<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1" />In gesprek met gemeenten over nieuwe inburgeringswet - UAF

In gesprek met gemeenten over nieuwe inburgeringswet

Auteur:Jasper Vink
Datum:7. 9. 2020
Leestijd:2 minuten

Op 2 juli heeft de Tweede Kamer de nieuwe wet inburgering aangenomen. Op hoofdlijnen komt de wet tegemoet aan veel verbeterpunten die het UAF samen met andere organisaties tijdens de formatie van de huidige regering naar voren heeft gebracht. Meer regie op inburgering door gemeenten, een leerroute die de mogelijkheid geeft op instroom in het reguliere onderwijs en meer aandacht voor leerwerktrajecten voor vluchtelingen met werkervaring in het land van herkomst.

 

De wet gaat op 1 juli 2021 in en voor die tijd moet nog veel gebeuren in de uitwerking. Gemeenten zullen goede trajecten aan statushouders moeten aanbieden die leiden tot arbeidsparticipatie. Ze zullen door het afnemen van een intake een goed beeld proberen te krijgen van de mogelijkheden van de statushouder en daar een passende leerroute bij aanbieden. Het UAF wil haar ervaring en expertise hierbij aanbieden en is daarover met een aantal grotere gemeenten in gesprek.

De leerroute naar onderwijs moet door de onderwijsinstellingen en gemeenten verder vorm worden gegeven. De bestaande schakeltrajecten zijn hiervoor een goede basis. Het UAF ondersteunt onderwijsinstellingen en gemeenten waar nodig en vormt de verbindende schakel met de betrokken ministeries en onderwijskoepels. Het UAF wil succesvolle leerwerktrajecten een goede plaats te geven in de zogenaamde B1 leerroute en het aantal trajecten uitbreiden. Ook ziet het UAF erop toe dat het medisch assessmenttraject voor artsen en tandartsen een plek in de nieuwe inburgering krijgt.

De meeste gemeenten zijn niet zo goed bekend met de doelgroep hoger opgeleide vluchtelingen en de specifiek passende trajecten. Bovendien is de doelgroep vrij klein. Daarom blijft voor het UAF een belangrijke taak weggelegd om ervoor te zorgen dat de juiste trajecten aan hoger opgeleiden worden aangeboden. We delen onze kennis en ervaring te delen en blijven het belang van goed passende trajecten bepleiten zodat hoger opgeleide vluchtelingen op eigen niveau weer aan de slag kunnen.


Deel dit artikel: