Samenwerking HAN en UAF verlengd

Auteur:Jasper Vink
Datum:10. 30. 2019
Leestijd:2 minuten

Onze samenwerking met de HAN University of Applied Sciences is verlengd tot en met het studiejaar 2020-2021. Op woensdag 30 oktober zijn de nieuwe afspraken ondertekend. Dit is goed nieuws voor studenten met een vluchtelingachtergrond die in Arnhem of Nijmegen aan de HAN willen studeren. En het is goed nieuws voor de samenleving, omdat deze studenten straks hun kansen vergroten op banen die aansluiten bij hun kennis en kwaliteiten.

Sinds drie jaar spant de HAN zich al in voor goede studiemogelijkheden voor vluchtelingen. Er is bijvoorbeeld een voorbereidend taal- en schakeljaar waaraan jaarlijks veertig studenten mee kunnen doen. Zo’n jaar zorgt ervoor dat de studenten zich optimaal voor kunnen bereiden op een studie: het taalniveau verder verbeteren, wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem en vertrouwd raken met de studievaardigheden die daarbij horen.

In de komende jaren blijven de HAN en het UAF gerichte begeleiding bieden die de kans op studiesucces vergroot: voorafgaand aan een studie, bij de start en tijdens de studie. Bijvoorbeeld door extra taalondersteuning mogelijk te maken en elke student te koppelen aan een buddy die hem of haar wegwijs maakt op de campus.

Ook zijn de HAN en het UAF in gesprek over de ontwikkeling van een leerwerktraject op hbo-niveau in de techniek, bijvoorbeeld rond het thema energietransitie. Hiermee halen de deelnemers een diploma én doen ze tegelijkertijd werkervaring op.

Als werkgever streeft de HAN ernaar om de diversiteit op de werkvloer te vergroten, in samenwerking met het UAF. Bijvoorbeeld door via het UAF kandidaten uit te nodigen voor een gesprek, of werkervaringsplekken aan te bieden. Het UAF biedt hierbij de begeleiding die nodig is, aan de werkgever en de werknemer.

 

Fotografie: HAN


Deel dit artikel: