Wat hebben we in 2022 met jullie steun bereikt?

2022 was het jaar waarin de asielopvang in Nederland haperde en de nieuwe Wet Inburgering in werking trad. Het was een uitdagend jaar waarin we onze schouders eronder hebben gezet en doorgingen – volhardend, koersvast. Dankzij de inzet en betrokkenheid van velen hebben we weer mooie successen behaald. 

Er deden 1.431 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.234 aanvragen honoreren. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.875 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.530 begeleidingsmodules volgden.

Nu richten we onze blik op het heden, op 2023, het jaar waarin het UAF 75 jaar bestaat.

Cijfers 2022

20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.

33.000 volgers

Op social media hebben we meer dan 33.000 volgers. Elke week komen er nieuwe ‘fans’ bij.

400 mentoren

Zo’n 400 vrijwilligers zetten zich in als mentor van een gevluchte student of professional. Zij stellen hun tijd en hun netwerk beschikbaar.

Onze partners

We werken samen met zo’n 140 werkgevers, ruim 40 gemeenten en álle hoger onderwijsinstellingen.

Advies en begeleiding op maat

Het UAF biedt de begeleiding aan die nodig is om daarna op eigen kracht verder te kunnen en persoonlijke ambities en doelen te realiseren. We werken met losse modules die vrijwel allemaal te combineren zijn.

Bekijk hier de resultaten per soort module. Deze resultaten zijn behaald in een periode met voornamelijk onderwijs-op-afstand, online begeleiding, weinig stageplekken, (netwerk)bijeenkomsten en sollicitatiemogelijkheden. Dit geeft de resultaten wat ons betreft extra kleur.

Cijfers 2022

Deze cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 december 2022. 

Deze cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 december 2022. Kijk voor meer informatie vanaf juni 2022 op uaf.nl/jaarverslag.

‘Makkelijk was het geen moment, ik heb er hard voor gewerkt’​


In 2014 vluchtte Norhan Alsheikh Hidar (Syrië, 1973) naar Nederland. Met haar man, dochter én jarenlange werkervaring als apotheker op zak strijkt ze neer in Hoogeveen. Na een aanpassingsperiode waarin ze de taal vliegensvlug leert en kennismaakt met de Nederlandse cultuur, besluit ze haar carrière een nieuwe wending te geven: Norhan wil voor de klas staan. Een paar jaar later is het al zover.

Lees verder

Vijf jaar lang blokken voor één doel: werken als tandarts

Hamzah Eiz Aldin (29, uit Syrië) kwam in 2015 met een afgeronde opleiding Tandheelkunde naar Nederland. Maar om hier als tandarts aan de slag te kunnen moest hij eerst het medisch assessment afronden, een lang proces met veel examens. Vijf jaar later is het eindelijk zo ver: Hamzah heeft alle toetsen gehaald en werkt als tandarts in een praktijk in Zaandam.

Lees verder

‘Ik kan me geen leven voorstellen zonder werk als verpleegkundige’​

Zeven jaar werkte Amany Alabbas (32) als verpleegkundige op de kraamzorgafdeling van een ziekenhuis in haar geboortestad in Syrië. Vanwege de burgeroorlog vluchtte ze. Het eerste jaar in Nederland vond ze lastig, tot ze werk besloot te maken van het vervolg van haar carrière.

Lees verder

FAQ's

Uit tientallen landen. De voornaamste herkomstlanden in 2022 waren Syrië, Turkije, Iran, Jemen en Afghanistan.

  • Sinds 2022 is er een nieuw inburgeringsstelsel. Op papier ziet dit er goed uit, maar in de praktijk ziet het UAF nog allerlei knelpunten. Zo is er een Onderwijsroute voor talentvolle statushouders met een studiewens, maar de financiering hiervan op de lange termijn is onzeker. Verder zien we grote verschillen tussen gemeentelijk beleid, terwijl elke statushouder in elke gemeente dezelfde kansen zou moeten krijgen.  
  • Bedrijven aanmoedigen om het potentieel van gevluchte studenten en professionals te benutten en samen met onderwijsinstellingen en het UAF kansen te creëren op (weg naar) de arbeidsmarkt. Veel gevluchte studenten en professionals krijgen nog geen toegang tot opleidingen en banen die bij hun talenten passen. 
  • Dit jaar gaan we een online leer- en ontwikkelplatform opzetten, als aanvulling op onze modulaire dienstverlening. Zo willen we ons bereik en onze impact verder vergroten.  

