Bedankt voor je donatie!

Bedankt!

Dankzij jou kunnen we vluchtelingen helpen met het voortzetten van hun opleiding, het starten met een studie of met het vinden van een baan.

Kortom: met jouw donatie geef je vluchtelingen die zich verder willen ontwikkelen een betere kans om hun kennis en talent in Nederland te kunnen inzetten. Daarmee help je niet alleen hen, maar de samenleving als geheel.

Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland.

Maar… nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang.

Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948.

We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, vrijwilligers, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.

Wil je meer doen voor gevluchte studenten en professionals?

Start een inzamelingsactie. Bijvoorbeeld voor een verjaardag, jubileum, pensioen of andere speciale gelegenheid.

Word mentor! Veel vluchtelingen die een nieuwe start maken vinden het waardevol om een Nederlandse mentor te hebben als aanvulling op de begeleiding van het UAF.