Wat hebben we in 2021 met jullie steun bereikt?

2021 was een jaar met veel beperkingen. Toch hebben we dankzij de inzet en betrokkenheid van velen weer mooie successen behaald!

Er deden 1.414 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.294 aanvragen honoreren, 150 meer dan een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en ambities.

We hadden gemiddeld 3.773 vluchtelingen in begeleiding die samen 4.633 begeleidingsmodules volgden.

jaarverslag cijfers 2021

20.000 donateurs

Ons werk wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door ruim 20.000 donateurs.

33.000 volgers

Op social media hebben we meer dan 33.000 volgers. Elke week komen er nieuwe ‘fans’ bij.

400 mentoren

Zo’n 400 vrijwilligers zetten zich in als mentor van een gevluchte student of professional. Zij stellen hun tijd en hun netwerk beschikbaar.

Onze partners

We werken samen met zo’n 140 werkgevers, ruim 40 gemeenten en álle hoger onderwijsinstellingen.

Advies en begeleiding op maat

Het UAF biedt de begeleiding aan die nodig is om daarna op eigen kracht verder te kunnen en persoonlijke ambities en doelen te realiseren. We werken met losse modules die vrijwel allemaal te combineren zijn.

Bekijk hier de resultaten per soort module. Deze resultaten zijn behaald in een periode met voornamelijk onderwijs-op-afstand, online begeleiding, weinig stageplekken, (netwerk)bijeenkomsten en sollicitatiemogelijkheden. Dit geeft de resultaten wat ons betreft extra kleur.

Soort module jaarverslag 2021

Deze cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 december 2021. Kijk voor meer informatie vanaf juni 2022 op uaf.nl/jaarverslag.

‘Makkelijk was het geen moment, ik heb er hard voor gewerkt’​


In 2014 vluchtte Norhan Alsheikh Hidar (Syrië, 1973) naar Nederland. Met haar man, dochter én jarenlange werkervaring als apotheker op zak strijkt ze neer in Hoogeveen. Na een aanpassingsperiode waarin ze de taal vliegensvlug leert en kennismaakt met de Nederlandse cultuur, besluit ze haar carrière een nieuwe wending te geven: Norhan wil voor de klas staan. Een paar jaar later is het al zover.

Lees verder

Vijf jaar lang blokken voor één doel: werken als tandarts

Hamzah Eiz Aldin (29, uit Syrië) kwam in 2015 met een afgeronde opleiding Tandheelkunde naar Nederland. Maar om hier als tandarts aan de slag te kunnen moest hij eerst het medisch assessment afronden, een lang proces met veel examens. Vijf jaar later is het eindelijk zo ver: Hamzah heeft alle toetsen gehaald en werkt als tandarts in een praktijk in Zaandam.

Lees verder

‘Ik kan me geen leven voorstellen zonder werk als verpleegkundige’​

Zeven jaar werkte Amany Alabbas (32) als verpleegkundige op de kraamzorgafdeling van een ziekenhuis in haar geboortestad in Syrië. Vanwege de burgeroorlog vluchtte ze. Het eerste jaar in Nederland vond ze lastig, tot ze werk besloot te maken van het vervolg van haar carrière.

Lees verder

FAQ's

Uit tientallen landen. De voornaamste herkomstlanden zijn Syrië, Turkije, Iran en Jemen. In 2021 kregen we nog weinig aanvragen van vluchtelingen uit Afghanistan. Dit komt omdat zij pas vanaf de zomer naar Nederland kwamen en eerst de asielprocedure moeten doorlopen en huisvesting vinden. Vanaf medio 2022 verwachten we veel aanvragen van Afghaanse vluchtelingen.  

 • Ervoor zorgen dan onze expertise wordt benut door gemeenten, die sinds de invoering van de nieuwe Wet inburgering (1-1-2022) een regierol hebben bij de inburgering. De wet zelf is veelbelovend, maar veel hangt af van de uitvoering. Het UAF is bijvoorbeeld bezorgd over studiemogelijkheden voor 30-plussers. 
 • Bedrijven aanmoedigen om het potentieel van gevluchte studenten en professionals te benutten en samen met het UAF kansen te creëren op (weg naar) de arbeidsmarkt. 
 • Een online leer- en ontwikkelplatform opzetten, als aanvulling op onze modulaire dienstverlening willen we dit jaar. Zo willen we ons bereik en onze impact verder vergroten.  

We gaan steeds meer impact gestuurd monitorenWe bereiden een methodiek voor waarbij we aan de hand van een Theory of Change onze resultaten en impact op de lange termijn in beeld brengen. In 2021 zijn we hiermee gestart en in 2022 gaan we hiermee verder. 

