Jaarverslag 2021: Meters maken door kennis te delen

Jaarverslag 2021 mock-up

2021 was een ongewoon jaar. Toch hebben we dankzij de inzet en betrokkenheid van velen weer mooie successen behaald. Er deden 1.414 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. 1.295 van hen gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities. In totaal hadden we gemiddeld 3.773 vluchtelingen in […]

UAF-Award 2022: draag jouw uitblinker voor!

Norhan UAF Award uitreiking

Wie wordt de opvolger van scheikundedocent Norhan Alsheik Hidar? In november reiken we weer de jaarlijkse UAF-Award uit aan de uitblinker van het jaar. Met de award zetten we ieder jaar gevluchte afstudeerders of starters op de arbeidsmarkt in de schijnwerpers. De nominatieperiode is geopend. Draag jouw uitblinker nu voor! Jaarlijks lukt het honderden vluchtelingen […]

Update: Inburgering & Onderwijsroute 

Training

Eind 2021 is 24 miljoen euro vrijgemaakt voor statushouders die in 2022-2023 starten met de inburgering en zich via de Onderwijsroute kunnen voorbereiden op een voltijdsstudie. Dit geld biedt geen garantie voor onderwijsinstellingen en gemeenten om de Onderwijsroute op te kunnen zetten op de langere termijn. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven […]

Feestelijke uitreiking leerwerktraject in de zorg

Leerwerktraject HAN zorg deelnemers

Op 18 mei ontvingen 11 statushouders hun certificaat na het afronden van een leerwerktraject van 7 maanden. Dit nieuwe leerwerktraject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met het UAF bereidt ze voor op een deeltijdstudie hbo Verpleegkunde. Deelnemer Kumru Çerçi is enthousiast over dit traject. Van docent naar verpleegkundige Kumru kwam […]

Gebrek aan urgentie bij Kabinet: gevluchte studenten dreigen de dupe te worden

Training

Op 25 maart jl. schreven de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en het UAF een brief aan Tweede Kamerleden van de Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in aanloop naar het debat inburgering en integratie met de oproep aan Minister Van Gennip de benodigde financiële middelen voor de Onderwijsroute voor de komende […]

Handvatten ontwikkeld voor effectieve leerwerktrajecten statushouders

TSJ HANcertificaat 8 juli 2021

Voor vluchtelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning kan het een flinke uitdaging zijn om passend werk te vinden, zeker in onze snel veranderende arbeidsmarkt. Leerwerktrajecten voor deze statushouders kunnen uitkomst bieden. Vooral in tekortsectoren op de arbeidsmarkt (techniek, zorg, onderwijs, logistiek, bouw) liggen veel kansen.  Leendert de Bell, lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van […]

Wel of geen studiefinanciering voor gevluchte studenten uit Oekraïne? 

Studenten

Kunnen gevluchte studenten uit Oekraïne, ongeacht hun nationaliteit, hier hun studie voortzetten en krijgen ze recht op studiefinanciering? Die vraag stelde het UAF samen met onderwijskoepels in een brief aan de minister van Onderwijs. Daarna volgde een verkennend gesprek op ambtelijk niveau. Studiefinanciering is een belangrijke voorwaarde om te kunnen studeren en daarna aan kansrijke […]

Onderwijskoepels en het UAF bezorgd over onderwijsroute voor inburgeraars

Samen kom je verder! Accenture doet mee met mentoring

Nog steeds is er onzekerheid over de onderwijsroute voor inburgeraars. Op papier ziet het er goed uit en kan elke inburgeraar zich met een taalschakeltraject voorbereiden op een studie (mbo/ hbo/ wo). Maar over de financiële kant van het verhaal is nog steeds geen duidelijkheid. Krijgen gemeenten ook ná 2022 voldoende budget om taalschakeltrajecten voor […]