Twitter Linkedin Facebook

Organisatie

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds. Lees meer over de geschiedenis van het UAF.

Keurmerk

Het UAF bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen en is begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Het UAF heeft ruim 26.000 individuele donateurs. Ons rekeningnummer is 76300 - IBAN NL41INGB0000076300.

 

Afdelingen

Een staf van zo'n zeventig professionals voert het dagelijkse werk uit. Het UAF bestaat uit vijf afdelingen:

 • Studentenbegeleiding (hoofd: Albert de Voogd)
 • Job Support (hoofd: Kaveh Pour)
 • Communicatie & Fondsenwerving (hoofd: Boukje de Haan)
 • Managementondersteuning (hoofd: Nienke ter Voorde)
 • Interne Bedrijfsvoering (hoofd: André Wilbers)

Management en directie

De dagelijkse leiding ligt bij het managementteam, dat bestaat uit de directeur en de hoofden van de afdelingen. De zeggenschap van de directeur is vastgelegd in een directiestatuut. De directeur, Mardjan Seighali, vertegenwoordigt de organisatie bij het bestuur. Lees een interview met directeur Mardjan Seighali: 'We moeten durven vragen om resultaat'.

 

Werken bij het UAF

Wilt u werken bij het UAF? Kijk hier of er momenteel vacatures zijn.


 

Bestuur

Het UAF heeft een onafhankelijk bestuur, dat de jaarcijfers, begroting en het jaarplan van het UAF vastlegt. Het bestuur van het UAF bestaat uit:

 • Voorzitter: de heer prof. mr. dr. M.J. Cohen, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie
 • Penningmeester: de heer G.P.M. van den Goor, directeur van First Consulting
 • De heer prof. mr. R. Fernhout, voormalig Nationale Ombudsman en hoogleraar in Nijmegen
 • Mevrouw drs. S. J. Stuiveling, president Algemene Rekenkamer
 • De heer B. Warner, voormalig hoofd Corporate Communicatie Gasunie / Gasterra en voormalig docent voor de bijzondere leerstoel Strategische communicatie van de Universiteit van Amsterdam
 • De heer drs. J.M. Dijkman, Head of Philips HR Benelux
 • De heer mr. B.E.P. Myjer, voormalig Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • De heer mr. dr. M. den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam

Klik hier voor een overzicht van (neven-)functies van bestuursleden.

 

Comité van Aanbeveling
 • De heer prof. dr. Th. C. van Boven
 • De heer Prof. dr. P.J.D. Drenth
 • Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • De heer S.S.F. Hazewinkel
 • De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink
 • De heer dr. H.J. Witteveen

Daarom steunen wij het UAF

‘Onderwijs is heel erg belangrijk voor een vluchteling om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Het UAF helpt studenten die zich hier willen ontwikkelen. Het resultaat daarvan zien we jaarlijks bij de afstudeerceremonie. Dan gaat er heel wat door je heen. Je ziet het resultaat van je gift. Daar doe je het voor.'

 

Het echtpaar Hazewinkel

 

Vele vluchtelingstudenten willen aan de slag om hun talenten te ontwikkelen. Steun hen vandaag nog met uw bijdrage.

Susana Menendez

'Een warme plek voor vluchtelingen. Het UAF verbindt twee werelden waarmee ik me verbonden voel, namelijk het hoger onderwijs en de steun aan vervolgden. Het UAF kijkt niet naar problemen, maar naar kansen.'

Susana Menendez (Argentinië), oud-UAF-student, oud-UAF-bestuurslid en Lid College van Bestuur Haagse Hogeschool

Divers talent

Ayaan Hirsi Ali, Kader Abdolah, Martin Šimek en Mohamed Rabbae zijn enkele van de duizenden vluchtelingen die het UAF sinds 1948 heeft kunnen ondersteunen bij de ontplooiing van hun talent.