Organisatie

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds.

Organigram

Bestuur

Het UAF heeft een onafhankelijk bestuur, dat de jaarcijfers, begroting en het jaarplan van het UAF vastlegt. Het bestuur van het UAF bestaat uit:

 • Voorzitter: de heer prof. mr. M.J. Cohen, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie
 • Penningmeester: de heer G.P.M. van den Goor, directeur van First Consulting
 • Secretaris: de heer mr. dr. M. den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • Mevrouw drs. S. J. Stuiveling, oud-president Algemene Rekenkamer
 • De heer B. Warner, voormalig hoofd Corporate Communicatie Gasunie / Gasterra en voormalig docent voor de bijzondere leerstoel Strategische communicatie van de Universiteit van Amsterdam
 • De heer drs. J.M. Dijkman, Head of Philips HR Benelux
 • De heer mr. B.E.P. Myjer, voormalig Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Klik hier voor een overzicht van (neven-)functies van bestuursleden.

Comité van aanbeveling

 • De heer prof. dr. Th. C. van Boven
 • De heer Prof. dr. P.J.D. Drenth
 • Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • De heer S.S.F. Hazewinkel
 • De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink
 • De heer dr. H.J. Witteveen