelijke geschiktheid kiezen voor een vrouw. Het is belangrijk dat ook gevluchte studenten en professionals op shortlists komen, dat ze op gesprek kunnen en uiteindelijk worden aangenomen. Ze hebben veel te bieden!’ 

Maarten van Beek
 • M. (Maarten) van Beek, MSc, MA, voorzitter
 • mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga
 • dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz
 • H. (Hayat) Douich, RA
 • prof. mr. T. (Tesseltje) de Lange
 • ing. G. (Gohdar) Massom MPA
 

Alle Raad van Toezicht-leden zijn onbezoldigd. Download hier:

 • prof. dr. Th. C. van Boven
 • prof. dr. P.J.D. Drenth
 • prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • mr. H.D. Tjeenk Willink
 • mr. R.F.B. van Zutphen