Dossier Oekraïne

De situatie in Oekraïne laat niemand onberoerd en de ontwikkelingen volgen zich razendsnel op. Er zijn veel vragen, onzekerheden, steunbetuigingen en acties om te helpen. In dit dossier lees je wat het UAF doet, bij welke organisaties je terecht kunt als je wilt helpen en geven we antwoord op vragen over studeren of werken in Nederland. 

Let op: Er zijn nog veel onzekerheden en daardoor hebben we helaas nog niet op iedere vraag een antwoord. We passen deze informatie aan wanneer er iets wijzigt. Check deze website regelmatig voor actuele informatie. 

See here for more information in English for refugees and students coming from Ukraine.

Wat doet Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF?

Er zijn naar schatting 10 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht en er zijn tot nu toe zeker 12.000 vluchtelingen in Nederland aangekomen. Dat zijn niet alleen Oekraïners, maar ook Afghanen, Jemenieten en mensen uit Afrikaanse landen die in Oekraïne studeerden of werkten toen de oorlog begon.  

Op 21 april zal de Tweede Kamer debatteren over de opvang en de status van vluchtelingen die onder de Tijdelijke Beschermingsmaatregel vallen. In aanloop naar het debat hebben wij opgeroepen om deze groep een verblijfsstatus te geven zodat hun toegang tot onderwijs wordt gewaarborgd via studiefinanciering en wettelijk collegegeld. Dit is een vervolg op de brief die we op 4 maart hebben verstuurd.

Wij houden je via onze website op de hoogte van de gesprekken met het ministerie en hopen dat onderwijsinstellingen flexibel omgaan met de toelating van deze studenten.

In de media:

 • ‘Kabinet, gun student uit Oekraïne laag collegegeld en studiefinanciering’ – Het Algemeen Dagblad, 19-04-22
 • Hoger onderwijs wil snel duidelijkheid voor studenten uit Oekraïne uToday, 19-04-22
 • Onderwijsorganisaties: geef student uit Oekraïne financiële hulp – BNR, 19-04-22
 • Hoger onderwijs vraagt financiële steun voor opvang vluchtelingen – Punt, 19-04-22
 • Financiële hulp voor gevluchte studenten uit Oekraïne nodig om verder te studeren – Nationale Onderwijs Gids (NOG), 20-04-22
 • Hoger onderwijs wil snel duidelijkheid voor studenten uit Oekraïne – Erasmus Magazine,  24-04-22

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het UAF richt zich op onderwijs- en werkmogelijkheden voor vluchtelingen. Onze dienstverlening is aanvullend op voorliggende voorzieningen van de overheid. We ervaren veel betrokkenheid, saamhorigheid en actiebereidheid en dat waarderen we enorm. In deze fase kunnen we echter nog niet veel betekenen omdat de aandacht zich richt op noodhulp. 

Wij realiseren dat de situatie nijpend is en hebben een brief gestuurd aan de minister van Onderwijs. Daarin hebben we onze zorgen uitgesproken en aandacht gevraagd voor onderwijskansen voor vluchtelingen. We schatten in dat het aantal mensen met behoefte aan financiële ondersteuning erg groot wordt. Het UAF kan dit niet opvangen en daarom pleiten we ervoor dat het ministerie van OCW samen met hoger onderwijsinstellingen een voorziening treft.   

Mensen die op dit moment aankloppen bij het UAF, bijvoorbeeld met vragen over studie en werk, helpen we op weg met informatie en advies.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken. 

Op 21 april zal de Tweede Kamer debatteren over de opvang en de status van vluchtelingen die onder de Tijdelijke Beschermingsmaatregel vallen. In aanloop naar het debat hebben wij opgeroepen om deze groep een verblijfsstatus te geven zodat hun toegang tot onderwijs wordt gewaarborgd via studiefinanciering en wettelijk collegegeld. Dit is een vervolg op de brief die we op 4 maart hebben verstuurd.

Houdt voor actuele ontwikkelingen dit dossier in de gaten.

We hebben via de media vernomen dat 70.000 buitenlandse studenten in Oekraïne studeren. Wij zijn bezorgd over de veiligheid van deze mensen, of zij eerlijke kansen krijgen en aan de grens op een humane en respectvolle wijze worden behandeld (of juist gediscrimineerd).