Soms wel, soms niet, dit verschilt per persoonDe één gaat hier makkelijker mee om dan de ander. Het klopt dat online onderwijs niet voor iedereen werkt, bijvoorbeeld vanwege de taalbarrière. Hetzelfde geldt voor online solliciteren. Onze trajectbegeleiders besteden hier in coronatijd waar nodig extra aandacht aan tijdens de advies- en begeleidingsgesprekken. Dat werkt: door elkaar bij de les te houden en een hart onder de riem te steken slagen we erin om trajecten door te laten lopen en vertraging te beperken. 

Belangrijkste resultaten 

Onze modulaire dienstverlening begint steeds meer haar vruchten af te werpen. We werken vraaggericht, bieden de begeleiding en ondersteuning waar behoefte aan is en maken meer (kortdurende) begeleidingstrajecten mogelijk. Werkprocessen zijn gestroomlijnd en daardoor kunnen we nieuwe aanvragers sneller en beter op weg helpen.  

Wat ook een rol speelt, zijn de speciale trajecten die we samen met bedrijven en onderwijsinstellingen opzetten, zoals leerwerktrajecten. We zien dat daar veel belangstelling voor is. Vaak schrijven deelnemers zich eerst in voor zo’n traject en komen ze pas daarna met het UAF in contact. Zo vergroten we ook ons bereik en onze impact. 

Dit zou je kunnen denken als je kijkt naar de cijfersHet klopt dat er tijdens de UAF-begeleiding minder studenten zijn gestartMaar de meeste studenten en professionals behalen op eigen kracht succes nadat een kortdurend traject met het UAF is afgerond. Een voorbeeld: deelnemers die de module Studievoorbereiding (of Schakeljaar) hebben afgerond zijn goed voorbereid om zelfstandig te starten met een vervolgopleiding (mbo, hbo of wo). Soms is begeleiding van het UAF dan niet meer nodig en ronden we de begeleiding al voor de daadwerkelijke studiestart af. In het cijfer ‘Gestart met een studie’ is dit succes niet zichtbaar. 

Het klopt dat er tijdens de UAF-begeleiding minder werkstarters waren dan een jaar eerder. De meeste afgestudeerden en werkstarters behalen namelijk op eigen kracht succes nadat een kortdurend traject met het UAF is afgerond. Daar zijn we blij mee, want wij stimuleren zelfredzaamheid en zien juist graag dat een werkzoekende optimaal is toegerust om zélf een baan te vinden. 

Wat verder meespeelt: 

 • Onze inzet is om talenten te verzilveren. Daar horen opleidingen en banen bij die aansluiten bij je capaciteiten en ambities. Oftewel: het gaat niet om de snelste weg naar een willekeurige baan, maar een slimme weg naar een baan die bij iemand past. 
 • Solliciteren gebeurt in coronatijd vaak online. Dat is vaak niet in het voordeel van gevluchte professionals die de Nederlandse taal nog niet vloeiend beheersen.  
 • Sommige organisaties willen wel divers talent aan zich binden, maar weten niet hoe zij dit het best kunnen aanpakken. Het UAF speelt vaak een verbindende rol. Met een aanbeveling van het UAF wordt een werkzoekende vaak wél uitgenodigd voor een kennismaking.  

We merkten dat er veel behoefte was aan begeleiding tijdens de studiestart. Aangezien we vraaggericht werken, houden we regelmatig onze dienstverlening tegen het licht. Als dat nodig is passen we het aanbod aan of breiden we het uit, zoals in dit geval met Ondersteuning starters.  

Het werk van het UAF wordt mogelijk gemaakt door donateurs, deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van OCW, bedrijven, onderwijsinstellingen, fondsen, stichtingen, verenigingen, serviceclubs en vrijwilligers.
Samen slagen we erin om jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals op weg te helpen. Mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten die veel kunnen en willen betekenen voor de samenleving.

Mis helemaal niets, schrijf je in voor onze nieuwsbrief​

Ruim 16.000 mensen gingen je voor!

Wat kan je elke zes weken in je mailbox verwachten?

 • Persoonlijke en inspirerende verhalen van gemotiveerde vluchtelingen
 • Wat het UAF doet en onze mooie samenwerkingen met o.a. NS, Heijmans, L’Oreal en veel meer
 • Tips hoe jij je steentje kan bijdragen
 • Het laatste nieuws
 • Aankondiging van onze evenementen
Hidden
Optin nieuwsbrief