Ondersteuning UAF aan asielzoekers die nog in procedure zijn

Het UAF ondersteunt niet alleen statushouders, maar ook asielzoekers die in procedure zijn. Dit doen we omdat wij vinden dat iemand die zich bij het UAF aanmeldt als asielzoeker, niet minder kans op steun mag krijgen dan iemand die zich aanmeldt als statushouder. Daarnaast wil het UAF geen waardevolle tijd verspillen van de gevluchte student of professional die aan het wachten is op het besluit van de IND. Er kunnen tijdens het wachten al essentiële stappen worden gezet richting taal en studie. 

De groep asielzoekers in procedure gaat ons aan het hart. Maar hoe graag het UAF het ook zou willen, we kunnen niet iedereen helpen. Het UAF heeft de moeilijke keuze moeten maken welke beperkte groep asielzoekers ondersteuning kan krijgen. Zie voorwaarden op onze website. 

Vluchtelingen ondersteunen 

Het UAF kan volgens de statuten alleen vluchtelingen ondersteunen die onder het Vluchtelingenverdrag vallen. Om te beoordelen of iemand daadwerkelijk vluchteling is, zijn instrumenten (zoals lezen vingerafdruk), documentatie en contacten met essentiële organisaties zoals Interpol nodig. Het UAF beschikt niet over deze middelen en daarom moeten we deze taak overlaten aan de IND en de Nederlandse rechtbank. Alleen zij zijn in staat hierover een oordeel te vormen.  

Om deze reden volgt het UAF de besluiten die worden genomen door de Nederlandse overheid: de IND en de Nederlandse Rechtbank. Dit betekent dat alleen de groep asielzoekers die nog in procedure zijn en nog geen besluit van de IND hebben ontvangen, zich kunnen aanmelden bij het UAF.  
 

Modules op maat 

Het UAF biedt deze groep asielzoekers de kans om alvast te starten met de eerste module(s). Aangezien de asielstatus tijdens het traject kan veranderen, is de ondersteuning die het UAF biedt een tijdelijke ondersteuning met modules op maat. Bij verandering van asielstatus wordt bepaald of ondersteuning door het UAF wordt voorgezet.