Veilig de grens oversteken en terugkeren naar het land van herkomst, is de beste optie. Wie gevaar loopt, moet bescherming krijgen van de EU/Nederland. Of ze hier direct toegang krijgen tot onderwijs hangt van veel factoren af: het regeringsbeleid, toelatingsvoorwaarde IND (studie, of juist asiel) uitvoering, toelatingsbeleid van onderwijsinstellingen, beleid van Nuffic, overheidsvoorzieningen voor levensonderhoud etc.  

Onder welke voorwaarden ze straks mogen studeren of werken is daarom op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Houdt voor actuele ontwikkelingen dit dossier in de gaten.

 • Goederen, kleding en acties voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland:
  We hebben ons
  aangesloten bij
  ‘Steun Oekraïense vluchtelingen’ en RefugeeHelp en verwijzen hiernaar door voor vragen over onderdak, het inzamelen van spullen, vrijwilligersactiviteiten, lokale initiatieven enzovoort. Mensen die via beide platformen bij het UAF aankloppen, bijvoorbeeld met vragen over studie en werk, helpen we op weg met informatie en advies. 
 • Goederen, kleding en acties voor vluchtelingen in buurlanden/Oekraïne:
  Er zijn heel veel organisaties die (nood)hulp verlenen in het buitenland. Wij wijzen je graag op de inzamelactie van de samenwerkende hulporganisaties Giro 555. 

Voor onderwijsinstellingen

Het UAF krijgt veel berichten over initiatieven die zijn of worden ontwikkeld en dit is hartverwarmend. Voor onze organisatie is het echter niet mogelijk om een coördinerende of bemiddelende rol te spelen voor alle nieuwe initiatieven die nu in korte tijd ontstaan. We vragen hier begrip voor.

Lokale initiatieven kunnen worden doorgegeven aan het platform ‘Steun Oekraïense vluchtelingen’ van VluchtelingenWerk Nederland. Daar staan vele initiatieven op vermeld.

Het UAF is hierbij betrokken en verwijst hiernaar door als er nog geen sprake is van een (begeleidings)traject samen met het UAF. 

Dit is inderdaad een schrijnende situatie. Het UAF heeft al van enkele onderwijsinstellingen van dit soort verontrustende geluiden gehoord. Soms gaat het om een paar honderd studenten aan één hogeschool of universiteit. Of het voor deze studenten wel of niet verstandig is om asiel aan te vragen in Nederland, is een vraag die het UAF niet kan beantwoorden. We zullen de  signalen aan de koepelorganisaties doorgeven: Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen. Zij kunnen dit weer signaleren bij het ministerie van OCW. We verzoeken onderwijsinstellingen om hier ook een melding van te maken. 

Asielverzoeken worden behandeld door de IND. Gezien de aantallen studenten die in deze situatie verkeren verwachten we dat het kabinet zich hierover zal buigen en met een oplossing zal komen.  

Voor bedrijven en organisaties

We ervaren veel betrokkenheid, saamhorigheid en actiebereidheid en dat waarderen we enorm. Het UAF richt zich op onderwijs- en werkmogelijkheden voor vluchtelingen die  in Nederland verblijven. Onze dienstverlening is aanvullend op voorliggende voorzieningen van de overheid.  Op dit moment is nog onduidelijk welke voorzieningen de regering gaat treffen.  

Het betreft niet alleen Oekraïners, maar ook Afghanen, Jemenieten en mensen uit Afrikaanse landen die in Oekraïne studeerden of werkten toen de oorlog begon. Door de oorlog komen ook mensen in de problemen uit Oekraïne, Rusland en Belarus die in Nederland (of een ander Westers land) studeren of werken en niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zodra een beroep op het UAF wordt gedaan voor aanvullende ondersteuning, doen wij een beroep op onze donateurs, om dit mede mogelijk te maken. Ondertussen ondersteunt het UAF bijna vierduizend vluchtelingen uit andere conflictgebieden zoals Syrië, Pakistan, Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea. 

Voor noodhulp adviseren we om bij te dragen aan de actie van de Samenwerkende hulporganisaties Giro 555. 

Wil je meer weten over het UAF?

 Lees verder over welke ondersteuning wij bieden, onze doelen, de successen van het afgelopen jaar en hoe jij kan bijdragen.

Steun ons werk

Belangenbehartiging vormt een belangrijk onderdeel van het werk van het UAF.
Steun ons met een eenmalige gift, juist nu.