Twitter Linkedin Facebook

Organisatie

De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk.

 

Oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland

Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds vanuit de universitaire gemeenschap. Sindsdien hebben duizenden vluchtelingen uit vele landen een beroep gedaan op het UAF. Lees meer over de geschiedenis van het UAF.

 

Keurmerk

Het UAF bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen en is begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Het UAF heeft ruim 26.000 individuele donateurs. Ons rekeningnummer is 76300 - IBAN NL41INGB0000076300.

 

Afdelingen

Een staf van zo'n zeventig professionals voert het dagelijkse werk uit. Het UAF bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Studentenbegeleiding is gespecialiseerd in de begeleiding van vluchtelingstudenten bij hun studie. De afdeling Job Support heeft de missie om afgestudeerden aan een passende baan te helpen. De afdeling Communicatie en Fondsenwerving houdt zich bezig met de werving van donateurs, de voorlichting van publiek en media en het organiseren van fondsenwervende activiteiten. Daarnaast heeft het UAF de afdelingen Managementondersteuning en Interne Bedrijfsvoering

 

Management en directie

Het UAF wordt geleid door een managementteam dat bestaat uit de hoofden van vier afdelingen en de directeur. De directeur vertegenwoordigt de organisatie bij het bestuur. Het bestuur is het hoogste beslisorgaan in het UAF. 

 

Werken bij het UAF

Wilt u werken bij het UAF? Kijk hier of er momenteel vacatures zijn.

 


 

Organisatiestructuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: Mardjan Seighali - Interview: 'We moeten durven vragen om resultaat'

 

Hoofd Managementondersteuning: Nienke ter Voorde

Hoofd Interne Bedrijfsvoering: André Wilbers

Hoofd Communicatie & Fondsenwerving: Boukje de Haan

Hoofd Studentenbegeleiding: Albert de Voogd

Hoofd Job Support: Kaveh Pour


Bestuur

 

Het UAF heeft een actief stichtingsbestuur van elf leden die gezamenlijk het hele werkveld van het UAF vertegenwoordigen. Bij de samenstelling van het bestuur let het UAF op specifieke deskundigheid van de verschillende leden met betrekking tot het totale werkveld van het UAF: vluchtelingen, internationale betrekkingen, studie en werk. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

Het bestuur van het UAF bestaat uit:

 • Voorzitter: de heer dr. R.F.M. Lubbers, voormalig Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en voormalig Minister-President
 • Penningmeester: de heer G.P.M. van den Goor, directeur van First Consulting
 • De heer drs. I.A. van Doorn, Van Doorn & Associates BV
 • De heer prof. mr. R. Fernhout, voormalig Nationale Ombudsman en hoogleraar in Nijmegen
 • Mevrouw drs. S. J. Stuiveling, president Algemene Rekenkamer
 • De heer dr. ir. B. Taebi, universitair docent techniekfilosofie Technische Universiteit Delft
 • Mevrouw E.R.M. Verhoef, MCM, lid College van Bestuur Haagse Hogeschool  
 • De heer B. Warner, voormalig hoofd Corporate Communicatie Gasunie / Gasterra en voormalig docent voor de bijzondere leerstoel Strategische communicatie van de Universiteit van Amsterdam
 • De heer drs. J.M. Dijkman, Head of Philips HR Benelux
 • De heer mr. B.E.P. Myjer, voormalig Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • De heer mr. dr. M. den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam

Klik hier voor een overzicht van (neven-)functies van bestuursleden.

 


Comité van Aanbeveling

 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

 • De heer prof. dr. Th. C. van Boven
 • De heer Prof. dr. P.J.D. Drenth
 • Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • De heer S.S.F. Hazewinkel
 • De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De heer H.D. Tjeenk Willink
 • De heer dr. H.J. Witteveen

 

Daarom steunen wij het UAF

‘Onderwijs is heel erg belangrijk voor een vluchteling om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Het UAF helpt studenten die zich hier willen ontwikkelen. Het resultaat daarvan zien we jaarlijks bij de afstudeerceremonie. Dan gaat er heel wat door je heen. Je ziet het resultaat van je gift. Daar doe je het voor.'

 

Het echtpaar Hazewinkel

 

Vele vluchtelingstudenten willen aan de slag om hun talenten te ontwikkelen. Steun hen vandaag nog met uw bijdrage.

Ruud Lubbers

'Vluchtelingen zijn sterke en wilskrachtige mensen die iets van hun leven willen maken. Ze willen na de ellende die ze hebben meegemaakt weer iets opbouwen. Dat is het uitgangspunt van het UAF: op zoek gaan naar de mogelijkheden die hoger opgeleide vluchtelingen hebben waarmee zij ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Ik ben er trots op daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.' 

 

Ruud Lubbers is voorzitter van het UAF

Susana Menendez

'Een warme plek voor vluchtelingen. Het UAF verbindt twee werelden waarmee ik me verbonden voel, namelijk het hoger onderwijs en de steun aan vervolgden. Het UAF kijkt niet naar problemen, maar naar kansen.'


Susana Menendez (Argentinië), oud-UAFstudent, oud-UAF-bestuurslid en Lid College van Bestuur Haagse Hogeschool

'Studeren houdt me op de been'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Kim (33) uit Oezbekistan studeert economie in Amsterdam. Met zijn gezin woont hij in het asielzoekerscentrum in Echt, Limburg. Hij wacht al 10 jaar op een verblijfsvergunning. 'Studeren is mijn enige afleiding van alle spanningen', zegt Sergey. 'En het is mijn hoop op een toekomst voor mij en mijn gezin.'

Divers talent

Ayaan Hirsi Ali, Kader Abdolah, Martin Šimek en Mohamed Rabbae zijn enkele van de duizenden vluchtelingen die het UAF sinds 1948 heeft kunnen ondersteunen bij de ontplooiing van hun talent.