We gaan steeds meer impact gestuurd monitorenWe bereiden een methodiek voor waarbij we aan de hand van een Theory of Change onze resultaten en impact op de lange termijn in beeld brengen. In 2021 zijn we hiermee gestart en in 2023 gaan we hiermee verder. 

Soms wel, soms niet, dit verschilt per persoonDe één gaat hier makkelijker mee om dan de ander. Het klopt dat online onderwijs niet voor iedereen werkt, bijvoorbeeld vanwege de taalbarrière. Hetzelfde geldt voor online solliciteren. Onze trajectbegeleiders besteden hier in coronatijd waar nodig extra aandacht aan tijdens de advies- en begeleidingsgesprekken. Dat werkt: door elkaar bij de les te houden en een hart onder de riem te steken slagen we erin om trajecten door te laten lopen en vertraging te beperken. 

Belangrijkste resultaten 

Het UAF hanteert toelatingscriteria. Dat doen we om 2 redenen:  

  • Het UAF is een goed doel en is afhankelijk van donaties en giften. We hebben beperkte middelen en menskracht en kunnen niet elke vluchteling begeleiden of financieel ondersteunen.  
  • We zijn aan onze donateurs en financiers verplicht om onze financiële middelen zo effectief mogelijk te besteden. Vooropleiding en taalvaardigheid moeten voldoende zijn om een begeleidingstraject te starten. Ook moeten de plannen en ambities realistisch en haalbaar zijn. Bijv. iemand die naar het conservatorium wil maar geen muziekinstrument bespeelt, kan het UAF niet begeleiden.  

We begeleiden een zeer diverse groep mensen en het UAF werkt vraaggericht. Dit betekent dat we de begeleiding bieden waar behoefte aan is en waarmee gevluchte studenten en professionals op eigen kracht verder kunnen.  

Het klopt dat er in 2022 naar verhouding iets minder behoefte was aan begeleiding tijdens een studie dan in het jaar ervoor. We stimuleren onze cliënten ook om tijdens de studie zo zelfstandig mogelijk te worden. Daarbij hebben we warme relaties met de meeste onderwijsinstellingen, die vaak zelf passende trainingen, workshops en begeleiding aanbieden aan hun studenten. Daarentegen was er juist meer behoefte aan UAF-begeleiding bij Studievoorbereiding en Op weg naar werk.  

Volgend jaar kan dit weer anders zijn; dit hangt af van de hulpvragen die het UAF krijgt. 

Er zijn inderdaad meer diploma’s behaald in 2022 dan in 2021 (288 tegenover 210). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de terugkeer van fysiek onderwijs (na alle coronamaatregelen en onderwijs-op-afstand). Hier hebben waarschijnlijk alle studenten naar uitgekeken, niet alleen studenten met een vluchtelingachtergrond.  

Dat hangt van vooral af van de donaties en giften die we mogen ontvangen. Hoe meer middelen er beschikbaar zijn, hoe meer we (in samenwerking met onze partners) kunnen bereiken.  

Maar het draait niet alleen om geld. We zijn ook zeer geholpen met andersoortige bijdragen. Denk aan bedrijven en onderwijsinstellingen die zelf investeren in leerwerktrajecten en daarbij gebruik maken van de expertise van het UAF. 

Om ons bereik en onze impact verder te vergroten, geven we ook informatie en advies aan vluchtelingen die (nog) geen begeleidingstraject volgen. Zo hielpen we in 2022 nog eens 7.000 mensen op weg. 

Verder lanceren we dit voorjaar een online leeromgeving. Hiermee kunnen asielzoekers en vluchtelingen in Nederland ongeacht tijd en plaats verder werken aan hun eigen ontwikkeling, of zich voorbereiden op een studie of baan. Deze dienstverlening is aanvullend op de begeleidingsmodules van het UAF. 

Het werk van het UAF wordt mogelijk gemaakt door donateurs, deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van OCW, bedrijven, onderwijsinstellingen, fondsen, stichtingen, verenigingen, serviceclubs en vrijwilligers.
Samen slagen we erin om jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals op weg te helpen. Mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten die veel kunnen en willen betekenen voor de samenleving.

Mis helemaal niets, schrijf je in voor onze nieuwsbrief​

Ruim 16.000 mensen gingen je voor!

Wat kan je elke zes weken in je mailbox verwachten?

  • Persoonlijke en inspirerende verhalen van gemotiveerde vluchtelingen
  • Wat het UAF doet en onze mooie samenwerkingen met o.a. NS, Heijmans, L’Oreal en veel meer
  • Tips hoe jij je steentje kan bijdragen
  • Het laatste nieuws
  • Aankondiging van onze evenementen
Hidden
Optin nieuwsbrief