<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Nalatenschap - UAF

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat u ook na uw overlijden van betekenis kan zijn voor vluchtelingen? Door het UAF op te nemen in uw testament draagt u bij aan de ontwikkeling van kennis en talent van vluchtelingen wanneer u er niet meer bent. Zo laat u iets duurzaams achter en geeft u uw idealen door aan toekomstige generaties. Vanwege onze ANBI-status is uw nalatenschap aan ons vrijgesteld van erfbelasting. 

Zo werkt het

  • In uw testament legt u vast aan wie de erfenis toekomt. Dat bepaalt u zelf.
  • Als u besluit om (een deel van) uw erfenis aan het UAF na te laten, dan moet u dit laten vastleggen in een testament bij een notaris.
  • U kunt het UAF benoemen als (mede)erfgenaam. In dat geval ontvangen wij een door u bepaald percentage van de nalatenschap.
  • U kunt het UAF ook een legaat nalaten. Dat is een geldbedrag of een bepaald goed.

Een speciale bestemming kiezen voor uw nalatenschap

Wanneer uw schenking via een nalatenschap hoger is dan € 50.000 kunt u er ook voor kiezen om in overleg met het UAF een bijzondere bestemming aan uw schenking te geven via het instellen van een Fonds op Naam. In dat geval onderzoeken we graag samen met u de mogelijkheden.

Informatie voor notarissen

Statutaire naam: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
KvK-nummer 41177131
Vestigingsplaats: Utrecht
IBAN: NL 41 INGB 0000 0763 00

CBF

Het UAF staat onder actief toezicht van het CBF. We laten ons toetsen op strenge kwaliteitseisen.

Wat we doen met uw hulp

Het UAF adviseert, bemiddelt en geeft financiële hulp aan bijna 4.000 vluchtelingen. Iedere vluchteling krijgt een eigen contactpersoon. Wij bieden begeleiding bij hun studie én bij het vinden van een passende baan in Nederland. Hiervoor is natuurlijk geld nodig.

Meer over het UAF

Verder praten over nalaten?

Elke nalatenschap is voor ons bijzonder. Daarom gaan wij graag met u in gesprek. Neem gerust vrijblijvend contact op met Machteld. Zij beantwoordt graag uw vragen. Machteld is bereikbaar per mail (nalatenschap@uaf.nl) of telefonisch via 030 – 252 08 89.

Machteld van Muiswinkel

CBF Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.